Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780312-44825S2

Date of Document: 1999-06-02

در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مطبوعات و مطبوعات برخوردهاي اخير با ناطق نوري: با خشونت مخالفم، قوه قضائيه براساس قانون حركت كنند * برخي نمايندگان معتقدند مي توان از قوه قضائيه تحقيق و تفحص كرد * براي گسترش روابط ايران و مصر اصل تغيير نام خيابان خالداسلامبولي در تهران قابل بررسي است گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز در مصاحبه اي گفت: اجلاس اتحاديه بين المجالس اسلامي روز 25 خردادماه سالجاري درتهران گشايش مي يابد. علي اكبرناطق نوري در گفت وگو با خبرنگاران داخلي و خارجي به روند شكل گيري اين اتحاديه اشاره كرد و افزود: دراجلاس تهران 25 هيات درسطح رئيس مجلس و بقيه هيات ها در سطح نايب رئيس ويا رئيسان كميسيون هاي مختلف شركت مي كنند. به گزارش ايرنا، وي از همكاري و حمايت دولت بويژه شخص رئيس جمهوري در خصوص برگزاري اين اجلاس درسطح عالي تشكركرد و افزود: بودجه مشخص و مدوني دربودجه سال براي 78 انجام اين اجلاس درنظر گرفته نشده است امابا توجه به اينكه بيشترموقعيت ها مثل مكان اجلاس و اسكان فراهم است، هزينه بسيار كمي نياز است. رئيس مجلس درباره روابط ايران ومصر گفت: الان ارتباط قطعا قابل مقايسه باچندسال پيش نيست وروابط فرهنگي ميان دوكشورآغاز مقام هاي شده است، مصري در اجلاس سران كنفرانس اسلامي شركت كردند و اميد داريم در اجلاس تاسيس بين المجالس اسلامي هيات مصري حضور فعالي داشته باشد. وي افزود: طبيعي است با توجه به تيره و سرد بودن سطح روابط در بايد قبل، تدريجا شرايط مناسب فراهم شود و اراده مسئولان دوكشور هم بر اين امرتعلق گرفته است. آقاي ناطق نوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است در جهت گسترش روابط ايران و مصراسم خيابان (خالد اسلامبولي ) تغيير كند، گفت: اصل تغييرنام قابل بررسي است و ما هميشه بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت ومصالح و منافع كشور تصميم گيري مي كنيم واين موضوع خارج از تصميم گيري مجلس شوراي اسلامي است و درصورت لزوم در جاي ذيصلاح مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان گفت: بحث هاي نظري ضرر ندارد و حتما مقام معظم رهبري هم مرادشان اين نيست كه هيچ بحث نشود و باب گفت وگو بسته شود، هرگز. وي خاطرنشان كرد: تاكنون يك طرح ويك لايحه درباره اصلاح قانون انتخابات به مجلس رسيده است. طرح در دستور كار مجلس قرار دارد و بررسي شوردوم آن به احتمال زياد درهفته هاي آتي درصحن مجلس آغاز مي شود. لايحه دولت در اين زمينه نيز به موجب مقررات مجلس بايد درنوبت خودش مطرح شودواين نمايندگان هستند كه بايد با توجه به بيانات مقام معظم رهبري تصميم گيري كنند. ناطق نوري در پاسخ به سئوال خبرگزاري جمهوري اسلامي درباره عملكرد دولت در دوسال گذشته باتوجه به برنامه هاي اعلام شده انتخاباتي آقاي خاتمي گفت: درمسائل اقتصادي طبيعي است كه آنچه وعده داده شده است تحقق نيابد، اين يك آرمان است كه همه چيز تحقق يابد، بويژه آنكه بودجه ما برنفت متكي است. وي ادامه داد: در مسائل سياسي همان سياست قبلي تنش زدائي و ايجادرابطه با كشورها بر اساس سه اصل عزت، حكمت ومصلحت ادامه يافت و به نتايج