Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780226-44657S1

Date of Document: 1999-05-16

با سخنراني دكتر حبيبي: دومين همايش ملي انرژي در تهران آغاز شد * درصد 30امكان صرفه جويي در مصرف نهايي انرژي در كشور وجود دارد * سازندگان خودرو داخلي به سوي حذف توليد خودروهاي قديمي و اصلاح موتورها و توليد خودرو با فن آوري جديد سوق داده شده اند گروه اقتصادي: دومين همايش ملي انرژي روز شنبه با سخنان دكتر حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهوري در تهران آغاز شد. دكتر حبيبي در مراسم گشايش اين همايش تحقيق براي يافتن منابع جديد انرژي، مطالعه و تحقيق درباره انرژي هاي تجديدپذير و مصرف بهينه انرژي ها را، راهي مناسب براي مقابله با مشكلات انرژي در كشور ذكر كرد و گفت: آگاهي دادن و رواج الگوي بهينه مصرف به مصرف كنندگان بايد با تدبيرها و ظرافت هاي روان شناختي همراه باشد. دكتر حبيبي در تشريح سياستهاي كلي در زمينه انرژي هسته اي به بحث هايي در زمينه توسعه و عدم توسعه نيروگاههاي هسته اي اشاره كرد و گفت: با توجه به دلايلي كه بر له و عليه اين انرژي و مسائل مربوط به خطرهاي زيست محيطي و امنيتي براي هر هزينه ها كشور، و اطمينان نسبت به تداوم انرژي حاصل، وجود دارد بايد از هم اكنون دراين باره تصميم گيري شود. معاون اول رئيس جمهوري راههاي بهينه سازي در توليد برق كشور و قيمت انرژي را خاطرنشان ساخت و گفت: منابع انرژي كشور در حال حاضر درست مصرف نمي شود و اتلاف كلي آن، و گهگاه نگران كننده است كه بايد راه حلي مناسب در اين زمينه پيدا شود. مهندس بيطرف وزير نيرو نيز در مراسم افتتاح اين همايش گفت: بر اساس برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه، سرمايه گذاري مورد نياز براي حامل هاي انرژي در سومين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور بالغ بر 50 هزار ميلياردريال پيش بيني شده است. وي افزود: در صورت ادامه روند كنوني، بخش برق با كمبود منابع مالي مواجه مي شود با كاهش شديد ضريب ذخيره احتمال زيادي وجود دارد كه نارسايي در تامين برق مطمئن بروز كند. وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه در حال حاضر به طور بالقوه امكان درصدصرفه جويي 30 در مصارف نهايي انرژي كشور وجود دارد. لذا تنها راه برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي انرژي و حفظ درآمدهاي ارزي كشور، تحقق رشد اقتصادي توام با كاهش شدت انرژي است. بيطرف اظهار داشت: بايد از ادامه روند كنوني عرضه و تقاضاي انرژي دركشور جلوگيري كرد. در سال هاي آينده بايد بيشترين توجه و تاكيد روي اعمال سياست هاي مديريت عرضه وتقاضاي انرژي، اصلاح نظام قيمت گذاري، اصلاحات ساختاري و ساير اصلاحات و تغييرات ضروري ديگر باشد. وزير نيرو گفت: عرضه انرژي اوليه در ايران در 10 سال گذشته از معادل 402 ميليون بشكه نفت خام به معادل 816 ميليون بشكه نفت خام (در سال ) 77 افزايش يافت. وي اظهار داشت: افزايش نسبي قيمت حامل هاي انرژي و رشد مصرف آنها موجب شده كه ارزش مطلق فروش انرژي در ايران چند برابر شود، اما رشد آن به مراتب كمتر از رشدتوليد ناخالص داخلي در سالهاي 77 - بود. 68 وي گفت: مصرف نهايي انرژي در ايران در سالهاي 68 تا 77 از معادل 332 ميليون بشكه نفت خام به معادل 630 ميليون بشكه نفت خام افزايش داشت، اما سهم بخش هاي مولدصنعت و كشاورزي در مصرف نهايي انرژي كاهش و سهم بخش هاي غيرمولد خانگي و تجاري افزايش يافته است. وي افزود: براي ايجاد ارزش افزوده اي معادل سال 68 در توليد ناخالص داخلي كشور درسال انرژي گذشته، بيشتري مصرف شده است. عوامل موثر در روند صعودي شدت انرژي دركشور، عبارتند از: كاهش بازدهي انرژي در اثر فقدان حساسيت درميزان مصرف انرژي و افت بهره وري اقتصادي در واحدهاي توليدي. غلامرضا شافعي وزير صنايع نيز ديروز در سخناني در مراسم گشايش دومين همايش ملي انرژي توضيح داد: از كل مصرف انرژي در /36 7كشور درصد آن در بخش خانگي وتجاري /26 8و درصد در بخش صنعت مصرف مي شود. وي گفت: ميانگين نرخ رشد شدت انرژي در كشور در طول سالهاي 1368 تا 1375 /0 74معادل درصد بوده است در حاليكه اين رقم براي بخش صنعت در همين مدت /1 07منهاي درصدبود. وي افزود: اعمال روش هاي كم هزينه براي حصول صرفه جويي مستلزم سرمايه گذاري است كه در شرايط فعلي معضل قابل توجهي در بخش صنعت به شمار مي رود. وزير صنايع گفت: به كارگيري فن آوري هاي نوين، نوآوري در محصولات و فرآيندهاي توليدتاثير عمده اي بر كاهش شدت انرژي دارد. وي گفت: وزارت صنايع فعاليتهايي از قبيل اجراي مديريت انرژي در كارخانجات پرمصرف را به منظور اصلاح ساختار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي آغاز كرده است. وزير صنايع گفت: وزارت صنايع در زمينه كاهش مصرف سوخت در خودروها به ويژه خودروهاي سواري، سازندگان را به سمت حذف خودروهاي قديمي با مصرف اصلاح بالا، موتورها و توليد خودرو با فن آوري روز و استانداردهاي بين المللي مصرف سوخت سوق داده است. دومين همايش ملي انرژي ديروز در محل همايش هاي صدا و سيما آغاز شد و فردا به كار خود خاتمه مي دهد.