Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780312-44826S1

Date of Document: 1999-06-02

كرج، شهري كه سايه ايران است و همسايه تهران! كرج شهري است كه آيينه همه صداهاي ايراني است گويي ايران را در هم فشرده اند و كرج پديد آمده است. از همين جاست كه مي توان گفت: كرج با همه ايران پيوستگي و خويشي و خويشاوندي تنگاتنگ دارد. شهري كه شهرك هايش هر كدام شهرستانكي است و لهجه هاي دلنشين و گوناگون ايراني و گويش هاي گونه گون زبان شكرين فارسي از آنها به گوش مي رسد. ناگفته پيداست كه دردي مشترك و نگاهي همسان مردم كرج را به خود فرا خوانده است و با همه پراكندگي، يگانكي و وحدت را ميان آنان روان ساخته است. كرج از شگفت انگيزترين شهرهاي ايراني است و در ميهن اسلامي هيچ شهري را نمي توان يافت كه اينچنين ديگرگون و ديگر گونه تر باشد! شهري كه بوميان آن در اقليت اند! و هر كسي كه در دل سوداي تهراني بودن و در سر، هواي تهراني شدن داشته است مهمان ابدي كرج گشته كرج است به همسايه بزرگ خويش! هرگز بي حرمتي نكرده است با اينكه خود فقير و عائله مند بوده، آب ناب زندگي اش را همراه با روشنايي خود به تهران بزرگ پيشكش كرده است و سالهاي سال است كه جاده چالوس كرج و سد استوارش تهران را نوازش مي دهد و شايد هم به نوعي دريافته است كه: هر آن كهتر كه با مهتر /ستيزد چنان افتد كه هرگز برنخيزد! كرج امروز هيچ مانندگي به كرج گذشته ندارد و در چند سال اخير مانند سهراب شاهنامه راه صدساله را ده ساله پيموده است! از قاجاريان نادان، جز كاخي در دانشكده كشاورزي، هيچ كوخي نمانده است و از پهلوي يان خوش گذران نيز جز كاخكي در مهرشهر - كه امروز موزه اي شده است - و خود بيان فرجام خودپرستاني است كه ازخدا غافل بوده اند چيزي نمانده است. البته پس از انقراض قاجاريه و آغاز فرمانروايي پهلوي، كرج توسعه بيشتر يافت و عوامل مهم آن عبارتند از: الف: قرار گرفتن بر سر راهي كه تهران را به شمال ايران مي پيوندد (جاده كرج - چالوس ) ب: توسعه صنايع در اطراف كرج ج: قرار گرفتن در مسير راه تهران به غرب ايران د: ييلاقي بودن و خوشي آب و هواي آن و دلنشين بودن براي تهرانيان خسته از دود و دم. ه -: تامين ميوه و تره بار تهران و حومه! و: گسترش صنايع ميان جاده كرج - تهران (جاده قديم ) ز: پناهگاه كارمندان و كارگران شاغل در تهران و ساكن در كرج! ح: استعداد مهاجرپذيري! ... ط: نزديكي به پايتخت... بدين گونه كرج بزرگ و بزرگتر شد و با اينكه فرزندان قديمي خود مانند شهريار، طالقان و منطقه ساوجبلاغ را به بلوغ رسانيد و مستقل كرد! و خود يكي از شهرهاي بزرگ ايران به شمار مي رود و اگر بگوييم كه روزي با تهران پهلو خواهد زد! گزاف افزايش نگفته ايم روزافزون جمعيت در كرج و گسترش نامحدود آن مشكلات آموزشي، بهداشتي، تفريحي، كاريابي و مسكن و.. را چندين برابر كرده است و بسيار چكيده مي توان گفت: ) 1 كرج از نظر جمعيت به شهرهاي بزرگ ايران ماننداست اما امكانات آنها را ندارد. مثال: در كرج چند دانشگاه دولتي احداث شده؟ است يا چند بيمارستان بزرگ در آن سراغ؟ داريد ) 2 براي مهار تخلفات اجتماعي به ويژه ايجاد امنيت در كرج و اطراف آن طرحي جامع لازم است والا صفحه حوادث روزنامه ها همچنان از اخبار مربوط به كرج و حومه پر خواهند بود. ) 3 وضعيت آموزش و پرورش در كرج بسيار نابسامان است نزديكي مناطق قوي و ضعيف (عظيميه و اسلام آباد ) مشكلات خاص اخلاقي و رواني دارد و نياز به احداث مدارس جديد و نظارت بر كيفيت آموزش بيش از ديگر شهرها لازم و ضروري است. ) 4 توجه ويژه جهت گسترش صنايع و تعاوني هاي توليد كشاورزي و دامداري و صنعتي بايسته و شايسته است. ) 5 آمار دقيق جمعيت كرج و تقسيم امكانات و برنامه ريزي كوتاه مدت و درازمدت و تبيين آينده اي روشن براي جوانان اين منطقه ضروري تر است. اگر شهر را به وجود آدمي مانند كنيم مراكز فرهنگي و هنري و پرورشي، روح و روان شهر محسوب مي شوند كه گفته اند: روان را بپرور كه پروردني است چه مي پروري كه؟ تن تن مردني است افزايش دانشجويان كرج و وجود بسياري از محققان و نويسندگان و شاعران و هنرمندان در اين شهر نيازهاي فكري و فرهنگي را بيشتر كرده است. توجه به اين جنبه شهر، رشد و تعالي انديشه و ايمان آگاهانه را به دنبال دارد و بي گمان جامعه را به سوي داشتن شهري قانونمند و به سامان هدايت مي كند، و ذوق و شوق انساني را افزايش مي دهد كه پايان سخن از صائب تبريزي است: مي رسد از ذوق هر كاري به معراج كمال بر اميد كارفرما كاركردن مشكل است مظفر اديبي