Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780227-44663S4

Date of Document: 1999-05-17

آيا نيروگاه گداخت هسته اي هرگز بكار خواهد؟ افتاد دانشمندان اروپايي كوشش مي كنند فرايند انرژي توليد شده در خورشيد را مهار كنند و اگر موفقيت آميز باشد، همجوشي هسته اي (Fusion Nuclear) يا گداخت مي تواند منبع ايمن، پاكيزه و ارزاني براي نياز جهان به انرژي باشد. اين دانشمندان توانسته اند فرايند گداخت در خورشيد را شبيه سازي كنند، اما تاكنون مصرف انرژي آن بيش از ميزان انرژي است كه توليد مي كند. پس از 25 سال پژوهش و كار دانشمندان اميدوارند اين فرايند وارد مرحله اي جديد شود. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، پس از انجام آخرين آزمايشهاي همجوشي هسته اي، تكنيسين ها در پناه سپرهاي محافظ، سرگرم تميز كردن آزمايشگاه ماسكي هستند كه بر چهره دارند، آنان را از غباري سمي كه سطح وسايل و ابزار آزمايش را پوشانده است، محفوظ مي دارد. اين غبار از اثرات جانبي فرايندي است كه مي تواند جهان را تغيير دهد. در نزديكي آكسفورد، طرح جت (JET) توسط اروپاييان تامين مالي مي شود. آنان تصور مي كنند اين روش پاسخگوي تمام نيازهاي جهان به انرژي باشد. يك كارشناس مي گويد: موادي كه در واكنشهاي گداخت مورد نياز است، در جهان به فراواني يافت مي شود و به طور مساوي در تمام جهان توزيع شده است. اين بسيار خوب است و سرانجام، فرايند گداخت نسبتا با محيط زيست سازگار است. اما مساله از مدار خارج كردن راكتور، باقي مي ماند. در پايان عمر راكتور، بايد آن را از هم باز كرد. گداخت فرايندي از انرژي است كه در خورشيد صورت مي گيرد و در نهايت سبب زنده ماندن همه ما مي شود. در داخل يك حلقه عظيم فلزي به نام توروس ( Trous) دو نوع هيدروژن به نامهاي دوتريم (Deuterium) و تري تيوم ( Tritium) را مجاور هم قرار مي دهند، نتيجه آن توليد انرژي و هليوم به عنوان ضايعات است. چون ما يك فرايند هسته اي داريم، نتيجه آن توليد تشعشعات است. بنابراين هر بار مهندسان مي خواهند تغييراتي در راكتور بدهند، بايد اين كار با استفاده از آدمهاي آهني (روبات ) باشد. آنان حتي يك نمونه از راكتور واقعي را ساخته اند تا فرايندها را آزمايش كنند. يك كارشناس مي گويد: ما يك دستگاه كنترل از راه دور ساخته ايم كه خود را با شرايط وفق مي دهد. اين دستگاه هر كاري را كه لازم باشد براي ما انجام اين مي دهد دستگاه كاملا انسان را جايگزين مي سازد. مانند اين است كه انسان اين كاررا انجام مي دهدو نه آدمهاي آهني. اما اگرچه آدمهاي آهني پيچيده اند، آنها وسيله اي هستند براي يك هدف نهايي. دانشمندان تصور مي كنند فرايند گداخت نظر مردم را نسبت به نيروي هسته اي تغيير خواهد داد. زيرا از لحاظ نظريه، خيلي ايمن تر از فرايند شكافت ( Fission) است. يك كارشناس مي گويد: غيرممكن است يك فرايند گداخت مانند حادثه چرنوبيل مهار گسيخته شود. به محض اينكه شرايط براي گداخت آماده نباشد، اين فرايند خودبخود خاموش مي شود. اين مانند هنگامي است كه شما زغالسنگ را مي سوزانيد. به محض اينكه شرايط آماده نباشد يعني زغالسنگ به قدر كافي نباشد، خودش فورا خاموش مي شود. طرح جت در حال وارد شدن به مرحله بعدي است. يك رشته آزمايشهاي جديد لازم اين است مرحله هنگامي است كه فرايند گداخت، انرژي الكتريكي را به جاي اينكه مصرف كند، توليد نمايد. اكنون به رغم پيشرفت در فن آوري پيچيده اش، اين راكتور حتي يك لامپ را هم نمي تواند روشن كند. اكنون حدس مي زنند 50 سال لازم است تا فرايند گداخت از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه اين شود به معناي صرف 500 ميليون پوند در سال، براي فن آوري است كه احتمالا هيچوقت كاربردي پيدا نخواهد كرد. واحد رسانه هاي خارجي