Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780304-44761S3

Date of Document: 1999-05-25

در گفت وگو با تلويزيون الجزيره قطر رئيس جمهوري مواضع دولت ايران را منطقه اي و درباره مسايل داخلي، بين المللي تشريح كرد اگر سخنان رئيس جمهوري آمريكا فقط كلام نباشد و واقعا نشانه يك تغيير اساسي در سياست آمريكا باشد و رفتارها واقعا عوض بشود براساس آن مي توان انتظار يك نوع ديگر روابط بين المللي ميان دنياي اسلام و غرب ميان دنياي اسلام و آمريكا و ميان ايران و آمريكا داشت اما اين بايد در عمل ثابت بشود حجيت و سنديت مجلس خبرگان به راي مردم است و اوست كه رهبررا تعيين مي كند و اوست كه اگر رهبر شرايطش را از دست داد مي تواند او راعزل بكند من به عنوان يك حكومت فقط مسئوليتم دفاع از امنيت ارضي و تماميت ارضي نيست، دفاع از حقوق انسانها طبق قانون در چارچوب قانون اساسي هم هست گروه سياسي: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران در هنگام سفر هفته قبل خود به سه كشور سوريه، عربستان سعودي و قطر مصاحبه مفصلي با شبكه تلويزيوني الجزيره انجام داد. به گزارش ايرنا خلاصه اين مصاحبه كه يكشنبه شب پخش شد، به اين شرح است: سئوال: با سپاس فراوان از جناب آقاي خاتمي رئيس جمهوري. در ايران چه؟ مي گذرد ما شاهد تحولات گسترده در داخل و خارج از ايران هستيم، در بعد خارجي، ايران سياست درهاي باز خود را با كشورهاي خارجي گسترش داده و سياست تشنج زدايي را با غرب و آمريكا - علي رغم اتخاذ شيوه خجولانه - در پيش گرفته است و در شرايط كنوني اين سياست را با جهان عرب و اسلام دنبال مي كند. ديدار خود را از كشور عربستان سعودي چگونه ارزيابي؟ مي كنيد به ويژه اينكه اين اولين ديدار يك رئيس جمهوري اسلامي ايران از سال 1979 تاكنون؟ مي باشد رئيس جمهوري: آنچه كه در ايران رخ مي دهد آغازش باز مي گردد به بيست سال پيش و وقتي كه انقلاب اسلامي ايران پيروز شد. اين انقلاب خواستار رهايي ملت ايران بود از قيد وابستگي و فراهم آوردن زمينه اي براي رشد و اعتلاي ملتي كه در طول تاريخ شايستگي خود را نشان داده است و متاسفانه به خاطر سياست هاي غلط موجود كه عمدتا وابستگي به بيگانگان بود از سير پيشرفت خودش بازمانده بود. سياست هاي اصولي ما تنش زدايي، حل مشكلات في مابين بر اساس منطق، اخوت و گفتگو است و خوشبختانه اين سياست، سياست موفقي بوده است و شما به عنوان كسي كه در عرصه خبر و اطلاع رساني آگاه هستيد مي توانيد قضاوت كنيد كه فضاي موجود حاكم بر منطقه و ميان كشورها، امروز از سال هاي گذشته بهتر است، تفاهم بيشتر شده است و اين سفر هم در مسير تقويت اين روابط و شناخت مشتركات و بهره گيري از آن ها و كمك به يكديگر براي امنيت و پيشرفت منطقه است كه كل منطقه امنيت و پيشرفتش به هم وابسته است. رئيس جمهوري در مورد ديدار از عربستان گفت: ما معتقديم كه عربستان، دولت و كشور مهمي است. ساير كشورهاي منطقه هم براي ما مهم هستند و ما مشتركات بسيار فراواني داريم. البته كشورها هر كدام تشخيص و مصالح خودشان را دارند. جمهوري اسلامي هم، هيچگاه خواستار دخالت در امور داخلي كشورها نبوده است و به طبع از سياست هاي خودش دفاع و پيروي مي كرده، الان هم از اين اصول و سياست ها دست بر نداشته، منتها