Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44811S7

Date of Document: 1999-06-01

معرفي كتاب * رهنمون (براي شوراهاي اسلامي شهر ) منصور /غني زاده نشر /آيندگان چاپ /اول 1378 پنج هزار + 96 /نسخه 40 /صفحه 700 تومان در اين كتاب، كه جلد نخست از مجموعه رهنمون نام گرفته، موءلف كه از كارشناسان و مديران با سابقه در زمينه ء مسايل شهري است به دنبال آن بوده كه تا حد ممكن ارتباطات قانوني هر يك از وظايف شوراهاي اسلامي شهر را با مقررات و قوانين ديگر تبيين كند و چگونگي اقدام هاي شوراها را مستند به وظايف قانوني آنها به نحو امكان توضيح دهد. كتاب، به جهت قوانين و مقرراتي كه در ارتباط با شوراها فراهم آورده، مي تواند مورد استفاده اعضاي شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور و علاقه مندان به حقوق اساسي و مباحث علوم اجتماعي قرار گيرد.