Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780308-44772S3

Date of Document: 1999-05-29

نوبت مردم براي قضاوت ارادت كرباسچي به خانواده شهدا آقاي كرباسچي براي خانواده شهدا احترام خاصي قائل بود. من خودم يكي از آن ها هستم و مشكلم را با همه در ميان گذاشتم اما از عهده كسي برنيامد تا اين كه ايشان كاربنده را راه انداختند و مشكلم را حل كردند. برادر شهيد جرم شما خدمت است! برادر عزيزم آقاي كرباسچي جرم شما خدمت، خلاقيت و ابتكار است و در طول تاريخ ايران بسيارند بزرگاني كه به همين دلايل مورد خشم و غضب قرار گرفته اند ولي ياد و احترامشان همچنان در اذهان مردم باقيست. دكتر مقدم اي در حصار سبز اي سبز در حصار، دانه اي را.. نه، انگشتت را در باغچه كاشتي تا سبز شود، سبز شد. نهالي را.. نه، دستت را در شهر كاشتي تا سبز شود، سبز شد. درختي را.. نه، سرو وجودت را در وطن كاشتي تا سبز شود، سبز شد. كاشته هايت آنقدر سبز شد تا، قلبها بوستان شد، مي دانم، تو عشق را در بوستان كاشتي تا سبز شود، سبز شد. حال بوستان ها حصارند متحد، سبزسبز سبز. اي در حصار سبز. اميرونده ور - از تهران كمك به طرح مسجد كبود خلاف نيست مطابق آيه اي از قرآن كريم كه خدا مي فرمايد (ان المبذرين كانو اخوان الشياطين و كان الشيطان و لربه كفورا ) اگر كرباسچي متهم به اسراف و تبذير است آن هم براي آبادي يك شهر دودزده و خفقان آور تا جائي كه ديگر ادامه حيات و هواخوري نه تنها براي سالمندان حتي براي كودكان و جوانان نيز مشكل شده بود نميتوان او را به سادگي مجرم شناخت. در آيه ديگري از قرآن خدا مي فرمايد (ان الحسنات يذهبن السيات ) ايجاد فضاهاي سبز و فرهنگسراها و پل ها و پارك ها و ساير مراكز مفرح را براي كرباسچي نبايد حسنات بحساب آورد چرا دستگاه قضايي ما كه قضاوت خود را باستناد قرآن مي دانند و مخصوصا دادگاه بدوي اين دو آيه را مدنظر قرار؟ ندادند مگر كمك به طرح مسجد كبود تبريز را مي شود خلاف قلمداد كرد. سيدمحمد حسني - از خانواده شهداي تبريز قضاوت خود را براي درج در اين ستون، در حداكثر سه جمله با شماره تلفن هاي 2051492 و 2042490 ( شبانه روزي ) در ميان بگذاريد. شماره نمابر 2058811 نيز آماده دريافت پيام هاي شماست.