Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780230-44702S4

Date of Document: 1999-05-20

روي پيشخوان كتاب فروشي ها سفرنامه حاج سياح به فرنگ به كوشش: علي دهباشي / انتشارات سخن و /شهاب چاپ دوم، / 1378 3300 /نسخه 542 صفحه وزيري با جلد /كالينگور تومان 2900 كتاب سفرنامه حاج سياح به فرنگ براي نخستين بار از روي نسخه خطي منحصر بفرد اين كتاب، محفوظ در كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد به چاپ رسيده است. اين كتاب گزارش سفرهاي حاج سياح به اروپاست كه توسط كاتبي به نگارش درآمده است. كار ارزشمند دهباشي در تصحيح اين نسخه خطي، داراي ويژگي هاي خاص اين سفرنامه eعمده است هم و همت ايشان در مدت دوسال تصحيح سفرنامه صرف قرائت ضبطها و يا يافتن معاني برخي اصطلاحات مهجور و نظاير آن بوده است. درباره زبان حاجي سياح در سفرنامه، بايد گفت كه گرچه شايد به پختگي خاطراتش نباشد، اما مغلق و متكلف نيست و حتي نمونه هايي از نثر و نگارش خيلي خوب و پاكيزه در آن فراوان است. متن كامل سفرنامه امريكا و ژاپون حاج سياح در دست تصحيح است و اميدواريم علي دهباشي با اهتمامي كه دارد، كتاب حاج سياح را نيز منتشر كند. ذكر اين نكته ضروري است كه متن انگليسي اين سفرنامه همزمان با متن فارسي در واشنگتن منتشر شده است و مترجم آن، خانم مهربانو ديهيم نوه دختري حاج سياح است. درون انقلاب ايران نوشته: جان. دي. /استمپل ترجمه: دكتر منوچهر /شجاعي ناشر: موءسسه خدمات فرهنگي رسا و نشر /نگارش چاپ /اول 1377 نسخه 6000 جان. استمپل دي وابسته سياسي سفارت امريكا و نگارنده كتاب حاضر بيش از 4 سال در ايران ماموريت داشته كه 6 ماه آن پس از انقلاب بوده استمپل است با آشنايي به زبان فارسي، قبل از پيروزي انقلاب با بسياري از مسئولين ايراني و از جمله مخالفين حكومت شاه در تماس بوده است. وي كه داراي درجه دكترا در علوم سياسي است كوشيده تا ريشه هاي واقعي انقلاب ايران را از ديدگاه خود شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. زيست شناسي (با تكيه بر بهداشت محيط زيست ) مولفان: سيدعلي آل محمد، گلناز /تفرشي موسسه انتشارات /فاطمي چاپ /اول 1378 هشت هزار /نسخه 36910 /صفحه 1350 تومان. در اين كتاب كه از مجموعه كتابهاي كار و راهنماي مطالعه دانش آموز و به صورت مشترك توسط انتشارات فاطمي و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش منتشر مي شود، درس زيست شناسي سال دوم دبيرستان به عنوان يكي از دروس مشترك رشته هاي شاخه نظري مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انتشار اين مجموعه، كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتابهاي درسي و ايجاد مهارت براي پاسخگويي به پرسشها، مسايل و آزمونهاي گوناگون است. داستان 53 از كرامات حضرت رضا (ع ) گردآورنده موسي /خسروي انتشارات هاتف (مشهد )/ چاپ اول، / 1377 3000 /نسخه 600 تومان. كتاب چكيده اي است از زندگاني حضرت رضا (ع ) به اضافه مطالبي در آداب سير و سفر و لوازم ضروري براي يك زائر مذهبي است كه به قصد تشرف به آستان حضرت ثامن الائمه به مشهد مي آيد. داستانهاي آموزنده زندگاني حضرت رسول اكرم (ص )- جلد 3 تاليف موسي /خسروي انتشارات /هاتف چاپ 5000 /اول 1376 /جلد 400 تومان راز بعثت موءلف ابوتراب /هدايي انتشارات /هاتف چاپ /دوم 3000 /جلد تومان 500 عربي كاربردي (صرف و نحو درهم و همراه هم ) به سعي دكتر علي شريفيان رضوي انتشارات /هاتف چاپ 3000 /اول 1377 /نسخه 5000 ريال طرح نوين كتاب براي آموزش زبان عربي، آن است كه كوشيده تا زبان آموز را اندك اندك بر ويژگي هاي زبان عربي چيره سازد. در اين كتاب صرف و نحو همپاي هم و به روش گام به گام (يعني از مهمترين موارد به موارد كم اهميت تر ) آموزانده شده اند و تمرينات منظم و حساب شده اي براي زبان آموز در نظر گرفته شده است. سيبويه (در آموزش كاربردي و روزآمد زبان عربي ) به سعي دكتر علي شريفيان رضوي انتشارات /هاتف چاپ 1000 /اول 1377 /نسخه 5000 ريال آينه جادو (جلد دوم و سوم ) مجموعه نقدهاي سينمايي، گفت و گوها و مقالات سينمايي سيد مرتضي /آويني ناشر: نشر /ساقي چاپ /اول 1378 جلد اول صفحه 352 + جلد دوم 315 /صفحه قيمت هر جلد 11000 ريال. نظريات شهيد سيدمرتضي آويني كه از زاويه اي مذهبي ديني به سينما و نگره هاي آن مي نگريسته، براي هنرجويان و علاقه منداني كه در پي افزودن بر دانش سينمايي خود در اين زمينه هستند، مفيد و موءثر است. كتاب دوم نقدهاي سينمايي آويني بر فيلمها و جريانات سينمايي روز ايران و جهان است و كتاب سوم به مباحث ماهيتي سينما از ديدگاه اين انديشمند اختصاص دارد. فيلمنامه تختي نويسنده: بهروز /افخمي ناشر: نشر ساقي چاپ /اول 1378 +صفحه 100 تصاوير /فيلم 450 تومان. فيلم تختي در سال 76 ساخته شد و با استقبال خوب منتقدين نيز روبه رو گرديد. كتاب حاضر نوشته شده همان فيلم است. راهنماي فيلمنامه نويسي نوشته: سيد /فيلد مترجم: عباس /اكبري ناشر: نشر /ساقي چاپ 215 /اول 1378 صفحه /رقعي 780 تومان. راهنماي فيلمنامه نويسي سيد فيلد پيش از اين نيز به چاپ رسيده بود، اما متاسفانه سنت نه چندان شايسته اي كه در ميان ناشران كشور در حال رواج و رونق است، فقدان اشاره به چاپ نخست يك كتاب در داخل است، اما كتاب فيلد درباره فيلمنامه نويسي همچنان خواندني و آموختني است و مي تواند راهنماي مفيد و مختصري براي علاقه مندان باشد. از اردوش تا كي يف تاليف: راس /هانسبرگر ترجمه: علي /ساوجي موسسه انتشارات /فاطمي چاپ /اول 1378 سه هزار /نسخه 22610 صفحه /وزيري تومان. 1200 در اين كتاب، راه حل مسئله هايي كه در المپيادهاي ملي كشورهاي مختلف و المپيادهاي بين المللي، از شاخه هاي گوناگون رياضيات مقدماتي از جمله هندسه، نظريه اعداد، احتمالات و تركيبات، مطرح شده اند، تشريح شده است تا داوطلبان شركت در المپيادهاي رياضي (ملي و جهاني ) آمادگي لازم را پيدا كنند. برگزيده مسئله هاي جبر و آناليز گزينش و ترجمه: ارشك /حميدي موسسه انتشارات /فاطمي چاپ /اول 1378 سه هزار /نسخه 37410 صفحه /وزيري 1600 تومان. اين كتاب، جلد دوم از مجموعه كتابهاي قرمز است كه در چارچوب مجموعه كتابهاي آمادگي براي المپياد رياضي منتشر مي شود و براي كساني تهيه شده است كه به گسترش تواناييهاي خود در حل مسئله هاي پيكارجو و نامتعارف علاقه مندند. اين كتاب، شامل مسئله هايي از جبر و آناليز است كه از منابع خارجي و از بين كتابهاي مربوط به رياضي دانان و طراحان برجسته مسئله هاي رياضي، گزينش شده است.