Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780223-44630S5

Date of Document: 1999-05-13

صادرات لاستيك رنو، پرايد، پژو و بنز خاور توليد داخلي ممنوع است گروه اقتصادي: براساس بخشنامه وزارت بازرگاني در سال جاري صادرات مازاد مصرف داخلي انواع لاستيك توليد داخل به خارج از كشور آزاد است. در اين بخشنامه تاكيد شده است كه در سال جاري صادرات لاستيك خودروهاي رنو ( x) 13145 پيكان جوانان (x/165 ) 1380 پرايد (x/165 ) 1365 پژو 405 ( x/175 ) 1470و لاستيك بنز خاور (x) 16825 به دليل اينكه فقط به اندازه مصرف داخلي توليد مي شود، ممنوع است. ديگر انواع لاستيك توليد داخل هم اكنون با ظرفيت بيش از هزار 230 تن در 8 كارخانه لاستيك خودرو در داخل كشور توليد مي شود. نياز كشور به انواع لاستيك همه ساله 180 هزار تن پيش بيني مي شود كه از اين مقدار 20 هزار تن از خارج وارد مي شود و 160 هزار تن در داخل كشور توليد مي شود. در اين بخشنامه همچنين اندازه 32 نوع لاستيك كه وزارت صنايع با واردات آنها موافقت كلي كرده است از سوي وزارت بازرگاني اعلام شده است وزارت بازرگاني با اعلان فهرست اين لاستيك ها تاكيد كرد كه واردات آنها با رعايت ديگر مقررات نياز به مجوز عدم ساخت از سوي وزارت صنايع ندارد.