Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44808S12

Date of Document: 1999-06-01

ماندلا از صحنه خارج مي شود نوسازي در سرزمين رنجها از ظلمت آپارتايد تا روشنايي دمكراسي * آنچه در دوران ماندلا به وقوع پيوست به يك معجزه شبيه است. آيا اين معجزه و افسانه ماندلا به پايان رسيده؟ است * مخالفان جانشين ماندلا امبكي را توطئه گر تك رو و طرفدارانش او را شخصيت آرام مي نامند * آفريقاي جنوبي ديگر هرگز قهرماني مثل ماندلا را نخواهد ديد عبارت دوران ماندلا نلسون، ماندلا رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي و قهرمان اين دوران را عصباني مي كند. او هر وقت اين عبارت را مي شنود، چهره اش را درهم مي كشد و در اعتراض مي گويد اين حرف، تاريخ را شخصي مي كند. او تاكيد مي كند كه طي 5 سال حكومتش مانند سالهاي سخت پيش از آن در همه حال با همكاران خود در كنگره ملي آفريقا مشورت كرده است. اما حضور ماندلا، چه بخواهد چه نخواهد، براي خروج اين كشور از ظلمت آپارتايد و ورود به روشنايي دمكراسي ضروري بوده است. او براي سفيدپوستان و سياهپوستان مظهر آشتي نژادي است. ماندلا با اقتدار و صداقتش به چيزهايي دست يافته كه هنوز بسياري در آفريقاي جنوبي و در سراسر جهان آن را يك معجزه مي خوانند. اين دوران فردا با برگزاري انتخابات سراسري به پايان مي رسد و ماندلاي 80 ساله صحنه قدرت را ترك مي كند. در اين ميان بسياري نگران هستند كه بعد از اين و بدون حضور اين رهبر بزرگ، جامعه شكننده و آسيبپذير آفريقاي جنوبي از هم عجيب فروپاشد نيست كه مردم چنين نگراني داشته باشند. اما شايد آنها در اشتباه باشند. اين مظهر اتحاد و يگانگي از صحنه كنار مي رود اما تابوامبكي معاون فعال و پرانرژي رئيس جمهوري كه اكنون نيز عملا دولت را اداره مي كند جاي او را خواهد گرفت. امبكي 56 ساله در چارچوب سياستهاي ماندلا كاهش ميزان وامها، مهار تورم و ارتقاي سطح سرمايه گذاريها را دنبال كرده است. وظيفه او اكنون عمل كردن به وعده هاي دولت براي بهبود وضعيت زندگي ميليونها سياه پوست فقير و تقويت رشد اقتصادي است اگر او از عهده چنين كاري برآيد اين دومين معجزه در اين كشور خواهد بود. امبكي كه هم اكنون جانشين ماندلا در سمت رياست كنگره ملي آفريقا شده است رئيس جمهور آينده اين كشور خواهد شد. در انتخابات سال 1994 كه براي اولين بار همه نژادها در آن شركت كردند كنگره ملي /62 6آفريقا درصد آراء را كسب كرد و 252 كرسي را در پارلمان 400 نفره اين كشور به خود اختصاص داد. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه حزب حاكم ممكن است به موفقيتي مانند آنچه در انتخابات گذشته بدست آورد دست نيابد اما همچنان دو سوم آراء را كسب خواهد كرد. اما تاثيرات اين انتقال قدرت چه خواهد؟ بود رابرت شراير، رئيس دفتر مطالعات سياسي دانشگاه كيپ تاون مي گويد: با رياست جمهوري امبكي ما يا مي مانيم يا سقوط مي كنيم. اين يك اظهار نظر اغراق آميز نيست. امبكي در سه سال گذشته دولت را به خوبي اداره كرده و براي 10 سال آينده نيز مي تواند چنين كاري بكند اما موفقيت يا شكست او آينده آفريقاي جنوبي را رقم خواهد زد. خود امبكي مي گويد، سال 5 حكومت ماندلا صرف ايجاد ساختارهاي دولتي و اجتماعي جديد براي خارج كردن كشور از دوران آپارتايد و هدايت آن به سمت شرايطي بهتر براي همه مردم شده است. اكنون اين وظيفه اوست كه كاركرد اين ساختارها را ميسر كند و پيشرفت به وجود آورد. در آينده نزديك چهره واقعي امبكي مشخص مي شود و همه مي توانند قضاوت كنند كه آيا او مانند آنچه مخالفانش مي گويند يك توطئه گر تك رو است يا مانند آنچه طرفدارانش مي گويند يك شخصيت سياسي آرام و مطمئن. از آنجايي كه او تعدادي از رقبايش را در كنگره ملي آفريقا بر كنار كرده كه سايريل راما خوسا دبيركل سابق اين حزب از جمله آنهاست، برخي او را آدم سرسختي مي دانند كه مي خواهد ديگران را تحت نفوذ و كنترل خود درآورد. آنها مي گويند چون او سالها در يك جنبش در تبعيد فعاليت كرده ترجيح مي دهد پشت درهاي بسته تصميم گيري كند و دولتش يك دولت باز كه پذيراي افكار باشد نخواهد بود. دوستان امبكي با اين نظر مخالفند و او را تنها شخصيت معتبري مي دانند كه مي تواند بعد از ماندلا آفريقاي جنوبي را رهبري كند. او آدم سختكوشي است. او در مقام معاون رئيس