Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780303-44740S17

Date of Document: 1999-05-24

رضا شايافر از تهران: اكنون كه در عرصه تكنولوژي ماهواره اي قرار گرفته ايم، بد نيست صدا و سيما به عنوان يك رسانه همگاني مقام و منزلت خود را در جامعه مورد تفحص قرار دهد و با ارائه پرسشنامه نسبت به ايجاد شبكه هاي خصوصي اقدام لازم را به عمل آورد، اكنون كه شبكه جام جم در سطح جهان پخش مي شود، آيا جوانان و مردم ايران حق تماشاي اين شبكه كه از پول و ماليات مردم كار مي كند ندارند. از صدا و سيما خواهشمنديم كه اين شبكه را نيز در جمع شبكه هاي تلويزيون براي پخش داخل كشور قرار دهند تا جوانان ما مورد تهاجم فرهنگي ماهواره كشورهاي ديگر مانند تركيه و غيره قرار نگيرند. ف. نيكوهمت: يقينا راي دهندگان مجلس ششم همان جواناني هستند كه با كتابخواني روبه فحشا رفتند، زناني هستند كه روزنامه زن را از دست دادند، شهرونداني هستند كه همشهري را در ورطه نابودي ديدند، مردمي هستند كه كديور را چند ماه در زندان ديدند و پيش چشمشان مهاجراني را استيضاح و كرباسچي را به اوين بردند و از همه مهمتر ملتي كه حماسه آفرينان دوم خرداد؟ بودند خودكامگان مشكل آفرين، نبايد اين اقشار راي دهنده را فراموش كنند. كريم زاده از مشهد: امشب همه باغ ز غم خشكيده است انگار ز افسون زمان رنجيده است از باد خزان نديد اين گونه جفا كز دوري باغبان خود غمديده است پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.