Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44678S2

Date of Document: 1999-05-18

( ) 18 شنبه 20 تير عصر آقاي موسوي گرمارودي، مشاور فرهنگي آقاي بني صدر آمد و ناراحت بود; با ذكر سوابق مبارزات خود و اظهار وفاداري، حضور خودش در كنار بني صدر را توجيه كرد و كمك خواست و گفت با تائيد آيت الله صدوقي آنجا بوده و كمك به خط امام داشته. مصاحبه اي با نماينده خبرگزاريها، براي ايتاليا انجام دادم. آقايان محسن رضائي و [رضا ] سيف اللهي آمدند و از پيشرفت كار در كشف ضدانقلاب و بازداشت اطرافيان بني صدر و پيدا كردن ردپاي او كه در اختيار مجاهدين است، خوشحال بودند و از تصميمات قاطع ستاد امنيت در سركوبي ضدانقلاب راضي تر... يكشنبه 21 تير جلسه علني، ادامه بحث در كليات بودجه داشتيم. نيمي از وقت جلسه را من اداره كردم و نيم ديگر را آقاي [علي اكبر ] پرورش. بعدازظهر آلبوم نامزدهاي رياست جمهوري را آوردند; غيراز چهار نفر آقايان رجائي، عسكراولادي، شيباني و پرورش چهره مشهوري در آنها نيست و انتخابات بي رقيب و كم رونق خواهد بود. عصر در جلسه شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي شركت كردم. بحثها در اطراف تكميل كادر حزب و انتخابات ميان دوره اي مجلس و رياست جمهوري بود. افطار به خانه آمدم. بحث درباره آمدن محسن از بلژيك بود. محسن پريشب تلفني اطلاع داد كه امتحانش تمام شده و يك ماه وقت دارد كه مايل است در ايران بگذراند. از من خواست كه براي او بليت بگيرم. به او اطلاع دادم كه شب، تلفني تكليف نهايي را معلوم مي كنيم، ولي نتوانستيم تماس برقرار كنيم... دوشنبه 22 تير با كمي تاخير به مجلس رفتم. بحث در جزئيات لايحه بودجه شروع شد و پيشرفت خوبي داشتيم. صبح و عصر جلسه داشتيم. عصر، در جلسه شوراي عالي دفاع، در ستاد مشترك شركت كردم. آقايان مهندس [محمد ] غرضي و مهندس سرداري از برنامه استفاده از آب در مقابل دشمن، شرحي ارائه دادند. كارهاي نسبتا جالبي انجام شده. فرماندهان لشكرهاي 81 و 92 و 16 و 21 و 77 نيروي زميني در جلسه شركت كردند. ضمن تذكر كمبود مهمات توپ 155 و بعضي از مهمات و سلاحهاي ديگر برنامه آينده نزديك خودشان رادر جبهه ها گفتند. تحرك لازم در جبهه هاي جنوب با نيست اينكه دشمن با اعتراف خود فرماندهان، ضعيف و آماده هزيمت است. عذرشان هم كمبود مهمات و گرما ولي است چون چند لشكر، قول حركت دادند، شورا به انتظار حركت نزديك، فعلا اقدامي نكرد، اما اگر تحرك لازم ديده نشد، بايد فكري بكنيم. آقايان [ولي الله ] فلاحي و [جواد ] فكوري هم سخت طرفدار حركت سريع اند. كوتاهي را از نيروي زميني مي دانند. آينده، حقيقت را روشن مي كند. خبرهاي مقامات امنيتي، حاكي از پيشرفت در سركوب ضدانقلاب داخلي و دستگيري عوامل آنها مي باشد. ردپاي بني صدر هم با گرفتن برادرش پيدا ممكن شده است به بازداشت او بيانجامد. بعضي معتقدند، دراختيار مجاهدين خلق است. شب با محسن صحبت كرديم و قرار شد بعداز امتحانش به ايران آخر بيايد شب، خانم شهيد بهشتي آمد و براي رفع مشكلات اداري در تعويض خانه مسكونيش، كمك مي خواست... سه شنبه 23 تير گروهي از نيروي هوائي آمدند و پيشنهادهايي داشتند براي تعويض كادر ستاد نيرو، پس از سرهنگ [جواد ] فكوري كه احتمالا پست فرماندهي نيروي هوائي را براي پست وزارت [دفاع ] از دست بدهد; چون قانون اساسي دو شغل را اجازه نمي دهد. مصاحبه اي مطبوعاتي و راديو تلويزيوني درباره انتخابات، طرح احزاب و نمايندگان مخالف و تحليلي از مسائل جاري كشور افطار داشتم آقايان رجائي، موسوي اردبيلي و بهزاد نبوي، در مجلس مهمان من بودند. شوراي موقت رياست جمهوري، در دفتر من تشكيل جلسه