Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44682S3

Date of Document: 1999-05-18

داروهاي مربوط به بيماران خاص بايد همواره در دسترس باشد داروهاي مخصوص پيوند اعضاء از اهميت خاصي براي نگهداري پيوند برخوردار است و چنانچه اين داروها مصرف نشوند پيوند اين گروه از بيماران خاص كه با آن هزينه هاي گزاف و گرفتاريهاي پيرامون آن صورت گرفته با خطر رد شدن مواجه و متعاقب آن جان بيمار در معرض خطر خواهدبود. بنابراين ضروري است اين گونه داروها كه در سراسر كشور و به صورت پرونده اي و براساس نسخه دكتر معالج و تاييد مركز بيمه درماني مربوطه ارائه مي گردد و امكان هرگونه دخل و تصرف در آن نيست، به طور مرتب و بدون تاخير به دست بيماران برسد. مورد دوم كه بايد توسط عزيزان مسئول امور درماني كشور مورد عنايت قرار گيرد اينكه بيماران بعداز گذشتن از نوبتهاي طولاني براي ويزيت شدن توسط پزشكان محترم نسخه مربوطه را براي پيچيدن به داروخانه ارائه مي دهند كه مسئولين داروخانه به دليل كمبود بعضي داروها داروهاي تجويز شده رابه صورت نصف و گاهي ثلث آنرا به بيمار تحويل مي دهند و چون نسخه بيماران ( بيمه اي ) را تحويل مي گيرند بيماران مجددا بايستي پس از مدت كوتاهي با همان دردسرها نسخه اي ديگر، تهيه كرده و مجددا به داروخانه مراجعه نمايند. اكنون اين سوءال مطرح مي گردد كه اگر سازمانهاي بيمه گر و تامين اجتماعي و غيره وجوه مربوطه به هر نسخه را براساس داروهاي درج شده توسط پزشك در نسخه پرداخت مي نماينددرحالي كه داروهاي تحويل شده به بيماران به ميزان نسخه نيست، مابه التفاوت پول پرداختي به داروخانه به جيب چه كسي مي رود و اين در مورد داروهاي كم قيمت شايد موردي نباشد ولي در مورد سانديمون كه يكي از داروهاي اختصاصي پيوند اعضاء مي باشد با قيمت گزافي كه دارد الزاما جاي توضيح از طرف مسئولين داروخانه هلال احمر را دارد. مرتضي صولتي از اصفهان