Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780301-44713S15

Date of Document: 1999-05-22

نوآوران چشم من براي كشف و خنثي سازي مين ها توكيو - پژوهشگران ژاپني مين يابهاي جديدي ساخته اند كه مي تواند مين هاي زميني را كشف كند و علاوه بر آن همه مراحل خنثي سازي مين را نيز روي صفحه نمايشگر نشان دهد. اين دستگاه مين ياب چشم من نام گذارده شده است و دانشمندان از دانش نوين الكترونيك براي ساخت آن بهره گرفته اند. مين يابهايي كه تاكنون ساخته شده اند، تنها مين هاي فلزي را كشف مي كنند، اما اين مين ياب جديد همه انواع مين را شناسايي مي كند و عمق كارگذاري آن را نيز نشان مي دهد. استفاده از مين ياب چشم من خطرهاي ناشي از خنثي سازي مين را كاهش مي دهد، زيرا كارشناسان مي توانند ضمن خنثي سازي مين ها تصوير عمليات خود را روي صفحه نمايشگر مشاهده كنند و از خطرهاي احتمالي پيشگيري كنند.