Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780229-44694S9

Date of Document: 1999-05-19

پاسخ مسئولان مشكلات تعاوني مسكن راه آهن تهران در پاسخ به بلاتكليفي اعضاي تعاوني مسكن راه آهن كه درستون تلفن به همشهري روز چهارم ارديبهشت 1378 به چاپ رسيده به استحضار مي رساند. همانگونه كه از تلفن اين عضو محترم پيداست نام برده به علت شركت نكردن در مجمع عمومي شركت كه در تاريخ 17 اسفند 24 77 و فروردين 78 تشكيل گرديده از آخرين اقدامات انجام شده و دريافت جواز ساختماني، تائيد نقشه هاي ساختماني پروژه و اتمام خاكبرداري زمين بي اطلاع مي باشد و پس از حدود 10 ماه ازدرخواست شركت مبني بر پرداخت وجه براي شروع ساخت و بي اطلاع از اينكه از مبلغ ذكر شده خودشان هنوز تعداد زيادي از اعضاء آن را واريز ننموده اند بي خبر مي باشند و گناه خود و اعضايي كه باعث ركود كارشركت مي گردند را به گردن مسئولان محترم وزارت تعاون و هيات مديره شركت مي اندازند و انتظار دارند با پرداخت يك ميليون و پنجاه هزار تومان در بهترين نقطه شمال غرب تهران صاحب آپارتمان شوند در خاتمه از اين عضو محترم درخواست مي شود جهت اطلاعات بيشتر به دفتر تعاوني مراجعه نمايند. تعاوني مسكن كاركنان راه آهن تهران ( بهمن ) 22 حق الزحمه پرداخت مي شود در پاسخ مطلب مندرج در شماره 1775 /12/77 5تاريخ با عنوان اضافه كار كاركنان فرهنگي خلخال ضمن تشكر و قدرداني از تلاش تمامي متصديان امور دفتري و خدمتگزاران مدارس به آگاهي مي رساند: از آنجا كه افراد مذكور در فصل تابستان، تنها دو روز در هفته به انجام امور جاري مي پردازند لذا، پرداخت اضافه كار به ايشان موضوعيت پيدا نمي كند. بديهي است، چنانچه اين عزيزان دركلاسهاي جبراني يا فعاليتهاي فوق برنامه از قبيل پايگاههاي تابستاني، اردوها و.. انجام وظيفه نمايند، مطابق دستورالعمل مربوط، حق الزحمه آنان پرداخت مي گردد. مشاور وزير و مديركل روابط عمومي آموزش و پرورش مغاير با رشته تحصيلي بوده است بازگشت به شكوائيه 7 نفر از پذيرفته شدگان آزمون ورودي رشته كارداني پيوسته كامپيوتر مندرج درروزنامه همشهري شماره 1764 صفحه 7 /11/77 21مورخ به استحضار مي رساند: نظر به اينكه دانشجويان پذيرفته شده صدرالاشاره رشته تحصيلي شان مغاير با رشته پذيرفته شده بوده به همين دليل طبق ضوابط دانشگاه آزاد اسلامي ثبت نام آنها خلاف قانون محسوب مي گردد. مضاف بر اينكه كليه داوطلبان در موقع ثبت نام متعهد مي شوند كه در هر مرحله ازآزمون ويا حتي تحصيل باشند، در صورت عدم شرايط متناسب با مقطع تحصيلي از تحصيل آنها جلوگيري به عمل به آيد نظر مي رسد كه دفتر آزمون نيز به علت تعدد داوطلبان دقت كافي در كنترل مدارك نداشته، لذا براي افراد مذكور كارت ورود به جلسه صادر گرديده است، كه ارتباطي با واحد جهرم ندارد. با توجه به مطالب معنونه، معاونت آموزشي دانشگاه و نماينده محترم شهرستان جهرم در مجلس شوراي اسلامي ازهيچ كوششي دريغ ننموده ومجدانه مراتب را پيگيري نموده اند. در صورتي كه دفتر آزمون با اين تحليل كه دروس اين دوره در اصل ادامه دوره سه ساله مي باشد، بعلاوه ليست نام افراد فوق را صادر نكرده اند. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم مورد تائيد مخابرات نبوده است با احترام، پيرو درج مطلبي تحت عنوان عنايت مخابرات و بهره برداري نظام پزشكي مندرج در شماره 1799 آن روزنامه اگر چه سازمان نظام پزشكي مي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد، اما توضيح شركت مخابرات ايران نيز به شرح زير ضروري به نظر مي رسد: شركت مخابرات ايران با عنايت به حساسيت شغلي برخي از صنف ها نظيرخبرنگاران، پزشكان با تخصص ويژه، اساتيد دانشگاهها و... از طريق اختصاص دادن سهميه اي به سازمانهاي متبوع هر يك ازاين اصناف، اقدام به واگذاري تلفن همراه خارج از نوبت به واجدين شرايط با قيمت 5 ميليون ريال بدون گوشي نمود. بديهي است كه در مورد تلفنهاي همراه پزشكان اين سهميه در اختيار سازمان نظام پزشكي كشور قرار گرفت. اما آن گونه كه پزشك محترمي در مطلب خود عنوان نموده، متاسفانه اين سازمان محترم در مقابل تحويل هر خط تلفن همراه به پزشكان واجد شرايط مبلغ هزار 200 ريال نيز از آنها اخذ نموده كه اين حركت ازنظر شركت مخابرات ايران نه تنها مورد تائيد نبوده، بلكه اقدامي خلاف عرف و قانون بوده و مذموم مي باشد. مديركل دفتر روابط عمومي مخابرات