Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780303-44742S3

Date of Document: 1999-05-24

توليد روغن نباتي 103 هزار تن افزايش يافت توليد روغن نباتي در كارخانه هاي كشور در سال گذشته 991 هزار و 728 تن بود كه نسبت به سال 76 بيش از 188 هزار تن افزايش نشان مي دهد. به گزارش شركت سهامي توسعه كشت دانه هاي روغني، در همين مدت در مجموع يك ميليون و 48 هزار و 488 تن روغن خام استحصال داخلي و وارداتي به كارخانه هاي روغن نباتي تحويل شد كه اين ميزان در مقايسه با سال 76 بيش از246 هزار تن افزايش داشت. در سال گذشته 974 هزار و 379 تن روغن خام در كارخانه هاي داخلي تصفيه شد كه اين ميزان نسبت به عملكرد سال 76 بيش از 169 هزار تن رشد داشت.