Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780230-44703S8

Date of Document: 1999-05-20

دولت با طرح معافيت كارگاههاي وزير كار: داراي سه كارگر از شمول قانون كار مخالف است تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير كار و امور اجتماعي ديروز اعلام كرد كه هيات دولت با طرح اخيرمجلس شوراي اسلامي مبني بر معافيت كارگاه هاي داراي سه كارگر و كمتر از شمول قانون كارمخالف است. حسين كمالي كه در كنگره شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور در تهران سخن مي گفت افزود: اين طرح علاوه بر اينكه مغاير با قوانين و مقررات بين المللي است با اصول انساني و عدالت اجتماعي نيز در تعارض است. وي افزود: تامين عدالت اجتماعي ايجاب مي كند حقوق حقه كارگران بر اساس قوانين و مقررات تامين شود و نبايد هزينه بحران هاي اقتصادي را كارگران پرداخت كنند. كمالي در مورد انتقادهاي مطرح شده عليه قانون كار گفت: تمام انتقادات يك منشاء دارند و آن اينكه برخي معتقدند مديران بايد حق اخراج كارگران رادر اختيار داشته باشند. وي روابط كار را نوعي قرارداد دانست و گفت: قانون كار بيان كننده وتضمين كننده حداقل هاست و آنچه امروز مورد اعتراض قرار مي گيرد همين حداقل هاست كه مي خواهند آن را نيز كاهش دهند. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه نظام دستمزدها در كشور ازمكانيزم صحيحي برخوردار نيست يادآور شد به دليل اينكه نظام اقتصادي كشوردر پرداخت ها بر يارانه استوار است، نظام مزدي از شفافيت برخوردار نيست وبايد در كنار اصلاح پرداخت يارانه ها نظام مزدي كارگران نيز اصلاح گردد.