Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780312-44824S15

Date of Document: 1999-06-02

به گفته وي اجراي برخي طرحهاي بزرگ نظير قطار شهري مشهد از راهكارهاي افزايش منابع درآمد شهرداري است. وي افزود: درآمد شهرداري مشهد از محل ميزباني سالانه بيش از 15 ميليون /1 9زائر ميليارد ريال است كه اين مبلغ در مقابل هزينه هاي هنگفت خدمات شهري ارائه شده به زايران بسيار ناچيز است. رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: اين شورا بر اين باور است كه شهروندان مشهدي نبايد بار مالي سنگين هزينه اين خدمات را تحمل كنند. وي با اشاره به بودجه شهرداري مشهد براي سال جاري كه 240 ميليارد ريال است گفت: شوراي اسلامي شهر مشهد در پي راهكاري براي افزايش منابع درآمدهاي منظم شهرداري به ميزان 20 ميليارد ريال در سال مي باشد.