ما معتقديم كه مي توانيم در كنار همديگر زندگي كنيم با تكيه بر مشتركاتمان و با توجه به پيوندي كه ميان امنيت همه كشورهاي منطقه با همديگر وجود دارد. اگر ما (كشورهاي منطقه ) توجه داشته باشيم كه فوري ترين مسئله ما توسعه است و ما بايد عقبافتادگي هاي فراوان تاريخي خودمان را جبران كنيم و از امكانات خداداد در مسير ساختن زندگي بهتر بهره بگيريم كه همان توسعه است، اعم از توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي. اينها از هم جدا نيستند. اگر ملتي آزادي نداشته باشد، حق حاكميت بر سرنوشتش نداشته باشد، امكانات مادي اش هم خوب باشد باز هم يك زندگي متعادلي نخواهد داشت. مهم اين است كه اين پيشرفت اقتصادي مبتني بر رشد سياسي و فرهنگي جامعه باشد. بنابراين وقتي من از توسعه صحبت مي كنم، توسعه همه جانبه و پايدار است در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي. شرط اول و مهم اين توسعه، امنيت در منطقه است و من معتقدم آنقدر قدرت داريم و ملتهاي ما به درجه اي از رشد رسيده اند كه مي توانند در كنار همديگر و بدون نياز به ديگران امنيت منطقه را تامين كنند، با حفظ مصالح و سياست هاي خاصي كه دارند. امر امنيت امر مشترك است و به نظرم، شايد هيچ كس در منطقه چه دولت ها، چه ملت ها اين را نپذيرند كه امنيت آنها بايد توسط كشورهاي خارجي كه در طول تاريخ هم نشان داده اند بيشتر به منافع خودشان مي انديشند تا منافع منطقه تامين بشود، بلكه حضور اين نيروها منشا تشنج بيشتر هست و شايد براي اين كه اينها در منطقه بمانند دوست داشته باشند كه اختلافات را ميان كشورهاي مختلف دامن بزنند. رئيس جمهوري در خصوص اين سئوال كه آمريكا اجازه نمي دهد كشورهاي منطقه به يكديگر نزديك شوند گفت: ممكن است آمريكا قدرت بزرگي باشد و بيشترين امكانات فن آوري، علمي و حتي نظامي را در اختيار داشته باشد، ولي تصور دنيايي كه تعيين كننده در آن يك قدرت باشد تصور باطلي است. ممكن است بعضي از قدرتها از جمله آمريكا تمايلات و خواستهايي داشته باشند. مهم اين است كه آيا اين خواستها تحقق پيدا ؟ مي كند سير افكار عمومي دنياي اسلام به سوي بازيافت هويت خودشان و تقاضا و تمايل شان براي اينكه جايگاه و پايگاه خودشان را به عنوان امتي كه يكي از درخشان ترين تمدن هاي روز و تاريخ را ايجاد كرده است و تمدن امروز غرب هم وام دار آن تمدن است و نيز با توجه به امكانات انساني و مادي فراواني كه در دنياي اسلام وجود دارد، يك نوع گرايش و تمايل همگاني بخصوص در ميان انديشمندان و متفكران وجود دارد كه ما روي پاي خودمان بايستيم و ديكته را از هيچ كس نپذيريم. مسائل گوناگون دنياي اسلام را ببينيد شما همين مساله اي كه اختيار قيمت نفت ما در دست كساني باشد كه مصرف كننده اند چه زيان هايي به ما مي زند. اينها مسائل عمده و مشكل ماست و كافي است براي اينكه ذهنمان را به همين ها مشغول بداريم به مسائل خيالي يا مسائل جزيي نپردازيم و حتي از مسائل جزيي خودمان در رابطه با حل اين مسائل كلي صرف نظر كنيم. ما چاره اي جز اين نداريم كه در كنار همديگر باشيم. رئيس جمهوري درباره پيشنهاد مذاكره آمريكا به ايران گفت: برخوردي كه آمريكائي ها مي كنند يكي از زمينه هاي سوءتفاهم و بدبيني ما به آنهاست. اينكه كشوري براي