Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780304-44753S8

Date of Document: 1999-05-25

توضيح درباره يك خبر گروه اقتصادي: در خبر منتشر شده در صفحه چهار در تاريخ /3/78 31شنبه با عنوان (ممنوعيت واردات آهن برداشته شد ) در مصاحبه با معاونت بهره برداري ذوبآهن اصفهان هيچگونه مطلبي از طرف ايشان راجع به شهردار تهران مطرح نشده است و آنچه در اين رابطه مطرح شد توضيحي است كه مدير روابط عمومي ذوبآهن در جواب سئوال يكي از خبرنگاران اظهار داشت كه بعد از مسئله شهرداري تهران ميزان ساخت و ساز تا حدودي كاهش پيدا كرد و تقاضا براي خريد محصولات ذوبآهن كاهش پيدا كرد. بنابراين آنچه از زبان معاونت بهره برداري ذوبآهن در اين خصوص عنوان شده است صحت ندارد.