Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780228-44675S1

Date of Document: 1999-05-18

هدف هرگونه سياست گزاري در بخش انرژي بايد توسعه پايدارباشد گروه اقتصادي: قطعنامه دومين همايش ملي انرژي روز دوشنبه منتشر شد. اين همايش باحضور دست اندركاران، محققان و صاحبنظران امور انرژي از 25 تاارديبهشت ماه 27 در 78 تهران برگزار شد. در اين قطعنامه در پاسخ به رهنمودهاي معاون اول رئيس جمهوري در مراسم گشايش همايش، از كميته ملي انرژي درخواست شده تا با تشكيل گروه كارشناسي نسبت به ايجاد زمينه هاي لازم براي تحقق اين رهنمودها اقدام كند ونتيجه را براي همايش آتي گزارش نمايد. در قطعنامه دومين همايش بين المللي انرژي تصريح شده است كه هدف اصلي هرگونه سياستگزاري در بخش انرژي، بايد توسعه پايدار كشور باشد كه لازمه آن اتخاذ تركيبي از سياست هاي اقتصادي، فني، اطلاعاتي، فن آوري و زيست محيطي مي باشد كه باتوجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي ايران براي افزايش رفاه نسل حاضر و نسل هاي آينده طراحي مي شوند. در اين همايش ضرورت اتخاذ سياست هاي مديريت مصرف و عرضه انرژي به طور گسترده مورد تاكيد شركت كنندگان قرار گرفت و روش هايي جهت تحقق آن پيشنهاد شد. تصويب قانون مديريت مصرف انرژي در كشور و ساير مقررات مورد نياز دراين زمينه ادامه سياست بند واو تبصره 19 قانون دومين برنامه توسعه دربرنامه سوم، اتخاذ تدابير مديريتي و كم هزينه مديريت مصرف انرژي، ادامه وضع استاندارد مصرف انرژي، افزايش آگاهي هاي عمومي و ارائه آموزش هاي تخصصي كارشناسان در امر مديريت مصرف انرژي، اصلاح نظام قيمت گذاري انرژي، توسعه فعاليت هاي مديريت انرژي در موسسات و صنايع، ملزم كردن موسسه هاي دولتي به صرفه جويي در مصرف انرژي و اتخاذ سياست هاي مشخص براي انتخاب ساختار مناسبتوسط دولت در بخشهاي صنعت و حمل ونقل براي بهينه سازي مصرف انرژي از مواردي است كه در اين قطعنامه مورد تاكيد قرار گرفته است.