Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780226-44656S2

Date of Document: 1999-05-16

ماربورگ در كنگو كشتار مي كند واحد رسانه هاي خارجي: يكي از كشنده ترين ويروسهايي كه تاكنون شناخته شده مسئول كشتار 72 نفر در منطقه شمال شرقي جمهوري دموكراتيك كنگو در آفريقا تشخيص داده شده اين است ويروس ماربورگ نام دارد و به گونه اي نزديك، با ويروس كشنده تر ايبولا مربوط خطر است ويروس ماربورگ از ايبولا كمتر است. به گزارش تلويزيون بي. بي. سي، مرگ در اثر بيماري ماربورگ بسيار دردناك و وحشت زاست. بيماراني كه به ويروس شبيه ماربورگ مبتلا مي شوند در اين منطقه از جهان كه 4 سال پيش زئير ناميده مي شد و محل شيوع ايبولا بود، ناگهان دچار چندين خونريزي داخلي مي شوند و ظرف يك هفته جان مي سپارند. در يك شهر تنها 350 تن كشته شده اند. ماربورگ و ايبولا جزو كشنده ترين ريز ارگانيزمهايي ( Microorganisms) هستند كه تاكنون شناخته شده اند. از اين رو، در تماس با آنها، بايد لباسهاي فضايي پوشيده و زخم آن را به گونه اي بست كه آلودگي اش پخش نشود. يك كارشناس مي گويد: ويروس ماربورگ از بسياري جهات مانند ويروس ايبولا كشنده است. يعني تقريبا مانند آن است. احتمال كشنده بودن آن 30 درصد بوده و اين در حالي است كه احتمال كشنده بودن ايبولا 90 درصد است. اين ويروسها شبيه هم هستند و متعلق به يك خانواده اند. اما اگر شما از عفونت يكي از آنها نجات يابيد نسبت به هجوم ويروس ديگر مصون نيستيد و به اصطلاح مصونيت بين دو ويروس (-Cross Immunity) وجود، ندارد. از اين نظر، اين دو ويروس با هم فرق دارند. هيچ درماني براي بيماري ماربورگ شناخته نشده است.