Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44721S10

Date of Document: 1999-05-22

معاون وزير نيرو در امور آب: سرانه آب هر درصد 7كمتر مي شود ايراني سالانه گروه شهرستانها: اتخاذ تدابير و سياست هاي اصولي براي مقابله با بحران جدي كمبود آب، يك ضرورت ملي است. به گزارش خبرنگار همشهري در مشهد، رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب كشور، با اشاره به كاهش فزاينده سرانه منابع آب تجديدشونده در ايران گفت: منابع آب تجديدشونده كشور 130 ميليارد مترمكعب است كه در سال 1335 سرانه اين منابع براي هر نفر 7 هزار و 100 مترمكعب بود و اين ميزان در سال جاري به 2 هزار و 100 مترمكعب رسيده و پيش بيني مي شود اين مقدار در سال 1400 به هزار و 300 مترمكعب كاهش يابد. وي افزود: با توجه به شاخصهاي جهاني، كشور ايران از سال به 1410 بعد جزو كشورهاي كم آب جهان به شمار خواهد رفت و درصد 7سالانه از سرانه آب كشورمان كاهش مي يابد. وي با اشاره به افزايش روبه تزايد مصرف آب در بخشهاي صنعتي كشاورزي و آشاميدني كشور گفت: در طول 30 سال گذشته مصرف /2 2آب برابر شده كه از رشد درصد 8سالانه برخوردار بوده است. زرگر با اشاره به اين درصد 10كه منابع آب كشور وابسته به آبهاي مرزي است گفت: سالانه 13 ميليارد مترمكعب آب مرزي وارد و 8 ميليارد مترمكعب نيز از كشور خارج مي شود و با وجود 26 رودخانه درصد 8 مرزي جمعيت ايران وابسته به آبهاي مرزي هستند. معاون وزير نيرو با اشاره به راندمان 45 درصدي 50تا آبياري در جهان، اظهار داشت: اين رقم در ايران كمتر از درصد 30است و در حالي كه هدر رفت (پرت ) آب در سطح دنيا درصد 15تنها است در كشور درصد 30ما آب آشاميدني شهرها به علت پوسيدگي و فرسودگي شبكه انتقال به هدر مي رود. وي با اعلام اين كه سالانه 29 ميليارد مترمكعب توليد فاضلاب ايران مي باشد گفت: به علت نبود يك مسئوليت پويا و فعال، حجم گسترده اي از فاضلاب كشور وارد منابع آب زيرزميني شده و موجب آلودگي آب و خاك مي شود. وي افزود: سالانه 5 ميليارد مترمكعب درصد 10كه منابع آب زيرزميني است، اضافه برداشت مي شود كه در ادامه اين روند با مشكل مخلوط شدن آبهاي شور و آب شيرين در اين منابع مواجه خواهيم شد. زرگر با بيان اين كه در حال حاضر تنها 80 ميليارد مترمكعب از 130 ميليارد مترمكعب منابع آب تجديدشونده كشور استحصال مي شود به ارائه راهكارهاي معضل كمبود آب پرداخت و اظهار داشت: افزايش راندمان آبياري كشور، كنترل هدررفت (پرت ) آب آشاميدني شهري، استفاده از پسابهاي كشور و استفاده از فن آوري روز در صنعت آب از راهكارهاي مقابله با كم آبي كشور است.