Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780302-44732S2

Date of Document: 1999-05-23

( ) 21 شنبه 17 مرداد جلسه علني نداشتيم و به مجلس نرفتم. روحانيت مبارز، جلسه اي در كرج - باغ اردوي رفاه - براي بررسي و تصويب اساسنامه داشت، ساعت ده صبح به آنجا رفتم و تا ساعت پنج بعدازظهر كار كرديم و اساسنامه را تصويب كرديم. جامعه روحانيت مبارز، دو تغيير اساسي كرد: اول قرار شد مخصوص روحانيت تهران باشد، نه تمام مملكت. دوم، تغيير اساسي در افراد داده شد و گروهي از روحانيون جوان مبارز شركت كردند كه قبلا به خاطر موضع گيري جامعه، كناره گيري كرده بودند و ديگران فهميدند، بدون اين گروه نمي توانند كاري ازپيش ببرند... آقاي رضائي از اطلاعات سپاه به من اطلاع داد كه امروز، تعداد زيادي از كادر عملياتي مجاهدين خلق بازداشت شده اند. امروز حاكم شرع اصطهبانات با دو پاسدارش و يكي از افراد دادگاه انقلاب اراك شهيد شده اند; متاسفانه. يكشنبه 18 مرداد جلسه علني داشتيم. طرح اراضي شهري تمام شد. ولي فكر مي كنم شوراي نگهبان ايرادهاي زيادي بر آن بگيرد... ادامه اداره مجلس را به عهده آقاي خوئيني ها گذاشتم و كارهاي دفترم را انجام دادم و ناهار را با احمد آقا خميني، در منزل قرار گذاشتيم و ساعت سه بعدازظهر هم با دكتر عالي، مهندس حريري و مصلحي در منزل. در دو ساعت فاصله بين ملاقات احمدآقا و آنها استراحت داشتم. دكتر عالي و همراهان درباره لزوم مدارا با مجاهدين خلق و مراعات نهضت آزادي و كمتر كوبيدن آنها و حفظ اعتبار آنها حرف داشت. در مورد مجاهدين، گفتم ما راه را براي افرادي كه توبه كنند و دست از خرابكاري و ترور بردارند، بازگذاشته ايم; ولي اگر بخواهند تروريست و محارب باشند چه كاري جز اجراي قانون اسلام، از ما ساخته است... مهندس حريري، متصدي شركت طاهر، مربوط به اموال خيريه [ابوالفضل ] توليت است و از طرف دادگاه انقلاب، مورد سوءال قرار گرفته و نسبت به سرنوشت آقايان شانه چي و علي بابائي، خائف بودند. عصر، در شوراي مركزي حزب در دفتر آقاي باهنر شركت كردم. بعضي از اعضاء از اينكه نظرشان در كابينه مراعات نمي شود، گله داشتند. گفتم من هم گله دارم. ولي حق آقاي باهنر و آقاي رجائي است و كابينه حزبي نيست و حزب بايد دولت را تائيد كند... دوشنبه 19 مرداد خبرهاي ديروز، در مورد كشف بيش از چهل خانه تيمي مجاهدين، اثر خوبي در مردم داشت و امروز، اعمال تروريسم ضعيف و كمرنگ بود. عصر، چند مورد اجراي صيغه عقد ازدواج براي سپاهيان داشتيم. آقاي رحماني - محافظ من - كه به جبهه رفته بود، با گردن معيوب برگشته. از سلامتي نسبي اش خوشحال شدم. در چپ شدن اتومبيل در بازي دراز آسيب ديده است... عصر، در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كردم، آقاي خامنه اي هم براي اولين بار پس از سوءقصد، شركت داشتند. حضور مجدد ايشان در جلسات، براي ما خيلي روح بخش است، به خصوص با از دست دادن جمع زيادي از همرزمان در اين مدت كه ايشان در بيمارستان بودند، جاي خالي ايشان خيلي ملموس بود و رفتن دهها بار به بيمارستان براي عيادت و مراقبت، با خطري كه در هنگامه ترورها داشتيم، مشكل ديگر. درباره دستوري از امام، درخصوص كيفيت جنگ، صحبت بود كه اميد است در آينده حركت جالبي در جبهه به وجود آورد. سرهنگ معين پور آمد و گزارشي درباره نتيجه تحقيقات در موضوع فرار بني صدر، رجوي، هواپيما و دونفري كه برگشته اند، داد. پيشرفتي در تحقيقات نكرده اند، شش نفر را بازداشت كرده اند. هواپيما برگشته، ولي اظهارات دو همافر خيلي راهگشا نيست. ضعيف است و به نظر ترديدآميز. شب به خانه آمدم. سه شنبه 20 مرداد آقاي موسوي اردبيلي، تلفن كردند و براي مشورت در موضوع خصوصي، ناهار