Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44809S2

Date of Document: 1999-06-01

( ) 30 پنجشنبه 16 مهر آقاي سازگار نژاد، از اهانت آقاي يارمحمدي شكايت داشت. در حضور من نزاعشان در گرفت. آقاي يارمحمدي، يك سيلي پراند كه نخورد، ولي خيلي بد بود. در تالار دو طرف صندلي من ايستاده بودند. با خوشرويي به قضيه خاتمه دادم، ولي بايد رسيدگي كنم. آقايان منتظري، خامنه اي، مهدوي [كني ][موسوي ]، اردبيلي و من در منزل احمد آقا شام دعوت داشتيم. به خاطر ملاحظات امنيتي، آقايان امشب اينجا آمده اند، براي برنامه فردا. جمعه 17 مهر مراسم تنفيد رياست جمهوري آقاي خامنه اي توسط امام بود. نمايندگان مجلس، وزرا و شوراي [عالي ] قضائي و شخصيتهاي ديگر دعوت شده بودند. در حسينيه جماران، خدمت امام رسيديم. خيلي با حال بود. آقاي خامنه اي هم حرفهاي خوبي زدند و امام هم مطالب خوبي گفتند. احمدآقا هم حكم و گزارشها را خواند. براي معرفي افراد شايسته، بعد از مراسم در دفتر امام با جمعي از شخصيتها و دوستان نشست ناهار داشتيم را به خانه آمدم و آقاي خامنه اي مهمان بودند. عصر در دفتر آقاي رئيس جمهور، شوراي عالي دفاع تشكيل شد. گزارش جبهه ها را تيمسار ظهيرنژاد و سرهنگ صياد شيرازي دادند... شنبه 18 مهر احمدآقا، دو سه بار به منزل نامه اي آمد را كه به امام درخصوص كسب اجازه براي استفاده از ولايت فقيه در اجرا و تصويب قوانين با عناوين ضرورت و به طور كلي عناوين ثانويه نوشته بودم، تعقيب كردم و امام امروز عصر جواب دادند. فكر مي كنم مشكلات را رفع كند، ان شاءالله. يكشنبه 19 مهر ..آقاي محمدي [محمد ] گرگاني هم، ضمن اظهار ناراحتي از وضع خودش و فشار حزباللهي هاي گرگان، پيام دكتر پيمان را آورد كه مي خواهند نشريه امت را به خاطر فشار حزبالله، تعطيل كند و مي خواهد من را ببيند. كارمان با اين آقايان مشكل شده، دوستان و همرزمان دوران مبارزه اند و خود را ذي حق مي دانند، من هم تحت تاثير عواطف هستم و از طرفي در اين جريانهاي اخير، بد عمل كردند... دوشنبه 20 مهر شب در دفتر آقاي مهدوي [كني ] با حضور آقايان خامنه اي، [موسوي ] اردبيلي، [محمد ] غرضي، مهندس [ميرحسين ] موسوي جلسه كمبود داشتيم ارز و فروش نرفتن نفت مطرح بود. قرار شد آقاي غرضي به الجزاير و ليبي سفر كنند و با آنها درباره فروش نفت و سياست هماهنگ در قيمت نفت، مذاكره كنند. احمد آقا تلفن كرد و مي گفت امام از مصاحبه ها و سروصداي روزنامه ها درباره واگذاري حق ولايت فقيه ناراحتند. مقداري درباره نخست وزير صحبت كرديم. به جايي نرسيديم. سه شنبه 21 مهر دو روز عقب ماندگي خاطرات را نوشتم و به مجلس رفتم. جلسه علني داشتيم. مراسم تحليف رئيس جمهور در دستور بود. آقاي خامنه اي، آقاي [موسوي ] اردبيلي، هيات دولت، جمعي از معلولان و خانواده هاي شهدا حضور داشتند. من، آقاي خامنه اي و آقاي [موسوي ] اردبيلي صحبت كرديم. شب، در دفتر آقاي خامنه اي جلسه مشورتي با حضور آقايان احمدآقا، مهدوي و [موسوي ] اردبيلي برگزار شد. پيشرفتهايي در امر نخست وزيري داشتيم، ولي تمام نشد. شام را همان جا خورديم و ديروقت با احمدآقا به منزل آمديم. اول شب شايع شد كه صدام ترور شده، مردم الله اكبر