Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780227-44661S13

Date of Document: 1999-05-17

نمايش آتقي در شهر خيال ويژه كودكان و نوجوانان آتقي در شهر خيال عنوان نمايشنامه اي است كه مركز تئاتر وتئاتر عروسكي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به روي صحنه برده است. اين نمايش داستان پسر بچه اي به نام آتقي است كه بعضي از اهالي شهر همچون آشپز، كفاش ها، صيادها و دوستانش از دست آزار و اذيت هاي او در عذابند. آتقي در يك شهر رويايي توسط شيطونك پادشاهي مي كند، اما... كارگرداني اين نمايش را حميد توانا براساس نوشته اي از سيامك صفري به عهده دارد و كار موسيقي را بطور مشترك رضا خسروي فرخ، اعتمادي و كاوه رمضان زاده انجام داده اند. مركز تئاتر و تئاتر عروسكي كانون در پارك لاله قرار دارد و نمايش آتقي در شهر خيال برنامه ارديبهشت ماه اين مركز مي باشد كه صبح ها برروي صحنه مي رود. كودكان و نوجوانان، اولياء مدارس و خانواده ها جهت ذخيره جا مي توانند با شماره تلفن 656119 مركز تئاتر و تئاتر عروسكي كانون تماس بگيرند.