جمهوري فعاليت هاي گسترده اي در زمينه مسائل اقتصادي، خارجي و امور داخلي همچون امنيت خدمات عمومي، و توريسم انجام داده است: او از سياهپوستان ثروتمند براي كوتاهي در انجام وظايف اجتماعي خود انتقاد كرده است. او همچنين خواستار احياي تلاشها در جهت ريشه كني فساد شده، از برنامه هاي تبليغاتي پرهزينه متحدان حزب كنگره ملي يعني حزب كمونيست آفريقا و اتحاديه هاي تجاري كنگره آفريقاي جنوبي به شدت انتقاد كرده است. منتقدان امبكي از همين حالا با ابراز نگراني از حركت هاي او اين اقدامات را آغاز دوباره يك رياست جمهوري امپراطورگونه مي خوانند. اما اينها تنها روش هاي يك مدير اجرايي است كه مي خواهد همه امور را در كنترل داشته باشد، كسي كه مي خواهد مسئوليت موفقيت يا شكستن را خود به عهده بگيرد. ماندلا يك ميراث ارزشمند براي امبكي به جا گذاشته است و آن آرامش سياسي است. در چند هفته اخير درگيريهاي زيادي در جريان رقابت ها و تبليغات انتخاباتي روي داد اما نه به اندازه خشونت هاي وحشت آوري كه در آستانه انتخابات در 1994سال كوازولو -ناتال و كيپ تاون به وقوع پيوست. تهديدهاي آفريكا نرهاي جناح راست پايان يافته و حزب آزادي اينكاتا در حال حل اختلافاتش با رهبر كنگره ملي آفريقا در اينكاتا در است جناح چپ، حزب كمونيست اعتراض هايي مي كند اما چالش عمده اي با ديگر احزاب ندارد. از جانب اتحاديه هاي تجاري كنگره آفريقاي جنوبي و چپگراهاي كنگره ملي افريقا نيز ديگر خطري احساس نمي شود. حتي ويني ماندلا همسر سابق رئيس جمهور نيز از امبكي حمايت مي كند. او مي گويد: ما مطمئن هستيم كه در دوران رياست جمهوري امبكي اوضاع بهتر خواهد شد. همگرايي جامعه پيشرفت هاي فراواني به همراه داشته است. هر تازه واردي كه پا به اين كشور بگذارد شاهد مديران تجاري سياهپوست، كارمندان خدمات عمومي سياهپوست و مقامات دولتي سياهپوست خواهد بود. در خيابانها ي ژوهانسبورگ يا كيپ تاون ودر دوربان بزرگراهها ي عريض چندبانده و اتومبيلهاي بي. ام. و و مرسدس بنز و هونداي آخرين مدل به چشم مي خورد كه رانندگان آنها تلفنهاي همراه به دست دارند. بيشتر مقامات محلي دولتي سياهپوست هستند. اما اين ثبات نسبي اجتماعي و فضاي صلح وآشتي كه تحت رهبري ماندلا و توسط دولت وحدت ملي حاصل شده توقعات را بالا برده است و اگر در وضعيت زندگي فقرا بهبود قابل ملاحظه اي ايجاد نشود همه چيز ممكن است از بين شعار برود كنگره ملي آفريقا در اين انتخابات تبديل كردن وعده ها به واقعيت بود. آفريقاي جنوبي با مشكلات فراواني روبروست. اقتصاد اين كشور در سال گذشته صدمه شديدي خورد و ارزش واحد پول آفريقاي جنوبي 26 درصد كاهش يافت. قيمت طلا كه عمده ترين كالاهاي صادراتي اين كشور است در سال 1997 به 300 دلار براي هر اونس كاهش يافت. اين در حالي است كه رشد ناخالص ملي تنها /1 7درصد بود. اين رقم در سال گذشته به يك درصد رسيد ولي در عوض نرخ تورم به 8 درصد افزايش يافت. بيكاري نيز از مشكلات عمده اين كشور به حساب مي آيد به ويژه آنكه جمعيت در هر /2 5سال درصد افزايش مي يابد. آمار جرم و جنايت بسيار نگران كننده است: در هر 17 ثانيه يك قتل يا سرقت، حمله مسلحانه و يا تجاوز صورت مي گيرد. شمار مبتلايان به ايدز نيز در آفريقاي جنوبي بسيار بالاست. فساد و ارتشا نيز در همه سطوح و حتي بين نيروهاي پليس و مقامات دولتي ديده مي شود. اما آفريقاي جنوبي تنها كشور دردها و رنج ها نيست. چهره كلي اين كشور روشن تر از آن چيزي است كه ممكن است با وجود اين مشكلات و نارساييها، به نظر برسد. نوسازي و پيشرفت در بيشتر مناطق شهري ديده مي شود. عملكرد گذشته امبكي نشان مي دهد كه او كسي نيست كه به راحتي تغيير موضع دهد. بارها تاكيد كرده كه فرصت طلبان را تحمل نخواهد كرد. ماندلا و امبكي دركنار هم در آفريقاي جنوبي تغييرات بسياري ايجاد كردند. در آن سالهاي خطرناك انتقال قدرت اتفاقات زيادي ممكن بود بيفتد، جنگ داخلي، جنگ نژادي، فروپاشي اجتماعي و اقتصادي. اما در عوض با كمك همه نژادها، آنها ثبات را در آفريقاي جنوبي برقرار كردند. در مراسم توديع رسمي ماندلا در پارلمان، رهبر حزب ليبرال دمكرات خطاب به رئيس جمهوري گفت: ما هيچ كس ديگري را مانند شما نخواهيم ديد. اين يك حقيقت است اما ممكن است امبكي سخت كوش جايگزين مناسبي براي او باشد. ترجمه از تايم: نيلوفر قديري