Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780227-44664S1

Date of Document: 1999-05-17

به اعتقاد كارشناسان: روند مصرف انرژي در ايران بايدبازنگري و اصلاح شود گروه اقتصادي: تنها استفاده از ابزار قيمت نمي تواند به صرفه جويي و كنترل مصرف انرژي منجر شود بلكه با اجراي سياست هاي فرهنگي و اجتماعي به همراه بهينه ساختن قيمت و سرمايه گذاري در اين زمينه مي توان زمينه لازم براي صرفه جويي انرژي را فراهم كرد. براساس آمارهاي موجود از سال 1368 تا 1375 مصرف گاز مايع بنزين، سوخت هواپيما و نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره به ترتيب /3 6 /3 34 /9 16 /6 42 /4 43هرسال /3 3و درصد رشد كرده در است همين مدت متوسط رشد سالانه مصرف گاز /14 9طبيعي درصد بوده است. به نظر كارشناسان ادامه اين نرخ رشد مصرف انرژي علاوه بر مشكلات اقتصادي مشكلات زيست محيطي نيز براي كشور به بار مي آورد. افزايش مصرف سالانه، كاهش صادرات و درآمدهاي نفتي را در پي دارد و افزايش تقاضا ضرورت سرمايه گذاري براي اكتشاف و پالايش بيشتر نفت خام را ايجاب مي كند. در صورتي كه روند رشد مصرف با توليد فرآورده هاي نفتي هماهنگ نباشد كه در حال حاضر چنين است، بخشي از نياز مصرف داخلي بايد از خارج نيز وارد شود. اين خسارت هاي مالي در كنار خسارات فراوان زيست محيطي و افزايش هزينه هاي ناشي از كاهش ضريب سلامت ملي و تخريب طبيعت، توسعه و رشد اقتصادي كشور را دچار اختلال مي كند. طبق آمارهاي موجود كل انرژي مصرفي كشور در سال 75 اعم از فرآورده هاي نفتي و سوخت هاي جامد و برق معادل 713 ميليون 610 هزار بشكه نفت بوده است. يعني روزانه حدود 2 ميليون بشكه نفت خام در ايران مصرف شده است. اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته همه ساله عليرغم رشد و توسعه اقتصادي ميزان مصرف انرژي كاهش مي يابد، در حاليكه در ايران ميزان رشد مصرف انرژي با توليد ناخالص سرانه و ميزان رفاه و رشد اقتصادي هماهنگ نبوده است. به اعتقاد كارشناسان براي كاهش و جلوگيري از رشد روزافزون مصرف انرژي در ايران بايد علاوه بر افزايش قيمت تا حد قيمت هاي واقعي، حمل و نقل عمومي درون شهري و بين شهري گسترش يابد، خودروهاي داخلي در حال كار نوسازي و با خودروهاي نو جايگزين شود و روند ساخت و توليد خودروهاي پرمصرف متوقف شود. به كارگيري فن آوري هاي جديد در صنعت براي كاهش مصرف انرژي در صنايع و افزايش ماليات بر كالاهايي كه با هزينه انرژي بالا توليد مي شوند از ديگر راهكارهاي مفيد غيرقيمتي است. براساس بررسي هاي به عمل آمده افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي و انرژي در صورت عدم توجه به ديگر جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي آن نه تنها منجر به كاهش مصرف نمي شود بلكه تنها باعث افزايش تورم و افزايش هزينه زندگي خانوارها مي شود. آمارها نشان مي دهد كه متوسط رشد توليد ناخالص سرانه انرژي در ايران نسبت به مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي اختلاف فراواني دارد. اين ارقام به ترتيب در آمريكا، آلمان و جمهوري خلق چين بين سال هاي 1985 /2 3 تا 1995 /3 5 /1 8به به /0 7منفي /9 9و به /4 3درصد بوده است. در حاليكه در ايران متوسط رشد ناخالص سرانه در همين مدت /1 2و متوسط رشد مصرف /4 7انرژي درصد بوده است. بررسي هاي آماري حاكي است كه حدود يك پنجم كل انرژي در ايران در بخش حمل و نقل مصرف مي شود. اين امر نشان مي دهد كه صرفه جويي در اين بخش تاثير مهمي بر مصرف انرژي در كشور دارد. حدود 97 درصد از كل بنزين و 43 درصد از كل نفت گاز كشور در بخش حمل و نقل مصرف مي شود به طوري كه در 75 11 سال ميليارد و 625 ميليون ليتر بنزين و 11 ميليارد و 336 ميليون ليتر نفت گاز در بخش حمل و نقل مصرف شده است. بنابر اين تنها با توسعه حمل و نقل عمومي و نوسازي خودروهاي جمعي و شخصي و ترويج فرهنگ مصرف بهينه در كنار افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي و ديگر انرژي هاي مصرفي در كشور مي توان از اين روند جلوگيري كرد.