Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780308-44765S4

Date of Document: 1999-05-29

در دو دهه اخير دو ميليون كودك بر اثر و پنج ميليون نفر معلول جنگ در جهان كشته شده اند پاهايي نحيف و استخواني، پوستي چروكيده و سياه، كاسه اي چوبي در دست، چشمان كم سويش را به دور دست ها، جايي كه آذوقه توزيع مي شود، انداخته است. اين تصويري است كه بر اغلب نشريات يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل ) نقش بسته است. در حالي كه كودكان در افغانستان، كوزوو و بسياري از مناطق جنگ زده و گرفتار قحطي آفريقا و آسيا درگير امكانات ناكافي براي زيست ابتدايي هستند، كودكان در كشورهاي پيشرفته غربي نيز با مشكلات خاص خود درگيرند. ناآرامي ها، نگراني ها، برآورده نشدن خواسته هاي طبيعي كودكان، بي توجهي و بي بند و باري در خانواده، نبود عاطفه و عواطف انساني و.. آرامش كودكان را برهم زده است. جنگ ها، درگيري هاي منطقه اي و داخلي، ضعف دولت ها، بي بندوباري حاكم در جهان امروز و همچنين حوادث طبيعي، مشكلات فراواني را براي بشر امروزي پديد آورده است كه در اين ميان كودكان، قربانيان عمده اين صحنه ها هستند. آمارها نشان مي دهد، در دو دهه اخير، حداقل دو ميليون كودك در اثر جنگ در جهان كشته و پنج ميليون نفر نيز معلول شده اند. براساس همين آمار، بالغ بر شش ميليون كودك بي سرپرست به اردوگاه ها فرستاده و 12 ميليون كودك نيز در جهان بي خانمان شده اند. جهان در آستانه قرن 21 مي رود تا خشونت بيشتري را براي آيندگان به ارمغان فرهنگ آورد غرب و تبعات آن از جمله فروپاشي نهاد خانواده، بي بند و باري فرهنگي و رشد خشونت ناشي از حاكميت فرهنگ سرمايه سالاران است. پژوهش هاي سازمان ملل در اين خصوص نشان مي دهد، براي تامين حداقل امكانات بهداشتي، تغذيه و آموزش هاي ابتدايي براي كودكان جهان سالانه 34 ميليارد دلار موردنياز است. اين در حالي است كه در /1 5غربسالانه تريليارد دلار صرف نوشيدن آبجو، مشروبات الكلي، تبليغات، دخانيات و هزينه هاي نظامي مي شود. در اين ميان ايالات متحده امريكا به عنوان رهبر فكري تفكر سرمايه سالارانه داراي بيشترين ميزان جنايت، تجاوز به عنف، مصرف مواد مخدر و... است. در حال حاضر، اغلب كشورهايي كه ارتباطات فرهنگي و مراودات اقتصادي با اين كشور دارند، نيز به اين معضلات آلوده شده اند. در همين زمينه كشورهاي امريكاي لاتين به عنوان كشورهاي تحت سيطره حاكميت سرمايه، بيشترين خسارت فرهنگي را در اين زمينه متقبل شده اند. نگاهي به كتاب بچه هاي يدك نوشته خوزه مانوئل مارتين، نشان از شرايط اسفبار و تكان دهنده كودكان و كشتار آنان توسط جوخه هاي مرگ، خريد و فروش اعضاي بدن اين كودكان و.. در كشورهاي اين منطقه از جهان دارد. اين كتاب داراي مطالب تكان دهنده اي از فقر و بدبختي، انزوا و خشونت نسبت به كودكان سرگردان در خيابان هاي شهرهاي امريكاي لاتين است. در اين ميان اوضاع برزيل به عنوان سمبل چيرگي فرهنگ سرمايه در امريكاي لاتين، نشانگر خشونت در جهان زير سيطره حاكميت سرمايه داري است. كميسيون پارلمان برزيل كه در سال 1991 در مورد كشتار كودكان تحقيق مي كرده است فاش ساخت از سال 1987 جوخه هاي مرگ در اين كشور حداقل 7 هزار كودك و نوجوان خياباني را به قتل رسانده كه اكثريت آنان را سياه پوستان تشكيل مي داده اند. به گفته يك جامعه شناس برزيليايي، كودكان در اين كشور از فقر، گرسنگي، بيماري، بدرفتاري روزافزون و تهديد به مرگ رنج مي برند. براساس اين آمار هم اكنون 43 ميليون برزيلي در فقر و هشت ميليون نفر در خيابان ها زندگي مي كنند كه نزديك به درصد 85 آنان را كودكان تشكيل مي دهند. اسقف ماورو مورلي رئيس شوراي غذايي برزيل مي گويدما كودكان خود را به زباله دان هاي شهرهاي بزرگ مي سپاريم تا مانند حيوانات تغذيه كنند و اين مفهوم دموكراسي وارداتي است هم اكنون در بوسني از سرنوشت هزاران كودك بوسنيايي كه به دست دلالان غربي به خانواده هاي ثروتمند امريكايي و اروپايي فروخته شده اند، خبري در دست نيست. مويه هزاران تن از پدران و مادران پرويي از غم فرزندان خود كه در چنگ سوداگران اعضاي بدن گرفتار آمده اند، همچنان به گوش مي رسد. در حال حاضر بيش از 67 هزار كودك بي سرپرست در تاجيكستان زندگي مي كنند كه با توجه به شرايط بد اقتصادي و اجتماعي اين كشور، در بدترين شرايط به سرمي برند. طالبان در افغانستان با مستمسك قوميت و مذهب، خون هزاران كودك شيعه را با صدور يك فتوي بر باد مي دهند و هزاران كودك و نوجوان و خانواده در كشورهاي غربي، اسير صادرات آنان (مواد مخدر ) هستند. در جهان مرفه نيز اين نگون بختي به سبب سست شدن بنيادهاي اجتماعي و افول اخلاق بر سر كودكان سرگردان در كوچه و خيابان سنگيني مي كند. در سندي كه شوراي پاپي خانواده كليساي كاتوليك در واتيكان به انتشار رساند، از بي بند و باري در نهاد خانواده كه تحت حاكميت سرمايه داري در غرب شكل گرفته، انتقاد شده است. در اين سند آمده است: همه بايد در برابر پديده هاي ناسالم اجتماعي مانند آزادي جنسي، كاهش ازدواج ها و در برابر آن رشد طلاق، افزايش سقط جنين، امحاي روح معنوي و مذهبي كه به افزايش استعمال مواد مخدر، الكل، خشونت گرايي و خودكشي در ميان نوجوانان و جوانان دنياي امروز منجر شده، بپاخيزند. نيم ميليون كودك در كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته آسياي جنوب شرقي به كار اجباري واداشته مي شوند و 200 هزار نفر از آنان در خيابان ها زندگي مي كنند. و در اين ميان اربابان جهان سرمايه به خود مي بالند كه ارتباطات جهاني تسهيل شده است و ربات هاي پيچيده، زندگي را بر انسان ها آسان تر كرده است خبرگزاري جمهوري اسلامي