خوبي هم دست يافته است. رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: به نظرمن دولت آنچه كه مي توانسته كاركرده و اميدواريم كه با كمك همه بهتراز اين كار كند و طرح ساماندهي اقتصادي كشور مي تواند دراين زمان بسيار راهگشا باشد. وي در پاسخ به سئوال ديگر خبرگزاري جمهوري اسلامي درباره طرح اصلاح قانون مطبوعات گفت: جامعه نياز به آرامش دارد و نقش اول در برقراري آرامش را مطبوعات دارند واز طرفي جامعه مطبوعات هم كه مستثني از كل جامعه نيست بايد با اطمينان و اعتماد كار كند، خوشبختانه در كشور ما آرامش هست و يكي از علائم زنده و متحرك بودن جامعه همين حضور مطبوعات است كه در آن انديشه و تضاربافكار مطرح مي شود. وي درخصوص احتمال نامزد شدن براي انتخابات آينده رئيس جمهوري وهمچنين نمايندگي مجلس شوراي اسلامي گفت: درباره اين دو موضوع هنوز تصميم نگرفته ام و در موقع خودش اعلام مي كنم، الان زود است. وي در پاسخ به سئوال خبرنگار اچ ان. كي ژاپن درباره برخوردهاي اخير قوه قضائيه با برخي از ارباب جرايد گفت: بنده معتقدم هركاري بايد قانوني باشد وهم ارباب جرايد و هم قوه قضائيه براساس قانون حركت كنند و همه چيز از جمله آزادي و بيان ايده ها در چارچوب قانون باشد، البته با خشونت هم مخالفم و سابقه اجرايي بنده مويد آن است، بايد بحث آزادي و خشونت تبيين شود و اگر همه قانون مند عمل كنند مشكلي پيش نخواهد آمد. آقاي ناطق نوري درباره بازداشت كديور عنوان كرد: بعيد مي دانم كسي در كشور به جرم داشتن عقيده و ابراز آن، آن هم فقه و اجتهاد دستگيرو زنداني شود، در خصوص ايشان، قوه قضائيه مستنداتي را اعلام كرده اگرنسبت است، به قاضي شكايت است، مي توان به دادگاه انتظامي قضات شكايت كرد. وي در زمينه موضع گيري خانم مروه كاواكچي نسبت به نامه نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: ايشان كه يك خانم محجبه است، موردحمايت زنان مجلس ايران قرارگرفت، البته لازم نيست ايشان قبول كند يا زنان نه، مجلس مابه وظيفه خودشان عمل كردند و اين يك عقد نيست كه دو طرف لازم باشد، ازطرفي بپذيرند، اين خانم مانند سايرافراد شناخت درستي ازجمهوري اسلامي ايران ندارد. وي دربخش ديگري از اين گفت وگو روابط ايران واتحاديه اروپايي رابراساس احترام متقابل و عدم دخالت درامور يكديگرو روبه گسترش توصيف كرد و درباره رابطه با آمريكا گفت: امام ( ره ) مقام، معظم رهبري و مسئولان همه يك حرف مي زنند، به آمريكا اعتمادي نيست، واشنگتن حسن نظر و عملي نشان نداده وهمچنان به شيطنت ها و بلوكه كردن اموال ايران و دخالت هاي بي مورد ادامه مي دهد، البته گاهي موش و گربه بازي مي كند آن هم براي رفع مسائل داخلي خودش است يا اين كه مي خواهد از اتحاديه اروپايي عقب نيافتد. وي ادعاي تركيه مبني بر وجود پايگاه هاي پ. ك پ در ايران را بي اساس دانست و گفت: اين ادعا براي جمهوري اسلامي ايران با توجه به مذاكرات و روابط خوب دو كشور سئوال برانگيز است. آقاي ناطق نوري در پاسخ به اين سئوال كه آيا مجلس مي تواند از قوه قضائيه تحقيق و تفحص كند يا نه، گفت: دراين باره دو نظر است، بعضي نمايندگان معتقدند كه مجلس درهمه امور مي تواند تحقيق و تفحص كند و برخي معتقدند كه به علت تفكيك قوا اين امر ميسر نيست، اين موضوع به بررسي و كارشناسي بيشتر نياز دارد.