را به دفتر من آمدند. دوباره از امام، وقت ملاقات خواسته اند كه امام، موافقت نكرده اند. ايشان نگران بودند كه امام از ايشان رنجشي داشته باشند و مي خواستند استعفا بدهند. من گفتم، اين تصور ناصحيحي است. خيلي زياد اتفاق مي افتد كه امام در مورد افراد نزديك به خودشان، چنين برخوردي دارند; قرار شد تحقيق كنم. عصر با آقاي [شيخ حسن ] صانعي، تلفني صحبت كردم، معلوم شد آقاي اردبيلي اشتباه كرده و امام نظر تازه اي در مورد ايشان ندارند. ضعف بنيه امام مانع اين است كه زياد ملاقات داشته باشند... چهارشنبه 21 مرداد هيات رئيسه جلسه داشت و تا ساعت هشت شب ادامه داشت. درباره امنيت نمايندگان و مسكن آنها و مستمري خانواده هاي شهداي مجلس و خيلي چيزهاي ديگر، تصميم گرفتيم. شب به خانه آمدم. موكت شور در خانه، موكتهاي خانه را كه خيلي كثيف شده بود، مي شست و وضع خانه نامنظم بود. خبر رسيد كه تروريستها با آر. پي. جي به مقر اطلاعات سپاه حمله كرده اند و 12 گلوله به اطاقها زده اند. كسي شهيد نشده ولي چند نفر سطحي مجروح شده، منجمله آقاي محسن رضائي. مرحله بدي در كارهاي تروريستي است; ولي نتيجه اي نگرفته اند و عده اي هم در اين رابطه بازداشت شده اند. امروز با اجازه دادستان انقلاب، خانه هاي اطراف مجلس را تفتيش كردند. معلوم شد، همسايه هاي مناسبي نيستند، دو جنبشي هم بازداشت شدند و بايد آنها را از اينجا به جاي ديگر منتقل كرد. بعضي از سلطنت طلبها هستند. پنجشنبه 22 مرداد اداره جلسه را به عهده آقاي موسوي خوئيني ها گذاشتم و خودم براي كارهايي، از صبح به منزل امام رفتم. با اعضاي فقهاي شوراي نگهبان، خدمت امام رسيديم، براي حل معضل اعمال ولايت فقيه در حل مشكلات حكومت. بعضي از مراجع با تصميمات مجلس كه به عنوان ضرورت و عناوين ثانويه، جهت حل مشكلات كشور گرفته مي شود، مخالفت مي كنند، مثل مساله زمين و تجارت دولتي و... شوراي نگهبان هم روي همين ملاحظات، اين گونه مصوبات مجلس را برمي گرداند. با امام، بحث زيادي كرديم و امام به مشكل مجلس و دولت توجه فرمودند و تصديق كردند كه اگر دست ما باز نباشد، حكومت اسلامي كار چشمگيري در حل مشكلات كشور، نمي تواند انجام قرار دهد شد امام از مقام ولايت خويش، استفاده كنند و حكم كلي درخصوص تجويز اتخاذ تصميمهاي ضروري و انقلابي صادر كنند كه آقايان مراجع ديگر و شوراي نگهبان، نتوانند مخالفت كنند، اگر صادر بشود، كار بزرگي انجام شده... سپس با حضور آقاي رجائي و مهندس موسوي وزير خارجه، درباره موضعگيري عربستان سعودي در مورد ايجاد دولت كوچك فلسطيني، مشورت شد. با توجه به اينكه ممكن است بهانه اي به دست آنها بدهد، كه محدوديتي در حجاج ما به وجود آورند، تصميماتي اتخاذ شد. امام به مسئولان، نصيحتي در مورد اظهاراتشان نمودند كه مراعات ديپلماسي را بنمايند... عصر آقاي [محسن ] رضائي و آقاي [رضا ] سيف اللهي از اطلاعات سپاه آمدند و راجع به حادثه حمله به مقر سپاه و پيشرفت مبارزه با تروريسم، توضيحاتي دادند. شب در دفترم خوابيدم. جمعه 23 مرداد آخر شب، آقاي نظران اطلاع داد كه در شورا، موضوع ربودن ناوچه توپدار فرانسوي ايران و هواپيماي فرندشيپ نيروي دريايي مطرح بوده... هواپيماي فرندشيپ، در راه حركت از بندرعباس به چابهار به طرف مسقط رفته و در فرودگاه مسقط فرود آمده. سيزده سرنشين داشته. گويا خلبان و كمك خلبان، قصد فرار از ايران داشته اند و اين گونه فرار كرده اند. عصر، آقاي دكتر عالي آمد و نامه اي و پيامي از آقاي علي بابائي آورد. در رابطه با همكاري با مجاهدين تحت تعقيب است. پيغام داده بود كه مايل است با من ملاقات كند و حرفهايي براي گفتن دارد و پيشنهادي براي رفع مشكل. قرار شد وقتي براي ملاقات تعيين كنم.