Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44811S5

Date of Document: 1999-06-01

شهرنشيني; عبور از تنگناي بيم و اميد نگاهي به سيماي شهرهاي آينده در آينده، مردم در جاده هاي هوشمند رانندگي مي كنند كه براي جلوگيري از ازدحام، اتومبيلها به طور اتوماتيك كنترل مي شوند پيش بيني آينده شهرها كاري نيست كه به آساني امكان پذير باشد. توسعه شهرها و رشد سريع دانش و فن آوري اطلاعات باعث خواهد شد كه تاثير متقابل، فراوان و غيرقابل اجتناب خود را بر شهرها بگذارد. مثلا آموزش به روش سنتي منسوخ شده و به جاي آن آموزش مشابهي از راه رايانه و رسانه ها فراهم امور مي گردد مالي و اقتصادي بسياري از فعاليتهاي جامعه به وسيله رايانه هاي هوشمند صورت خواهد گرفت. از سوي ديگر افرادي كه از فن آوري واهمه دارند هشدار مي دهند كه در شهرهاي آينده، فاصله ميان دارا و ندار زيادتر خواهد شد. همچنان كه صاحبان ثروت و دولتها از انواع فن آوريها و خدمات اطلاعاتي جديد براي مقاصد خوب استفاده مي كنند، عوامل مخرب جنايي، تضادهاي قومي و استفاده تبليغاتي از همين وسايل براي مقاصد پليد و سودجويانه نيز امكان پذير است. مقاله زير كه به وسيله كلين ساوث در مجله عصر شهرنشيني، نوامبر 1995 به نگارش درآمده آينده شهرها را در اوايل قرن بيست و يكم بررسي مي كند. هر گونه پيش بيني درباره آينده اي كه از رشد دانش و فن آوري تاثير گرفته باشد، بايد تغييرات تصاعدي را در نظر بگيرد. اين تقريبا حقيقتي اساسي است كه دانستن آن سودي مضاعف دارد: هر چه بيشتر بدانيم توانايي بيشتري براي دانستن خواهيم داشت. ميزان سودي كه انسان مي تواند از رشد فن آوري بدست آورد برحسب هر رشته فن آوري متفاوت بوده و مي تواند تحت تاثير بازدهي مالي توسعه قرار گيرد. هر چه تعداد رقبا در بازار بيشتر باشد، توسعه سريعتر و قيمت ها پايين تر است، تا جايي كه بقا فقط براي انسب خواهد بود. فن آوري هاي اطلاعاتي كه باعث تغيير در جامعه مي شوند عبارتند از: پردازش اطلاعات رايانه ها و شبكه هاي ارتباطي. اگر ما تعداد دستوراتي را كه رايانه در يك ثانيه انجام مي دهد بشماريم از نظر سوددهي هر 6 يا 7 سال آن را ده برابر مشاهده خواهيم امروز كرد شما يك دستگاه رايانه پيشرفته را به قيمت 150 هزار دلار مي خريد و تا سال 2000 قيمت اين ماشين به 15000 دلار و تا سال 1500 2006 به دلار در حد رايانه هاي عمومي خانگي كاهش با مي يابد اين حساب تا سال 2030 ابررايانه ها قدرت پردازشي برابر با مغز انسان خواهند داشت. ساير فن آوري هاي مشابهي كه باعث ارتقاء شبكه هاي ارتباطي مي شوند نيز روند رشدي تصاعدي دارند. كابل هاي نوري كه ستون فقرات شبكه هاي امروزي هستند داراي باند انتقالي به Tهستند HZعرض. توانايي 60استفاده ما از اين منبع عظيم، رشد تصاعدي داشته و از ميزان درصد 5 فعلي به 20 درصد در سال 2010 خواهد رسيد. در ژاپن تا سال 2015 سراسر شبكه از كابل نوري خواهد بود و ساير كشورها نيز براي حفظ بقاء خود بايد از اين روش پيروي كنند. سايبر اسپيس؟ چيست سايبراسپيس رشته جديدي است كه از علم سيبرنتيك استفاده مي كند و شبكه هاي ارتباطي آن به صورت مجازي است و حركت به طور فيزيكي انجام نمي شود. اثر سايبراسپيس بر انسان گيج كننده خواهد بود. رايانه ها با داشتن دسترسي آني به همه دانش ها از طريق پايه هاي اطلاعاتي جهان و داشتن ذخيره اطلاعاتي زياد و قدرت كافي براي استفاده از آن، از انسان بهتر تصميم گيري مي كنند. در جاهايي كه از نظر معلومات شكافي وجود دارد، رايانه ها جستجو را آغاز كرده، تجارب لازم را به دست خواهند آورد. نهايتا منابع اطلاعاتي گردآوري شده وسيعي به دست خواهد آمد كه فقط رايانه ها مي توانند آنها را فهميده و به كار گيرند. آموزش به روش سنتي در مدارس منسوخ شده و به جاي آنها آموزش مشابهي انجام مي گيرد كه رايانه براي همه فراهم مي كند. معلمان نقش مرشد و مربي سابق را از سر خواهند گرفت. از آنجايي كه كنترل بسياري از عملكردهاي جامعه و كسب و پيشه ها به دست رايانه هاي هوشمند مي افتد لذا امور مالي و اقتصادي به گونه ديگري انجام خواهد شد. بازار بورس به شكل فعلي آن ديگر وجود نخواهد داشت، ابر رايانه ها قادر خواهند بود به رقابت با يكديگر و تضمين قيمت بپردازند. ساختار شركت ها از پايه دگرگون خواهد شد و بسياري از آنها به صورت سايبراسپيس وجود خواهند داشت و مديريت آنها كاملا توسط رايانه ها انجام مي گيرد. اين شركت ها كاركناني اهل دانش استخدام خواهند كرد كه تعداد زيادي شركت در وقت آنها با هم سهيم مي شوند. توليد فيزيكي محصولات در كارخانه هايي انجام مي شود كه كاركنان آن فقط رباطها هستند. تا سال 2025 مردم در جاده هاي هوشمند رانندگي مي كنند كه براي جلوگيري از ازدحام، اتومبيل ها به طور اتوماتيك كنترل مي شوند. سيستم ترابري جديدي بر اساس موتورهاي خطي و بلند شدن وسيله نقليه از روي زمين براثر جاذبه مغناطيسي طراحي خواهند شد. الگوي توسعه شهرها در آينده تاثير اين مسئله بر زندگي شهر چگونه خواهد؟ بود شهرها بر اساس نيازهاي داد و ستد شكل گرفته و به موازات رشد جمعيت جهان، رشدي تصاعدي پيدا خواهند كرد. با وجودي كه شهرها از نظر اندازه متفاوت هستند، توسعه آنها الگويي مشابه دارد. مراكز شهرها كه اصولا مركز تجارت هستند توسعه مي يابند. قيمت زمين در اين مناطق بالا رفته و تمام فضاي زندگي اطراف خود را بلعيده، ساكنان آن را به سوي حاشيه شهر مي رانند و شهرهاي بسيار بزرگي از به هم پيوستن تعدادي شهرهاي كوچك تشكيل مي دهند. خرده فروشان نيز به دنبال مشتريان خود به طرف حاشيه شهر رفته و پاركهاي خرده فروشي و بازارهاي عرضه جنس ايجاد خواهند كرد. با آمدن مسافران اطراف از مسيرهاي هوايي و توسط اتومبيل، قطار و اتوبوس به مراكز شهر در بامداد و حضور در دفاتر كارشان و اشتغال به كارهايي كه عمدتا در ارتباط با تهيه و پردازش اطلاعات است، اين مراكز جان مي گيرند. مهاجرتي معكوس نيز عصرها انجام مي شود كه مركز شهر را تبديل به محل اشباح از مي كند آنجايي كه كاركنان خبره در سايبراسپيس ديگر نيازي به انتقال فيزيكي ندارند خلائي در مركز شهر ايجاد خواهد شد. تمركز تعداد فزاينده اي از مردم در داخل شهرها از پديده هاي نوين است. با ظهور استرس و تنش در اثر جمعيت بيش از اندازه، بايد در انتظار فشارهاي اجتماعي عمده اي باشيم. تا سال 2025 جمعيت جهان /5 5از ميليارد نفر در حال حاضر /8 5به ميليارد نفر افزايش خواهد يافت و اين افزايش عمدتا مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. يكي از روندهاي گسترش ممكن است عبارت باشد از افزايش تعداد جوامع روستايي در نقاطي كه اكنون غيرقابل سكونت بوده ولي در اثر پيشرفت در امر توليد مصالح ساختماني جديد، قابل سكونت مي شوند. اين تقسيم ساختارهاي بزرگ اجتماعات به واحدهاي كوچكتر و با فضاي مناسب ميان آنها مي تواند راه حلي براي ورود بشر به سده آينده باشد.