Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44679S1

Date of Document: 1999-05-18

امروز با حضور در شوراي شهر تهران ارائه برنامه هاي كانديداهاي مديريت شهرداري تهران خاتمه مي يابد * مهندس عزت الله سحابي از نامزدي سمت شهرداري تهران اعلام انصراف كرد * امروز آقايان دانش آشتياني، عطريان فر، غرضي و شهاب گنابادي برنامه هاي خود را به شوراي شهر ارائه مي كنند گروه شهري: شوراي شهر تهران به بررسي برنامه هاي داوطلبان مديريت شهرداري تهران ادامه مي دهد. به گزارش خبرنگار همشهري روز گذشته نيز جلسه شوراي شهر تهران به رياست حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري و به منظور ارائه برنامه دو تن ديگر از كانديداهاي پست شهرداري تهران برگزار در شد جلسه ديروز آقايان محمد حقاني و عزت الله سحابي به عنوان نامزدهاي پيشنهادي به شوراي شهر تهران طي سخناني به رئوس مطالب و پيشنهادات خود در زمينه نيل به راهكارهاي اداره شهر تهران پرداختند. از ميان كانديداهايي كه روز گذشته قرار حضور در جلسه شوراي شهر را داشتند جعفر دانش آشتياني غايب بود و مهندس عزت الله سحابي نيز با اعلام انصراف خود از پذيرش مديريت شهرداري به طرح مباحثي در زمينه مسائل اقتصادي شهرداري تهران پرداخت. در ابتدا محمد حقاني از جمله كانديداهاي شوراي شهر ضمن ارائه بيوگرافي خود، محور اصلي سياستگزاري مورد نظر خود براي اداره تهران را شهروندمداري دانست و با اشاره به مشكلات اداره و كنترل تهران - باتوجه به ابعاد فيزيكي، جغرافيايي و تنوع جمعيتي - ضمن تقدير از خدمات مديريتي غلامحسين كرباسچي در زمان تصدي پست شهرداري تهران اعلام كرد تداوم توسعه عمراني، اتخاذ راههاي غيرمستقيم درآمد، دسترسي به منابع جديد مالي، افزايش فضاهاي فرهنگي و ايجاد سازمانهاي غيردولتي شهروندي از جمله رئوس برنامه هاي وي براي مديريت شهرداري تهران است. وي در سخنان خود با برشماري مشكلات عديده اي كه تهران با آن روبه روست - از جمله ساخت و سازهاي بي رويه - چنين عنوان كرد: بخشي از دستاوردهاي شهرداري تهران براي اخذ منابع مالي شامل فروش تراكم ساختماني، اخذ بخش مهمي از بدهي هاي گوناگون به شهرداري، ريالي كردن تخلف و اخذ حقوق متعارف شهرداري براي اقدامات گوناگون بوده است. حقاني همچنين با اشاره به معضل آلودگي هوا به عنوان مهم ترين مشكل شهر تهران اظهار كرد: برنامه پيشنهادي من حول سه محور اساسي تدوين شده; محور مشاركت اجتماعي با تاكيد بر حقوق و وظايف شهروندي، محور آگاه سازي عمومي و ايجاد سازمانهاي غيردولتي و واگذاري تدريجي امور شهر تهران به تشكل هاي غيردولتي. تقويت سازمان بازرسي و نظارت، ساده سازي روش ها و حذف قواعد زايد، بازبيني عملكرد شهرداري، توجه به موضوع راهنمايي و رانندگي، طراحي و اجراي بوستانهاي شهري، بررسي جامع شيوه هاي دريافت عوارض، بهينه سازي روش هاي توزيع ميوه و تره بار و دريافت عوارض معوقه مربوط %به 1 از فروش محصولات كارخانجات حوزه شهر تهران از جمله تدابيري است كه محمد حقاني در برنامه پيشنهادي خود براي پست مديريت شهرداري تهران به اعضاي شوراي شهر ارائه كرد. در ادامه جلسه روز گذشته همچنين عزت الله سحابي ضمن اعلام انصراف از كانديداتوري خود در قالب ارائه توصيه به اعضاي شوراي شهر به نكاتي حول محور مسائل اقتصادي شهر تهران اشاره كرد. وي ضمن تقدير از زحمات غلامحسين كرباسچي به ايجاد ارتباط مستقيم شهروندي و شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: شهرداري بايد سيستم هايي دراختيار داشته باشد كه بازتاب سياستهايش را در شهروندان ببيند; چراكه ايجاد ارتباط بين مردم و شهرداري ها نمونه اي از تحقق جامعه مدني و زيربناي امور سياسي است. وي با تاكيد بر كلان شهر بودن تهران و لزوم به كارگيري سياستهايي كه براي اداره تهران قطعا به عنوان الگوي ساير شهرداري هاي نقاط مختلف كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، به ضرورت نگاه نقادانه به مجموعه شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: بازبيني در امور اقتصادي در طول تاريخ معاصر اين نتيجه را به دست مي دهد كه عموما انباشت سرمايه از طريق مديريت در هزينه صورت مي گيرد; از همين روي ضروري است در اداره كشور مديران عمومي جامعه با رعايت صرفه جويي بتوانند بيشترين ميزان بهره وري مثبت را از سرمايه هاي انباشته و درآمدها به دست آورند. سحابي همچنين ضمن خاطرنشان كردن اين نكته كه دولت به جاي افزايش درآمدها بايد به كاهش هزينه ها بينديشد گفت: در طول دو سه سال اخير شهرداري تهران آنچنان زير ضربات غيرمنصفانه و ناجوانمردانه قرار گرفته كه اظهار كوچكترين انتقاد تعبير به تضعيف مديريت آن مي شود، ولي مديريت آينده شهرداري تهران بايد با لحاظ كردن تجربيات مديريت اخير آن و با همكاري با شوراي شهر به سمتي رود كه كارها به سامان تر از پيش شود. وي همچنين تشويق به خصوصي سازي در قالب قوانين و مقررات را از جمله اهرمهاي ازدياد توليد و شكوفايي اقتصاد شهري دانست. خاطرنشان مي شود كه ديگر كانديداهاي شوراي شهر تهران براي تصدي پست مديريت شهرداري تهران (دانش آشتياني، محمد عطريان فر، شهاب گنابادي و سيدمحمد غرضي ) امروز - سه شنبه - برنامه هاي خود را به اعضاي شوراي شهر تهران ارائه خواهند كرد و شوراي شهر پس از بررسي جوانب و راهكارهاي پيشنهادي كانديداها، شهردار تهران را از ميان گروه كانديداها انتخاب خواهد كرد.