Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780229-44694S1

Date of Document: 1999-05-19

با رايزني و اعلام نظر اعضاي شوراي شهر تهران: شهردارتهران به زودي معرفي مي شود عطريان فر: اجراي برنامه تهران هشتاد بايد مبناي فعاليتهاي مديريت جديد شهرداري تهران قرار گيرد دانش آشتياني: توسعه شهر بر مسائل فرهنگي اجتماعي جامعه تاثير معكوس دارد غرضي: شهرداري و شوراي شهر بايد بستر فرهنگ سازي را در سطح جامعه بگسترانند شهاب گنادبادي: اخذ عوارض به تناسب استفاده از امكانات بايد مورد نظر شهرداري باشد گروه شهري: شوراي شهر تهران با پايان يافتن ارائه برنامه هاي كانديداهاي مديريت شهرداري تهران وارد بحث تعيين شهردار شد. به گزارش خبرنگار همشهري روز گذشته همزمان با آخرين زمان اعلام شده براي ارائه گزارش كانديداهاي شهرداري تهران آقايان فخرالدين دانش آشتياني، محمد عطريان فر، سيد محمد غرضي و شهاب گنابادي به ترتيب برنامه هاي خود براي تصدي پست مديريت شهرداري تهران را به اطلاع اعضاي شوراي شهر رساندند. در نشست روز گذشته كه اعضاي شوراي شهر، گروهي از مديران شهرداري و خبرنگاران رسانه ها حضور داشتند، دانش آشتياني در سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه راي مردم به آقاي خاتمي موجد راه اندازي شوراها شد در خصوص برنامه اداره تهران گفت: برنامه ريزي شهري، حمل و نقل، امنيت و حقوق شهروندي از مهم ترين مسائل شهري تهران است كه به موازات رسيدگي به اين مباحث، واگذاري امور به مردم از طريق نهادهاي عمومي به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم مي تواند در بهينه شدن امور گام هاي موءثري به حساب آيد. وي با تكيه بر اين نكته كه توسعه شهر بر مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر اثر مي گذارد و مبناي علمي ندارد به بازسازي فضاهاي فرهنگي و بافت قديم شهر اشاره كرد و ضمن اعلام مخالفت با رويه بلندمرتبه سازي در ساخت وساز شهري تهران، توجه به معماري و شهرسازي اسلامي را مورد تاكيد قرار داد. وي همچنين برقراري تعادل بين امكانات شهري در مناطق مختلف، تقويت سيستم تعمير و نگهداري فضاها، توسعه خدمات شهري، بهينه كردن هزينه ها و اطلاع رساني و آموزش فرهنگ شهرنشيني را از جمله ديگر سرفصل هاي برنامه خود براي اداره شهر تهران دانست. در ادامه نشست روز گذشته محمد عطريان فر عضو شوراي شهر تهران و كانديداي مديريت شهرداري تهران در سخناني ضمن اشاره به اين نكته كه با شكل گيري شوراها به عنوان پديده مشاركت عمومي، بحث تحقق جامعه مدني يك گام به پيش رفته گفت: شوراها به عنوان سمبل نهادهاي اجرايي حامل بار سنگيني هستند كه در اولين اقدام خود با انتخاب شهردار، تحولي بنيادين در بدنه اجرايي اداره شهر پديد آورده اند. وي با اشاره به تاخير بيست ساله در اجراي شوراها، موقعيت شهرداري تهران را به عنوان الگوي ديگر شهرداريها حائز اهميت بسيار دانست و گفت: اگر شوراي شهر تهران نتواند مديريتي توانا بر شهرداري حاكم كند در تحقق اهداف خود شكست خواهد خورد. عطريان فر با تاكيد بر اين نكته كه اعضاي شوراي شهر براي انتخاب مديريت تهران بايد از روش سعي و خطا پرهيز كنند به ابعاد هجوم گسترده ظرف دو سال اخير به شهرداري تهران اشاره و خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي شهر براي انتخاب شهردار قطعا بايد همفكري و موافقت رئيس جمهوري را همراه داشته باشند، وي وجود همبستگي در بدنه شهرداري را ضامن انجام خدمات بزرگ و مفيد براي شهروندان دانست. وي همچنين باياد كرد از كرباسچي شهردار سابق تهران و تقدير از خدمات وي با تاكيد بر ضرورت وجود احساس همبستگي بين شهردار منتخب و اعضاي شورا خاطرنشان كرد كه شورا بايد منزلت و جايگاه حمايت و نظارت