Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780223-44636S4

Date of Document: 1999-05-13

انتشار چكيده طرح جامع و مصوبات انجمن شهر تهران گروه شهري: شركت پردازش و برنامه ريزي شهري (وابسته به شهرداري تهران ) مجموعه مصوبات انجمن شهر تهران را از آبان 1347 تا اسفند 1355 و چكيده طرح جامع تهران را منتشر كرد. در مقدمه كتاب مصوبات انجمن شهر تهران اشاره شده است، بين آغاز كار دو دوره انجمن شهر، نخستين دوره تحت عنوان انجمن در سال 1347 و دومين دوره تحت عنوان شورا در سال 1378 بيش از 30 سال فاصله وجود دارد. به موجب ماده 47 قانون شهرداري ها از ابتدا مقرر بوده است كه شهرداري... آنچه از مصوبات انجمني را كه جنبه عمومي دارد به وسايل ممكنه براي اطلاعات عمومي آگهي نمايد. طرح جامع تهران نيز در دو مقطع 1347 و 1371 تهيه شده است.