Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44721S22

Date of Document: 1999-05-22

تئاتر كليپ دركرمانشاه اجرامي شود گروه شهرستانها: براي اولين بار در ايران تئاتر كليپ در آينده نزديك در كرمانشاه اجرا مي شود. به گزارش خبرنگار همشهري مهرداد كرمي هنرمند كرمانشاهي و مبتكر اجراي اين شيوه نمايش، از تئاتر كليپ به عنوان يك روش اجرايي نوين كه تلفيقي است از شيوه هاي مختلف هنري و نمايشي ياد كرد و افزود: اين شيوه بيش از هر چيز به روابط بين شنوايان با ناشنوايان مي پردازد و ناشنواها به واسطه اين كه در اين شيوه، اجرا با زبان اشاره انجام مي گيرد به راحتي موضوع و تمام جزئيات تئاتر را در مي يابند و چون موضوع با موسيقي همراه است، ساير افراد هم براي درك تئاتر با هيچ مشكلي مواجه نخواهند شد. اين هنرمند اضافه كرد: اين موضوع از دو سال پيش مورد آزمايش قرار گرفت و با كمك هنرمندان ناشنوا طرح تئاتر كليپ ريخته شد.