بر امور شهرداري را براي خود حفظ كند و از تداخل در امور شهرداري بپرهيزد. وي با برشمردن مختصاتي از قبيل اعتقاد به مديريت جمعي و عدم حركت در تفكرات حزبي براي شهردارتهران اظهار كرد: شهردار آينده بايد به قانون استمرار در روند برنامه ها و ايده هاي شهردار تهران معتقد باشد و با پرهيز از مطلق گرايي، برنامه هاي خود را در طول برنامه هاي سازنده و نتيجه بخش مديريت سابق پيش ببرد و در ضمن بكوشد به لحاظ مسئوليت و ارتباط گسترده اي كه با ميليونها شهروند تهراني دارد، فراتر از مصالح خطي و حزبي حركت كند; حتي اگر متعلق به يك حوزه فكري سياسي خاص باشد. عطريان فر در ادامه ارائه برنامه خويش در راستاي مديريت شهرداري تهران با تاكيد بر مبنا قرار دادن مقوله تهران هشتاد به عنوان راهكار اجرايي شهردار آينده، محورهاي مورد نظر خود براي اداره شهر تهران را به شرح زير برشمرد: مدنظر قرار دادن معادله هزينه و فايده، بازنگري تشكيلات شهرداري و محدود كردن مرزهاي آن، درون زا شدن پويايي شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران، تقويت نظام ارتباطي با مردم و جلب رضايت آنها، راه اندازي پروژه مجتمع هاي اداري در مناطق (كه خود به خود به كاهش تردد شهري منجر خواهد شد ) توجه، به بحث جابجايي خانوارها در نظام جغرافيايي تهران، ايجاد تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه هاي مصرف، مطالعه و تكيه بر هويت محلات و بافت آنها، پرداختن به مسئله بلندمرتبه سازي در چهارچوب ضوابط شهرسازي و واگذاري امتياز بهره برداري از مترو به شهرداري تهران. عطريان فر همچنين در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اين كه از زمان مديريت غلامحسين كرباسچي اين تفكر در مديريت شهرداري شكل گرفت كه شهرداري به عنوان نهاد خدماتي بايد به نهاد اجتماعي تبديل شود، حركت گام به گام در راستاي ايجاد تحول، نوسازي و بهينه كردن امكانات تهران را به عنوان راهكاري در مديريت نوآورانه براي اداره شهر تهران ضروري دانست. سيد محمد غرضي ديگر كانديداي مديريت شهرداري تهران نيز در سخنان خود در جمع اعضاي شوراي شهر و حاضران در نشست، به اين نكته اشاره كرد كه تهران به عنوان شهري ثروتمند قابليت عظيمي براي اداره و هزينه كردن مطالب مردم پايتخت دارد و ضروري است كه شوراي شهر و شهردار آينده با فراهم آوردن بستر فرهنگ سازي، حقوق طبقه محروم جامعه را احقاق كرده و آنها را از لايه هاي پايين طبقات به بخشهاي بالا متصل كنند. همچنين محمد شهاب گنابادي آخرين كانديداي معرفي شده شوراي شهر براي مديريت شهرداري تهران نيز با ارائه رئوس سياستها و برنامه هايش براي اداره شهر تهران به اعضاي شورا، به ميانگين سني جمعيت تهران و جوان بودن آن اشاره كرد و مباحثي همچون افزايش امكانات فرهنگي - تفريحي، انتقال صنايع، حركت در جهت تمركززدايي عرصه هاي اشتغال و نوسازي بافت منطقه مركزي شهر را از جمله سر فصل هاي برنامه خود دانست. شهاب گنابادي همچنين در تشريح راهبردهاي مورد نظر خويش براي اداره شهر تهران به چند محور اشاره كرد از جمله: استفاده از دارايي هاي غير عملياتي و تبديل آنها به عملياتي، تاسيس صندوق خاص براي مصارف خاص، ايجاد مشاركت عمومي در امور مربوط به شهر، تهيه طرح جامع براي شهر تهران و حفظ محيط زيست، بهبود وضعيت حمل و نقل شهري و اخذ عوارض به تناسب استفاده از امكانات براي شهروندان. خاطرنشان مي شود با خاتمه يافتن ارائه برنامه هاي كانديداهاي مديريت شهرداري تهران، روز گذشته پس از اتمام نشست علني، شوراي شهر با برگزاري نشست غيرعلني وارد بحث بررسي برنامه كانديداها شد. به گفته سخنگوي شورا اعضاي شورا در آينده نزديك و با خاتمه يافتن بررسي برنامه ها شهردار جديد تهران را معرفي خواهند كرد.