اينكه نيازهاي آمريكا را تامين كند از همه اصول و موازين و تشخيص هاي خودش صرف نظر كند اين يعني آشتي يكطرفه كه يك نفر حق داشته باشد هر چه مي خواهد تحميل كند و طرف تسليم محض بشود. ما مصالح و تشخيص هاي خودمان را داريم. اينكه پذيرش تعريفي كه آمريكا از تروريسم به عمل مي آورد، شرط اين باشد كه ما با او رابطه برقرار كنيم، اين يك خواست خودخواهانه است و ما هيچوقت نمي پذيريم. ما تعريف خودمان را ما داريم ضد تروريسم هستيم، ما قرباني تروريسم هستيم، دين ما خشونت را نفي كرده است، دين ما خونريزي را نفي كرده است، دين ما دين جدال احسن است، ديني است كه بر عقل و بر كرامت انسان تكيه مي كند و نيز انقلاب ما انقلاب آزادي بخش است. انقلابي كه مردم را بر سرنوشت خودشان حاكم كرده است و حتي امروز اين مظاهر دمكراسي كه در ايران هست خيلي از كساني كه از ايران خوششان نمي آيد اين را به عنوان يك نقطه ضعف مي دانند در حالي كه در كشورهاي غربي بيش از اين اختلافات وجود دارد. اين نشان دهنده اين است كه ما وارد مرحله جديد دمكراتيزه كردن جامعه مان براساس اسلام شده ايم. حالا اينكه آمريكا از كسانيكه از سرزمين شان دفاع مي كنند، به عنوان تروريست نام برده و خواسته باشد كه همه دنيا بگويند كه حرف آمريكا درست است، اين به نظر ما يك تحميل است، ما گفتيم در امر فلسطين، هيچ دخالت عملي نداشته ايم، اما يك آرمان داشته ايم و يك خواست داريم كه آن خواست را خواست بشري و خواست ملت فلسطين مي دانيم. و آن اينكه كسي كه صاحب سرزمين و صاحبخانه است، بايد در خانه خودش حاكم باشد. نمي شود كسي را از بيرون آورد و بر او تحميل كرد و بعد به زور خواست آنهايي كه مورد غصب و ستم قرار گرفته اند به آن تن بدهند. رئيس جمهوري درباره اين سئوال كه با آمدن ايهود باراك (نخست وزير اسرائيل ) صلح برقرار مي شود يا نه گفت: در سياست اصولي اسرائيل، تغييري ايجاد نمي شود. سياست اصلي كه ما معتقديم به صلح واقعي منجر مي شود، اين است كه هر فلسطيني اعم از يهودي، مسلمان و مسيحي كه فلسطيني است، حق تعيين سرنوشت خودش را داشته باشد و اگر ما بياييم اين مسئله را به هم بزنيم و بگوييم بخشي از فلسطيني ها و بخشي از كساني كه از خارج آمده اند در فلسطين، حق حاكميت دارند، شهروند درجه يك هستند و ديگران شهروند درجه دو هستند يا بايد تسليم بشوند يا آواره بشوند يا به زندان بروند، اين هيچگاه يك صلح واقعي را مستقر نخواهد كرد و من فكرنمي كنم بين حزب كارگر و حزب ليكود در اصل قضيه تفاوت عمده اي وجود داشته باشد. ممكن است در تاكتيك ها تفاوت هايي وجود داشته باشد، ما هم آرزومند زماني هستيم كه در فلسطين اشغالي و در خاورميانه و در دنيا صلح، برقرار بشود. * رئيس جمهوري درباره مناقشات و اختلافات گذشته ميان ايران و جهان عرب از يكسو و جهان غرب از سوي ديگر گفت: سوءتفاهم در مورد مسائل وجود دارد و اين راهي جز گفت وگو و نشست و بحث براساس حسن نيت ندارد. نمي شود اين راه را يك طرفه با تكيه به ديگران به صورت يك عامل تبليغاتي عليه يك كشور درآورد و يا مشكلات داخلي خود را با اين ادعاها و با اين تبليغات و برون افكني ها حل كرد. راه حلي ندارد مشكل في مابين ما و امارات جز نشستن، صحبت كردن و با روش منطقي مساله را پيش بردن و سوءتفاهمات را رفع كردن. با همه ادعاهايي كه آقايان داشتند چون اصل كار ما بر تفاهم است، دو دفعه وزير خارجه ام را به امارات فرستادم، خوب شما مي دانيد سلام كردن مستحب است، جواب سلام واجب است، آيا اگر حسن نيت وجود داشته باشد و بازديدي هم بعمل بيايد و بحث هايي صورت بگيرد مشكلات حل نخواهد؟ شد قراردادهايي وجود دارد، سوابق تاريخي وجود دارد براساس اينها مي شود صحبت كرد و بهرحال اين را قبول دارم كه شاه شمشير غرب در منطقه بود، ژاندارم منطقه بود و يكي از مشكلاتي هم كه الان ما با آمريكا و ديگران داريم اين است كه دو پايگاه مهمي كه غربيها در خاورميانه داشتند يكي ايران بود، ديگري ايران اسرائيل فرو پاشيده است و امروز به عكس خواستار اتحاد منطقه، آزادي منطقه، رهايي منطقه، همكاري منطقه با همديگر است و تبديل كردن اين منطقه كه منطقه مهم دنياست به يك منطقه مستقل و آزاد كه هم زندگي خودشان تامين بشود و هم زندگي بشريت را بتوانند تامين بكنند. مگر اين اختلافات فقط بين امارات و ايران وجود دارد. در كل منطقه اين اختلافات ارضي، اختلافات مختلف وجود دارد، چرا آنها تبديل نمي شود به يك مسئله بين المللي و چرا هر دقيقه اي به صورت يك ابزاري براي ايجاد تشنج در منطقه در نمي آيد. پس مسئله صرفا مساله اختلاف نيست مسئله اين است كه ما بايد با حسن نيت بنشينيم و خودمان و بدون اتكاي به ديگران مشكلات في مابين را حل كنيم و ايران همواره آمادگي داشته و هنوز هم آمادگي دارد و بنده با خوشبيني معتقدم كه ما در آينده حتي با امارات هم مي توانيم با گفت وگو و تفاهم، سوءتفاهم ها را رفع كنيم. * رئيس جمهوري درباره رابطه ايران و عراق گفت: ميان ما و عراق متاسفانه يك جنگ هشت ساله با دريايي از خون و ويراني فاصله انداخته است و روابط ما با آنها را جنگ بسيار تيره كرده است، اما با وجود اين تصميم گرفتيم و تصميم داريم كه جنگ و آثار آن و دشمني هاي حاصل از آن را به يك نوع توافق و احترام متقابل تبديل كنيم. * رئيس جمهوري درباره استراتژي و سياست تسليحاتي ايران گفت: سياست نظامي و تسليحاتي ايران صرفا دفاعي است. امروز در منطقه كمترين بودجه نظامي متعلق به ايران است. ما اميدواريم روزي برسد كه همين مختصر بودجه اي هم كه صرف امور نظامي مي كنيم، در دنيا وضعيتي پيش بيايد كه آن را هم صرف پيشرفت و آبادي كشور اما كنيم در دنيايي كه هر طرف تهديد و تحميل هست و نشان هم داده شده كه چگونه قدرت هاي بزرگ يا دست نشاندگان آنها يكطرفه حاضرند به ملت ها و كشورهاي ديگر حمله بكنند ما حتما بايد بتوانيم از خودمان دفاع كنيم و هيچ قصد تجاوز نداريم. در جنگ بين ما و عراق همين عراق بود كه كار را شروع كرد و واقعش هم اين است كه ما نه قصد تجاوز داريم و نه اين را به صلاح مي دانيم و نه طبق اصول اصيل و موازين سياست هاي خودمان اين را مي پذيريم. البته ما خودمان را تقويت خواهيم كرد. ما با سلاح هاي كشتار جمعي مخالفيم و همكاري هايمان هم با سازمان هاي بين المللي در اين زمينه بسيار خوب است. * رئيس جمهوري درباره اين سئوال كه كلينتون رئيس جمهوري آمريكا درباره ايران از تمدن ايراني و ملت ايران به نيكي ياد كرده بود گفت: اتفاقا مطلبي كه رئيس جمهوري آمريكا گفتند همان مطلب مهم و اساسي است كه اگر حل بشود بسياري از