Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780302-44729S5

Date of Document: 1999-05-23

رشد شاخص بهاي عمده فروشي كالا گروه اقتصادي: شاخص بهاي فروش كالا در ايران طي 12 ماه منتهي به /11 6 فروردين 78 درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزايش رقم داشت اين شاخص در فروردين به /833 6عدد رسيد كه نسبت به شاخص ماه مشابه سال /14 6قبل در صد افزايش به داشت گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص مذكور نسبت به اسنفد ماه سال گذشته، شش درصد افزايش نشان داد. براساس اين گزارش: شاخص بهاي عمده فروشي كالاهاي توليدي و مصرف شده در كشور در فروردين ماه 78 نسبت به ماه مشابه سال /18 8گذشته درصد شاخص كالاهاي /8 7وارداتي درصد و شاخص كالاهاي /7 3صادراتي درصد افزايش داشت. اين افزايش در مورد مواد /21 1خوراكي درصد نوشابه ها و /35 6دخانيات درصد مواد صنعتي غير از /24 5سوختن درصد و سوخت هاي معدني و فرآورده هاي /55 3آن درصد بوده است.