Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780225-44650S9

Date of Document: 1999-05-15

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: آميختگي انديشه هنرمند با آزادي، عدالت و عشق، هنر راجاودانه مي سازد * نبايد مزاحم اهل فرهنگ و هنرمندان شويم * معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي: قانون مطبوعات بخشي از قانون اساسي است و قانوني است كامل و جامع * با اصلاح قانون استفاده از تصاوير ماهواره اي توسط دولت، اشخاص حقيقي نيز مي توانند از اين امكان بهره مند شوند گروه شهرستانها: دكتر مهاجراني در جمع هنرمندان استان سمنان گفت: ما نبايد مزاحم هنرمندان و اهل فرهنگ شويم و هنرمندان ما هم اين توجه لازم را خواهند داشت كه در حكومت ديني زندگي مي كنند و بايد مقتضيات زندگي در اين حكومت را درك كنند. به گزارش خبرنگار همشهري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در محل تالار آفتاب سمنان سخن مي گفت افزود: شما به عنوان اهل هنر وظيفه دشوار و مهمي را به عهده داريد و آن ترويج معارف ديني با زبان هنر است چرا كه خداوند زبان قرآن را زبان هنري انتخاب كرده و اگر اين گونه نبود درجه تاثيرش محدود مي شد. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ترديدي نيست كساني كه رسالت ترويج انديشه و هنر را به عهده مي گيرند با مخالفت روبه رو هستند و هنرمندان در طول تاريخ معمولا با فشارهاي مردم خود و بعضي از افراد روبه رو مي شدند. وي اظهار داشت: حوزه فرهنگ و هنر حوزه حساسي است و ما به عنوان روزنامه نگار و هنرمند و اهل نظر بايد اين حساسيت را در نظر بگيريم و البته اين رسالت را هم داريم كه بتوانيم هنر خودمان را در خدمت يك مباني جاودان قرار دهيم، هنر وقتي مي تواند جاودان و ابدي باشد كه با يك امر جاودان نسبت پيدا كند، وقتي هنرمند انديشه و نظر خودش را با آزادي و عدالت و عشق نسبت داد آن هنر جاودانه مي شود و نهايتا آنچه كه برجاي مي ماند انديشه و هنر است. دكتر مهاجراني همچنين در جمع دانشجويان سمنان در پاسخ به سئوالي پيرامون مشكل آقاي كرباسچي و نقش آقاي هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: آقاي هاشمي رفسنجاني هميشه اين دغدغه را دارند كه در جامعه تشتت و دوگانگي اتفاق نيفتد و اگر مي شود مسئله اي را در خانه حل كرد آن را به كوچه و بازار نكشانيم و پاسخ نامه آقاي هاشمي به آقاي كرباسچي كه ايشان را صالح مي دانند معني اش اين است كه ايشان را خطاكار نمي دانند، زيرا در غيراين صورت واژه صالح را به كار نمي بردند، تلقي آقاي هاشمي رفسنجاني از كاري كه آقاي كرباسچي انجام داده خطا نبوده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد انگيزه هاي استيضاح خود گفت: در جريان استيضاح و انگيزه هاي سياسي، گاهي ارزشها، امام حسين ( ع ) و دين را مورد سوءاستفاده قرار مي دهند و به عنوان ابزار از اينها استفاده مي شود، چرا استيضاح را در آن موقعيت مطرح؟ كردند و چرا نگذاشتند اين استيضاح در بعد از عاشورا مطرح؟ شود به خاطر اين كه گمان مي كردند كه همين دهه محرم دهه مناسبي است كه بگويند ارزشها و امام حسين ( ع ) و علما و مراجع و حوزه علميه همه نگران هستند و بعد هم در هياتهاي مذهبي و عزاداري ها هرچه مي خواستند برعليه وزارت ارشاد مي گفتند، به نظر من مروت و انصاف حكم مي كند كه ما خودمان را فداي ارزشها و امام حسين (ع ) كنيم نه اين كه در دهه اول محرم سايه استيضاح را سنگين كنيم، در اين دهه شما چه سودي؟ برديد وي تصريح كرد: استيضاح كنندگان و آن خط دهندگان اصلي انگيزه سياسي داشتند كه اين انگيزه را در راي اعتماد بنده هم داشتند و براي اين انگيزه از خون شهيد و خانواده شهيد و امام حسين (ع ) و مراجع سوءاستفاده كردند و بحمدالله شكست مفتضحانه اي خوردند. دكتر مهاجراني در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: ما به گونه اي عمل نكنيم كه جوانان و جامعه ما دچار التهاب و تنش شود، البته اين مقطعي است كه ما بايد بگذرانيم و اين تعارضات ضرورتهاي گذار از يك جامعه ملتهب است كه عادت نكرده بود حرفهاي مختلفي زده شود و حالا بايستي به اين نقطه برسد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين در سفر به شاهرود اعلام كرد: پيشنهاد اصلاح قانون استفاده از ماهواره به دولت داده شده كه در صورت تصويب، اشخاص حقيقي نيز خواهند توانست از آن استفاده كنند. دكتر مهاجراني در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه شاهرود گفت: ما با قانون فعلي استفاده از ماهواره كه تنها مراكز علمي، فرهنگي و دانشگاهي (اشخاص حقوقي ) را مجاز به استفاده از آن دانسته چندان موافق نيستيم. وي افزود: بسياري از محققان، دانشگاهيان، افراد صاحبنظر و نيز برخي از مديران كه كارشان خبري است و در ايام تعطيل به دفتر كارشان دسترسي ندارند بايد بتوانند در خارج از محيط كاري از ماهواره استفاده كنند. وي گفت: كساني كه گمان مي كنند با ممنوعيت مي توان جلو بسياري از امور را گرفت اگر روزي فن آوري و دانش به نقطه اي رسيد كه نياز به اين ماهواره ها نبود چه خواهند ؟ كرد دكتر مهاجراني افزود: هم اكنون در مورد استفاده ساكنان استانهاي مرزي از شبكه هاي تلويزيوني همسايگان و يا افرادي كه از آنتنهاي قابل پوشش تر بهره مي برند چه ممانعتي مي توانيم به عمل آوريم. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد شبكه جهاني اينترنت گفت: تاكنون قانوني در مورد منع اين شبكه صادر نشده و مجامع دانشگاهي بايد استفاده از آن را امري جدي تلقي كنند وگرنه در اين زمينه هم از ديگران عقب خواهيم ماند. مهاجراني در مورد برخوردهاي دوگانه در برابر چاپ مطالبي از همسر شاه معدوم در نشريات گفت: كدام انصاف حكم مي كند كه عده اي در مقابل چاپ مطالبي با حجم زياد در دو نشريه آزادي و يالثارات سكوت كنند، ليكن براي دو سطر و نيم مطلب در روزنامه زن چنان معركه اي در كشور برپا كنند. وي افزود: ما معتقديم هرگونه برخورد، محاكمه و تصميم گيري در مورد مطبوعات بايد مطابق قانون اساسي و قانون مطبوعات، در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه باشد و بالطبع اگر دادگاه انقلاب در موردي فوق العاده عمل كرد بايد تلاش كنيم كه همان امر در بستر طبيعي خود قرار گيرد.