مسائل حل مي شود. تمدن غرب خيلي چيزهاي مثبت دارد در درون خودشان هم تجربه هاي خوبي دارند و جنبه هاي منفي هم دارند. اما چهره اي از غرب كه ما مي شناسيم چهره غرب را در چهره استعماريش ديده ايم، ما تازيانه غرب را ديده ايم، ما تحميل از سوي غرب را ديده ايم يعني قدرتهاي استعماري اين چنين كردند. و حرفي كه آقاي كلينتون زدند و اينكه ما بد كرديم و غربي ها بد كردند و 50 سال گذشته اموري وجود داشته كه حق دادند به كشورهاي مسلمان و كشورهاي محروم كه ناراحت باشند، اين حرف، حرف درستي است و به نظرم اين موضع، موضعي تازه است و اگر واقعا جدي باشد و روي اين مسئله كار بشود، مي تواند در آينده، روابط تازه اي در سطح بين الملل و حتي بين شرق و غرب و بين دنياي اسلام و غرب ايجاد كند كه به نفع كل دنيا هست. نظر آقاي كلينتون كه به نظر من شجاعانه هم بود، صرف نظر از انگيزه هايش كه چقدر اين مسئله تاكتيكي است و چقدر واقعا اعتقاد به اين مسئله هست، من نمي خواهم وارد اين مسئله بشوم، به نظرم اين نظر شخصي نمي تواند به سادگي سياست هاي سنتي آمريكا نسبت به ايران و نسبت به خاورميانه و نسبت به دنياي اسلام را عوض بكند و منشا مشكل آن سياست هاي سنتي است. تحميل يك طرفه است، كشورها را قمر خود خواستن، سياستهاي اقماري را طلب كردن، اين كه در سئوال قبلي هم گفتيد ايران را بخواهند كه در منطقه ژاندارمشان باشد يا يك كشور ديگري را بخواهند كه از پول او و با امكانات او منافع ديگران تامين بشود. خوب متاسفانه در جنگ بدي كه صورت گرفت و اشغال كويت از طرف عراق كه كار بسيار بد و خطرناكي هم بود و بعد آمريكائيها آمدند آمريكائيان كه با پول خودشان نيامدند با پول خود منطقه به نام دفاع از منطقه در واقع مدافع منافع خودشان در دنيا بودند. اين رابطه، رابطه بدي است، اين سياست سياست بدي است كه وجود دارد و من فكر نمي كنم كه يك اظهار نظر بتواند آن سياستهاي سنتي را تغيير بدهد. هنوز هم رفتارهايي كه آمريكا با ما و با ديگران دارد رفتارهاي درستي نيست، رفتار يك قدرتي است كه حق دارد همه چيز بگويد و ديگراني كه بايد تسليم او باشند اين رابطه و اين اساس كار بايد عوض بشود. در زمينه رابطه ما با آمريكا، ما كه ستم نكرديم به آمريكا، آمريكا به ما ستم كرده است همان ستمي كه به هر حال به ظاهر ولو ما حمل بر صحت هم بكنيم همان سياستهايي است كه رئيس جمهوري آمريكا امروز مي گويد بخاطر آن ما بايد عذرخواهي بكنيم. اگر اين فقط كلام نباشد و واقعا نشانه يك تغيير اساسي در سياست آمريكا باشد و رفتارها واقعا عوض بشود براساس آن مي توان انتظار يك نوع ديگر روابط بين المللي ميان دنياي اسلام و غرب، ميان دنياي اسلام و آمريكا و ميان ايران و آمريكا داشت. اما اين بايد در عمل ثابت بشود و متاسفانه در عمل خلاف آن را مي بينيم. * رئيس جمهوري درباره اينكه چرا روابط ايران با مصر بهبود نمي يابد گفت: شما اگر از نظر تاريخي، مدني و فرهنگي نگاه كنيد، دو ملت مصر و ايران نقش اساسي و مهمي را در تاسيس و بسط تمدن اسلامي داشته اند و امروز هم ما معتقديم كه اين دو ملت كفو يكديگرند و از نظر فرهنگي و از نظر تاريخي و از نظر بينش و منش خيلي بهم نزديكند و واقعا هم ما براي ملت مصر، مبارزات ملت مصر و جايگاه و پايگاه اين ملت در