Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780304-44761S1

Date of Document: 1999-05-25

فرماندهان و رزمندگان عمليات بيت المقدس با رهبر انقلابديدار كردند كساني كه به عزت ايران اسلامي علاقمندند بايد روز، به روز غيرت ديني مردم را تقويت كنند خبرگزاري جمهوري اسلامي: حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي و فرمانده معظم كل قوا ديروز در ديدار هزاران تن از فرماندهان و رزمندگان عمليات پيروزمند بيت المقدس و جمعي از خانواده هاي شهداي اين عمليات باايشان، ضمن سخناني از دانش نظامي، قوت فرماندهي، هوشياري و استعداد رزمندگان اسلام و همچنين نيروي ايمان و عشق به ارزشها و آرمانهاي الهي و اسلامي به عنوان دو عنصر تركيب شده درعمليات پيچيده و عظيم بيت المقدس ياد كردند وايمان آگاهانه را عامل شكست ناپذيري ملت ايران دانستند. مقام معظم رهبري در اين ديدار، ياد شهداي جنگ تحميلي و از جمله فرماندهان شهيد، محمدجهان آرا، صيادشيرازي و محمد بروجردي را گرامي داشتند و فرمودند: هزاران انسان فداكار و آگاه، با درك صحيح از موقعيت وشناخت نياز زمان در عمليات پيچيده بيت المقدس شركت كردند كه نتيجه آن شكل گيري حماسه تاريخي و ماندگار فتح خرمشهر بود بنابراين بزرگداشت اينگونه حوادث، وسيله اي براي تجديد حيات ملي و آسان كردن راه عزت و عظمت ملت ايران محسوب مي شود. حضرت آيت الله خامنه اي برنقش مهم دانش نظامي، سازماندهي، فرماندهي، تاكتيك، دقت نظر و موقع شناسي در دوران دفاع مقدس تاكيد كردند و فرمودند: دههاعامل در كنارهم قرار مي گيرند تا دانش نظامي را به وجود آورند و استعدادو نبوغ نظامي يك نيروي مسلح را نشان دهند و اين اتفاق در عمليات پيروزمندبيت المقدس كه به آزادسازي خرمشهر منجرشد، به وقوع پيوست. فرمانده كل قوا تلاش هزاران تن از نيروهاي متجاوز دشمن براي تسليم شدن به رزمندگان اسلام را بيانگر انجام عمليات هوشمندانه، همه جانبه وقدرتمندانه توصيف كردند و با تاكيد بر عامل مهم نيروي ايمان در مدافعان اسلام و شجاعت ناشي از آن فرمودند: عشق به ارزشهاو آرمانهاي الهي و اسلامي كشته شدن درراه خدا را به كام هر انسان با ايماني، شيرين مي كند و همين ايمان آگاهانه است كه در ميدانهاي گوناگون، انسان را به روشن بيني مي رساند و هر ملتي كه چنين ايمانهاي برجسته اي را درخود بوجود آورده باشدشكست ناپذير خواهد شد. فرمانده كل قوا، ايمان اسلامي را پديدآورنده قوت فرماندهي و به جوشش درآورنده استعدادها در نيروي عظيم نظامي ايران دانستند و فرمودند: يك ملت هنگامي شكست ناپذير خواهد شد كه بتواند ايمان به خدا را در مردم و بويژه جوانان خويش تقويت كند و احساس فداكاري در راه آرمانهاي بزرگ را در آنان بوجود آورد، بنابراين هركس كه به سرنوشت اين ملت و كشور علاقمند است، بايددر راه تقويت ايمان اين ملت، تدين جوانان و پيوند آنان با آرمانهاي اسلامي مجاهدت كند و هر كس كه برضد آن عمل كند، فريب خورده دشمن و يا جزونيروهاي دشمن است. رهبر معظم انقلاب اسلامي توجه روشنفكران، گويندگان، نويسندگان و عناصرتاثيرگذار بر اذهان جامعه را به ضرورت تقويت غيرت ديني مردم و پايبندي جوانان به ارزشهاو آرمانهاي انقلاب جلب كردند و فرمودند: دشمن از ايمان وغيرت ديني مردم، سيلي خورده است. بنابراين كين ورزي دشمن با غيرت ديني مردم، امري بديهي است، اما كساني كه به عزت ايران اسلامي علاقمند هستند، بايد روز به روز غيرت ديني مردم را تقويت كنند و در جهت پايبندي نسل جوان به آرمانهاي اصيل اسلام و انقلاب بكوشند. مقام معظم رهبري نسل جوان كشور را يك نسل مومن و سالم توصيف كردند وفرمودند: كساني كه در گوشه و كنار كشور تحت تاثير تبليغات دشمن رفتارها، گفتارها و ذهنيت هاي غلطي را از خود بروز مي دهند، نمايشگر نسل جوان مانيستند، نسل جوان اين كشور همان نسلي است كه اگر امروز هم پاي امتحان وصحنه خونين شهر پيش بيايد و عرصه اي براي مجاهدت در راه خدا پديدار شودباز هم نشان خواهد داد كه عميقا به اسلام پايبند است. حضرت آيت الله خامنه اي، انجام كارهاي بزرگ را مستلزم برخورداربودن جوانان از ايمان، صفا، غيرت ديني، ايستادگي در راه خدا و روحيه آشتي ناپذيري با دشمن دانستند و در پايان سخنانشان اظهار اطمينان كردند كه به بركت و حرمت خونهاي معطر و مطهر شهداي عاليقدر اسلام، ملت ايران براي هميشه در راه خدا ثابت قدم و استوار خواهد ماند و دشمن نيز قادر به يافتن هيچ جاي پايي در ايران اسلامي نخواهد شد. برپايه همين گزارش پيش از سخنان حضرت آيت الله خامنه اي، ويژه برنامه هايي در گراميداشت سالروز آزادسازي خرمشهر انجام شد و چمران مسئول بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در سخنان كوتاهي فرا رسيدن هفدهمين سالگرد آزادي خرمشهر را به فرمانده كل قوا تبريك گفت و ثمرات پيروزي رزمندگان اسلام درعمليات غرورآفرين بيت المقدس را برشمرد.