Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780311-44806S7

Date of Document: 1999-06-01

قيمت مرغ و تخم مرغ در با شايعه صادرات مشهد افزايش يافت مشهد - خبرنگار همشهري: قيمت خرده فروشي مرغ و تخم مرغ، به طور بي سابقه اي افزايش يافت. چند روز گذشته، با اعلام اينكه وزارت جهادسازندگي به احتمال قوي و به زودي صادرات تخم مرغ را آزاد مي كند، شاهد افزايش قيمت ناگهاني اين ماده پروتئيني هستيم. به طوري كه در شهر مشهد كه يكي از كانونهاي توليد تخم مرغ كشور است قيمت آن از هر كيلو 260 تومان در هفته گذشته درصد 63با افزايش به 425 تومان رسيد و همچنان در حال افزايش است. گوشت مرغ نيز با يك افزايش 10 درصدي از 750 تومان در هر كيلو با قيمت 850 تومان به خريداران عرضه مي شود. در توجيه اقتصادي اتخاذ اين تصميم از سوي وزارت جهادسازندگي و شرايطي كه منجر به افزايش قيمت اين دو ماده پروتئيني شده است، محمود شهيري معاون امور دام جهادسازندگي خراسان مي گويد: توان توليد مرغ و تخم مرغ در حال حاضر به ترتيب بالغ بر يك ميليون تن و 650 هزار تن است در حاليكه در سال گذشته تنها 690 هزار تن مرغ و هزار 500 تن تخم مرغ توليد شده است بنابراين فقط در توليد تخم مرغ درصد 30با ظرفيت خالي مواجه هستيم كه براي جبران آن و تشويق صاحبان صنعت طيور كشور به توليد بيشتر ناگزير از صا درات تخم مرغ هستيم تا با ارز حاصل از صادرات تخم مرغ توليدكنندگان داخلي توانايي لازم براي افزايش توليد تخم مرغ را كسب نمايند. در حال حاضر 400 هزار نفر در اين صنعت مشغول به كار هستند كه با بيش از 7 هزار ميليارد ريال سرمايه در گردش چشم به راهكارهاي عملي دولت در بهبود اوضاع موجود دارند. بزرگترين مشكل صنعت طيور كشور، اجراي طرح استفاده از ارز واريزنامه اي براي خريد دان طيور است كه در حال حاضر هر دلار 780 تومان است در حاليكه پيش از اين براي تهيه دان از ارز شناور با قيمت هر دلار 175 تومان استفاده مي شد با اين تفاوت كه در آن زمان مرغ و تخم مرغ زير نظر تعزيرات حكومتي بود ولي اكنون شاخص تعيين كننده بهاي خرده فروشي اين دو ماده پروتئيني، عرضه و تقاضا است. يك توليدكننده تخم مرغ مي گويد: مقوله صادرات تخم مرغ داخلي و حضور در بازارهاي جهاني بسيار مشكل است و بهتر است دولت به جاي اتخاذ چنين تصميمي با حمايت از توليدكنندگان مرغ و تخم مرغ توليد، مازاد بر مصرف مرغ و تخم مرغ را نيز هر سال چند نوبت براساس نظر كارشناسان ستاد تنظيم بازار به صورت يارانه اي عرضه نمايد.