Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44721S13

Date of Document: 1999-05-22

فرماندار تبريز: دستگاههاي اجرايي بايد متقابل داشته باشند با شوراها ارتباط گروه شهرستانها: اطلاعات و دانستني هاي مورد نياز شوراها بايد از طريق دستگاههاي اجرايي در اختيار شوراها قرار گيرد تا آنها بتوانند با استفاده از اين ارتباط تعاملي و متقابل، امور محوله را به نحو مناسب انجام دهند. به گزارش خبرنگار همشهري، فرماندار تبريز در جلسه شوراي اداري اين شهرستان با تاكيد براين كه بتدريج امور بيشتري در اختيار شوراها و نهادهاي مردمي قرار مي گيرد، افزود: با آغاز به كار شوراها، دولت تنها نقش سياست گذاري، بسترسازي و حكومتي و امنيتي را برعهده گرفته است. عباس خورشيدي گفت: فرمانداران طبق قانون مي توانند تا 10 روز انطباق يا عدم انطباق مصوبه هاي شوراي شهر را بررسي كنند و در صورت بروز ابهام، هيات حل اختلاف استان و پس از آن هيات حل اختلاف مركزي در اين مورد نظر خواهد داد. وي همچنين با اشاره به اين كه عمده ترين وظايف شوراها در ارتباط با شهرداريهاست، تاكيد كرد در ساير زمينه ها نيز قانون به شوراها اختياراتي داده است كه نيازمند برخي هماهنگي ها است و اين هماهنگي ها در موفقيت آن نقش موءثري خواهد داشت. فرماندار تبريز گفت: فرمانداريها و ساير عناصر اجرايي موءظفند در چارچوب قانون امكانات لازم را براي شوراها فراهم كنند. وي همچنين با اشاره به يكصدمين سال تولد بنيانگذار انقلاب يادآور شد ما بايد به دور از خصلتها و نگرشهاي تنگ نظرانه، مسير زندگي امام را آن گونه كه بود به جوانان نشان دهيم زيرا مباحث مطرح شده در مورد ايشان، بيشتر بعد حكومتي و سياسي پيدا كرده و از ابعاد ديگر شخصيت امام (ره ) غفلت شده است.