گفتند; بعد معلوم شد شايعه بي اساس است. چهارشنبه 22 مهر قرار شد خانه هاي اطراف مجلس را بگيريم، با خريد يا اجاره، كه هم امنيت را تامين كند و هم مشكل مسكن را. آقاي دكتر ولايتي گزارش خريد يك موتور برق اضطراري براي مجلس را داد. پنجشنبه 23 مهر گروهي از مسئولان سپاه پاسداران آمدند و چون مطلع شده بودند كه بناست، احتمالا آقاي مهندس [محمد ] غرضي نخست وزير شود، نظرشان را ابراز داشتند. امروز در مجلس، به طور غيررسمي آمارگيري كرديم. آقايان پرورش، غرضي، مهندس موسوي، ولايتي و ميرسليم براي نخست وزيري راي آوردند. آقاي مهدوي كني استعفا داده اند كه دست آقاي خامنه اي، براي انتخاب نخست وزير باز باشد. آقاي خامنه اي هم به دليل اينكه معتقدند، نبايد همه روءساي درجه اول، رئيس جمهور، رئيس مجلس، نخست وزير و رئيس ديوان عالي كشور، روحاني باشد با ايشان موافق نيستند... جمعه 24 مهر شب، مهمان داشتيم و هم منزل احمد آقا مهمان بوديم. آقاي خامنه اي و آقاي [موسوي ] اردبيلي بودند. درباره اجازه اخير امام به مجلس، درخصوص اعمال ولايت و نخست وزير بحث كرديم و خيلي دير به خانه آمدم. شنبه 25 مهر ... هوا سرد است. احمد آقا يك پوستين و يك عباي نائيني برايم فرستاد و خودش شب آمد و خبر مريضي محمودآقا [بروجردي ] داماد امام در مكه را داد. امروز آقاي [عبدالمجيد ] معاديخواه توضيحاتي درباره جريانات مكه و برخورد با سعوديها داد، جالب و مفيد نبوده، بايد براي سياست خارجي فكري خيلي كنيم بي حساب و بي نظم است و دوستان هم معتقدند بايد اصلاح شود. يكشنبه 26 مهر با وزارت نفت هم تماس گرفتم كه ببينم آقاي غرضي از سفر به الجزاير و ليبي برگشته يا خير، براي حل مشكل ارز و قيمت نفت سفر كرده. امروز عصر خبر برمي گردد رسيد، در جزيره هرمز طوفان عظيمي آمده و نزديك چهل لنج را غرق كرده و بيش از دويست نفر را كشته و پنجاه ميليون تومان خسارت وارد كرده است... دوشنبه 27 مهر جلسه علني داشتيم. چند لايحه تصويب شد. نامه رئيس جمهور رسيد كه آقاي دكتر [علي اكبر ] ولايتي را براي نخست وزيري معرفي گروهي كرده اند از نمايندگان مخالفند; منجمله اعضا و هواداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تبليغات وسيعي براي مخالفت شروع نمودند... عصر، جلسه اي با حضور آقايان محمد يزدي و رباني املشي و سپس جلسه مشورتي با مسئولان سپاه، دولت و شوراي قضائي داشتيم كه درباره برخورد با ضدانقلاب و زندانيها و اعدامها بحث شد... سپس آقايان پرورش و فرائي قاضي شرع اصفهان آمدند و از امام جمعه اصفهان و سپاه گله داشتند. شام را در مجلس با آقايان خورديم و همان جا عصر خوابيدم در مجلس، جلسه اي خصوصي از نمايندگان بود كه آقاي خامنه اي هم شركت كردند و درباره نخست وزيري آقاي ولايتي مطالبي بحث شد... سه شنبه 28 مهر عصر، آقاي مهندس غرضي كه از سفر ليبي و الجزاير و سوريه برگشته بود، آمد. توسط حافظ اسد رئيس جمهور سوريه، پيامي به سعودي فرستاده كه با توسعه صدور نفت ارزان، باعث خسارت كشورهاي ديگر نشوند. در گرفتن وام از ليبي و الجزاير موفق نبوده. ليبي گفته است كه خودش فقط چهل هزار بشكه نفت در روز صادر مي كند; قابل قبول نيست. الجزاير هم جواب روشن نداده...