تاريخ و در دنياي معاصر احترام قائليم همچنان كه براي خودمان هم در دنياي معاصر و در تاريخ پايگاه مهمي قائل متاسفانه هستيم سياست هاي موجود و اختلافهايي كه في مابين دو كشور بوده و هنوز هم زمينه هايش وجود دارد، سبب شده كه از نظر سياسي فاصله اي ميان اين دو كشور بيفتد اما آنچه كه من مي خواهم عرض بكنم اين است كه ما در جهت بهبود روابط مان با مصر گام بر مي داريم. * رئيس جمهوري در باره اوضاع داخلي گفت: جامعه مطلوب آن است كه صاحب قانون باشد و در آن قانون، حقوق و تكاليف مشخص شده باشد. انقلاب اسلامي ما اين راه را حق برگزيد مردم را در تعيين سرنوشتشان به رسميت شناخت، در همه اركان حتي رهبري نظام كه محور نظام هست، غيرمستقيم از طريق مجلس خبرگاني تعيين مي شود كه خبرگان مستقيما توسط مردم تعيين مي شوند يعني حجيت و سنديت مجلس خبرگان به راي مردم است و اوست كه رهبررا تعيين مي كند و اوست كه اگر رهبر شرايطش را از دست داد مي تواند او راعزل همينطور بكند در مورد رياست جمهوري، در مجلس و درجاهاي ديگر، بنابراين انقلاب ما بود كه اين آزادي را داد، انقلاب ما بود كه اين مسائل را مطرح كرد. من به عنوان يك حكومت فقط مسئوليتم دفاع از امنيت ارضي و تماميت ارضي نيست، دفاع از حقوق انسانها طبق قانون در چارچوب قانون اساسي هم هست، اين مسايل بوده كه مطرح شده و خود شما هم شاهد هستيد كه در اين زمينه الحمدلله رشد سياسي، رشد اجتماعي مردم فوق العاده خوب است. جامعه ما جامعه جواني است و بخش عظيمي از اين جوانان دانشگاهي و دانشجو هستند، سئوالات تازه دارند، مسايل تازه دارند، نشاط براي فعاليت در عرصه هاي سياسي دارند. هر جايي كه جوانان و حتي نوجوانان ما دخالت كرده اند، ما آنجاپيروزيهاي بزرگي داشته ايم، در جنگمان، جوانان پيروز شدند، در انتخابات هرگاه فضا باز شده كه جوانان بيايند، نقش تعيين كننده اي داشته اند. يك فضاي با نشاطي است، اختلافات هم وجود دارد و مهم اين است كه ما نگذاريم اين اختلافات تبديل به يك نزاع و درگيري بشود، بلكه ياد بگيريم كه در كنار هم باشيم و بر مبناي يك نظم شناخته شده مورد قبول مردم كه همان قانون اساسي است، زندگي مان را به پيش ببريم. رئيس جمهوري * در پاسخ به اين سئوال كه آنچه در ايران اتفاق مي افتد فشارهايي است كه وجود دارد و طرح خاتمي را نمي پذيرند، گفت: طبيعي است كه من روي برنامه هاي خودم پافشاري مي كنم و تلاش هم اما مي كنم ما يك نظام متكثر راپذيرفتيم و اينكه درجمهوري اسلامي ايران، پارلمان وجوددارد و ديگراني هم وجود دارند، افكار عمومي وجود دارد، ما وقتي مي گوييم برنامه ها يعني درچارچوب اين ضوابط و مقررات و نه به هر قيمتي حتي به صورت ديكتاتوري، يا با حذف رقيبان از صحنه اصلا از اصول مااين است كه رقيبان در صحنه وجود داشته باشند و آزادانه صحبت كنند و كار را به پيش ببرند. ببينيد الان هم در ايران هيچ مشكلي از اين جهت نيست. مجلس حقوقي دارد. ديدگاههايي دارد و در بسياري از موارد هماهنگي بين مجلس و دولت بوده در بعضي جاها اختلاف نظر بوده وما هم تابع ضوابط و قوانين هستيم همچنانكه نمايندگان مجلس تابع ضوابط و قوانين هستند. يك جا وزير را استيضاح مي كنند حذف مي شود، ما اين را قبول مي كنيم يكجا تلاش مي كنند كه وزير حذف بشود، خود