داد. درباره اوضاع جاري، مبارزه با گروهكهاي محارب، اصلاح تبليغات درباره آنها، مديران صدا و سيما بعداز استعفاي آقاي [علي ] لاريجاني و رفقايش و [همچنين ] نخست وزير آينده، مذاكره كرديم. گزارش وضع جنگ را داديم. براي نخست وزيري آينده، بيشتر سراغ آقاي باهنر رفتيم و براي مديرعامل صدا و سيما آقاي [غلامعلي ] حداد عادل را درنظر گرفتيم. شب را در دفتر خوابيدم و سحري را همان جا صرف كردم. احمدآقا تلفن كرد و از وضع آب شهر تهران كه اخيرا قطع و وصل مي شود، اظهار نگراني كرد و احتمال سوءنيت مي داد. قرار شد تعقيب شود. چهارشنبه 24 تير چون شب در مجلس خوابيده بودم، يك ساعت زودتر مشغول كار شدم. گزارشها را خواندم و متن خطبه عربي نماز جمعه را نوشتم و براي ترجمه فرستادم. جلسه علني درباره بودجه داشتيم. بيشتر وقت جلسه صرف پيشنهادات جديد شد. پيشنهادات خوبي تصويب شد، صبح و عصر ادامه داشت و لايحه بودجه تصويب شد... انتخابات هيات رئيسه مطرح شد، مجددا به رياست مجلس انتخاب شدم رقيب نداشتم و 140 نفر از يكصدوشصت و هفت نفر كه راي داشتند به من راي دادندنفر 270 راي ممتنع داشتند. چندين نفري كه اعتبارنامه شان تصويب نشده، راي نداشتند و كارپردازان سابق و چهار نفر از منشيان سابق هم انتخاب شدند... به دفتر امام تلفن زدم و قرار گذاشتم، فردا با ايشان ملاقات كنم و در اين باره و كارهاي ديگر مشورت كنم. همراه آقاي باهنر به طرف منزل در آمديم بين راه بحثهايي داشتيم. آقاي باهنر آمادگي پذيرش نخست وزيري را دارد. حاج احمدآقا هم امروز به دفتر من آمد و نگران بعضي سمپاشيها بود. قرار شد، من اقدامي شب بكنم دكتر [حبيبالله ] پيمان به منزل آمد و براي توضيح موضع خودش، خيلي صحبت كرد و طرفداري از انقلاب نشان مي داد و آماده همكاري و گله از بي اعتنايي ما من داشت هم خوب روشن كردم كه موضع گيري خود ايشان در گذشته، اين وضع را به وجود آورده. پنجشنبه 25 تير به زيارت امام حال رفتم امام خوب است. در ماه رمضان به خاطر قطع ملاقاتها، استراحت كرده اند. با ايشان درباره كانديداهاي رياست جمهوري و تبليغات انتخابات و نخست وزير آينده و جنگ و چيزهاي ديگر مشورت كردم. ايشان سفارش اكيد در محافظت اينجانب و مسئولان ديگر داشتند... آقاي [سيدمحمود ] دعائي با فرزند مرحوم خالصي زاده كه از مبارزان عراق است، آمدند و درباره كيفيت مبارزه در داخل عراق و هماهنگ كردن مبارزان، بحث كرديم. آقاي سيد صادق موسوي (شيرازي ) هم از لبنان آمده بود و سفارش تبليغ مناسب، براي روز قدس امسال داشت. آخر وقت، به ملاقات آقاي خامنه اي، در بيمارستان قلب رفتم. حالشان بهتر است. دست راستشان را كه بي حس است به بالا بسته بودند كه خونها در وريدها جمع نشود و ورم كاسته شود. مقداري درباره اوضاع جاري كشور صحبت كرديم... جمعه 26 تير سپاه پاسداران اطلاع داد كه تروريستها احتمالا با تفنگ دوربين دار، از ساختمانهاي مجاور دانشگاه، نسبت به امام جمعه يا شخصيتهاي ديگر حاضر در نماز جمعه، اقدام به ترور نمايند. از مسئولان خواستم كه رسيدگي كنند... عصر، جلسه شوراي عالي دفاع در ستاد مشترك داشتيم. سرهنگ افضلي فرمانده ] نيروي [دريائي و سرتيپ ظهيرنژاد فرمانده ] نيروي [زميني هم شركت نمودند... آقاي ظهيرنژاد، از اختلاف خود با تيمسار فلاحي، در موضوع عزل سرهنگ ورشوي از فرماندهي لشكر 21 گفت و شكايت به شورا نمود و پس از دفاع آقاي فلاحي، قرار شد تفاهم و همكاري كنند. افطار را در ستاد، مهمان آقاي فلاحي بوديم; آخر شب به خانه آمدم. سوييچ اتومبيل من در داخل آن مانده بود. با ماشين اسكورت آمدم، هنوز بچه هاي پاسدار، انضباط لازم را تقصير ندارند ندارند، آموزش نديده اند.