اكثريت مجلس راي نمي دهد، وزير مي ماند همه تن مي دهند. اينها روش هاي عادي است كه وجود دارد و اتفاقا ما بايد تلاش كنيم كه اين به صورت فرهنگ در بيايد نه اينكه هركس هرنظري دارد با استفاده از همه شيوه هاي نادرست و استفاده ابزاري از اسلام، آزادي و حقوق مردم فقط بخواهد نظر خودش را تامين بكند. رئيس جمهوري * درباره اينكه بسياري معتقدند كه طرح اصلاح طلبانه و انديشه هاي شما يك انقلاب آرام عليه مكتب امام خميني است، گفت: كساني اين را مي گويند كه نه امام را درست شناخته اند و نه آشنايي درستي با بنده دارند. امام و رهبري امام و انقلابي كه امام رهبري كرد، منشا ء همه اين تحولات است، اگر امروز ما مي توانيم اين افكار را مطرح بكنيم و آن را به راي بگذاريم و به راي مردم احترام بگذاريم و وقتي كه يك رئيس جمهوري آمد روي كار، رئيس جمهوري همه باشد و حقوق او شناخته بشود و اين رئيس جمهوري بزرگترين افتخارش اين باشد كه مسئول در مقابل اين مردم و پاسخگوي اين مردم است، اين حاصل انقلابي است كه امام رهبري كردند. امام هم استقلال مي خواستند، امام هم آزادي مي خواستند و شما مي بينيد كه بالاخره حاصل جمهوري اسلامي و حاصل انقلاب اسلامي در قانون اساسي ما متبلور است. بر اساس همين قانون اساسي است كه رئيس جمهوري افكارش را مطرح مي كند و براساس همين قانون اساسي است كه مردم راي مي دهند. رئيس جمهوري * در باره اين سئوال كه مكانيزم حاكميت در ايران، رنگ و بوي شيوه حاكميت غربي پيدا كرده است گفت: اگر ما فقط به ظواهر دين اكتفا كنيم و ديدهاي تنگ نظرانه اي درباره دين داشته باشيم، اصلا خود جمهوري اسلامي يعني جدايي از اسلام، شما كجا در اسلام چيزي به نام جمهوري يا ريپابليك؟ داشتيد كجادر اسلام، اسلام صدر اسلام چيزي به نام پارلمان داشتيد؟ يكصد سال پيش به رهبري حتي همين علماي ديني درايران مشروطيت ( كنستيتيسيون ) تحقق پيدا كردكه در آن زمينه پارلمان وجود دارد، انتخابات وجود دارد، دولت در مقابل انتخابات مسئول است و در دوره انقلاب هم امام جمهوري اسلامي را مطرح كرد. اينها شيوه ها و تاكتيك هايي است، آنچه كه اسلام دارد اصول و موازين است، به همين دليل كه ما جمهوري را به عنوان يك پديده خوب براي اداره زندگي پذيرفتيم، دمكراسي را هم به عنوان يك پديده خوبپذيرفتيم و اين منافاتي با اصول اسلام ندارد، اگر اسلام را تنگ نظرانه نگاه كنيم و احساس كنيم آنچه كه 600 - سال 500 پدران ما درباره اسلام ديدند، اين عين اسلام است، بله، زمان و مكانش گذشته و از بين رفته است، ولي اسلام فراتر از زمان ومكان است و اسلامي كه توام با اجتهاد باشد در هر عصر و هر زماني به تناسب نيازهاي زمان و پرسش هاي زمان مي تواند راه حلهاي متفاوتي نشان بدهد. ما مي توانيم اسلام را داشته باشيم در عين حال شيوه هاي متفاوتي را در اداره جامعه درارتباطات جامعه تجربه كنيم و بنده هم مي گويم بله، ما از غرب چيزهاي خوبش را مي گيريم و بعضي چيزهايي را هم كه قبول نداريم نمي گيريم. خبرنگار * الجزيره در پايان اين ديدار گفت: چيزي براي ما باقي نمانده بجز اينكه از شما تشكر نماييم و از سعه صدر شما تشكر مي كنيم. از اينكه با وجود بيش از يكصدو بيست تقاضا براي مصاحبه با شما، شبكه الجزيره را انتخاب نموديد، تشكر مي نمايم.