Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780223-44626S1

Date of Document: 1999-05-13

هنر فيلم ديدن را بايد آموزش داد سينماگران از نحوه اكران فيلم ها در ماه محرم مي گويند * در اين ايام سينمايي جوابگوست كه با فضاي اجتماعي، فرهنگي اين زمان مطابقت داشته باشد. فيلم هايي چون روز واقعه، بازمانده و... اشاره: از سالها پيش، مشكلات عمده اي سينما را تعقيب كرده و همگام با اين سينما پيش آمده يكي است از بارزترين اين مشكلات، مشكل اكران و نمايش است كه در بحث كلي خود مقوله گسترده اي است كه نياز به بازنگري مديران سينما داشته و در بحث جزيي تر، سينماي ايران را در ايام خاصي چون ايام محرم و رمضان تهديد كرده است. بسياري از سينماگران، سينماداران و تهيه كنندگان نگران اكران فيلم خود در ايام محرم هستند چرا كه عملا شاهد افت فراوان گيشه در اين ايام بوده و هستند. براي وارد شدن در بحث وضعيت اكران سينماها در اين ايام با چند تن از تهيه كنندگان سينمايي صحبت كرده ايم كه نظرات آنها قابل طرح در جلسات مديريتي سينماست شايد بتوان در يك برنامه ريزي دقيق تر و متناسب با شرايط ماههاي مختلف، مسئله فروش سينماها را در وضعيت مطلوبي قرار داد. حتي در ماههاي رمضان و محرم. * مجيد مدرسي: زمينه تعطيلي سينماها از قبل از انقلاب از زماني كه داراي صنعت سينما شديم، زمزمه هايي بود برمبناي سينماي بد و خوب. سينماي خوب و به تعبيري جهاني، سينمايي است كه توان حركت به سمت خانواده ها را داشته باشد. مشكل اكران فيلم زمينه فكري است كه از گذشته دوره قبل از انقلاب وجود داشته است و اين فكر هرگز صرفا محصول سينماي پس از انقلاب و مديران سينمايي اين دوره نيست بلكه محصول مديريت و سياست گذاريهاي قبل از انقلاب بوده است. در اين ايام يعني محرم و رمضان... سينمايي جوابگوست كه با فضاي اجتماعي، فرهنگي اين زمان مطابقت داشته فيلم هايي باشد چون روز واقعه، بازمانده و... به لحاظ موضوع خاص مذهبي و تفكر حاكم بر فيلم موقعيت اكران مناسب مي تواند داشته باشد و از طرفي اكران اين فيلم ها كمك به صنعت سينماست. سينمايي كه بضاعت چنداني نداشت، اكران اين فيلم ها خود كمكي جديد به سينماست و رفع ذهنيتي كه معتقد بود سينما به اندازه اي از زندگي مردم دور است كه نمي توان در روزهاي خاص و ماههاي خاصي به آن دل بست. شايد تعطيلي سينماها و تعمير و تغيير دكوراسيون سينماها يكي از راهكردهاي سينماداران براي گذراندن اوقات تعطيلي اين ايام باشد اما به حتم ارتباط با سينمايي كه مناسب تفكر و شرايط اين زمان باشد، بهترين راهكرد است. هر چيزي نياز به كار فرهنگي مناسب با زمان خودش را دارد. براي آماده كردن سينما در ماه محرم بايد مردم را آماده كرد و شعور فرهنگي و تفكر لازم را در مردم به وجود آورد و اين نگاه زماني فراهم مي شود كه بر روي مردم كار فرهنگي انجام شود. يعني از سالها پيش به اين سو... شايد هنوز مردم ما به ديدن فيلم در ايام محرم و همچنين رمضان عادت نكرده اند. ذهنيتي كه شايد نشاني از گناه را ناخواسته در اذهان مردم شكل داده است. درحالي كه بايد به مردم آموخت كه برخي فيلم ها با موضوعات خاص را مي توان در اين ايام نمايش داد. شايد هنوز ما اين تجربه را نكرده ايم و شايد هنوز مردم را با ديدن فيلم در اين روزها آشنا نكرده ايم. اساس نگاه ما به سينما پس از انقلاب تغيير كرده، ما اينك نگاه انساني به سينما داريم كه بخشي از اين سينما را مي توان با محرم و رمضان هماهنگ كرد. * سيدضياءالدين هاشمي: محرم مشكل سينماي ما نيست محرم مشكل سينماي ما نيست بلكه شرايطي كه توام با اين ماه مي شود، سينما را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. الان در شرايطي واقع شده ايم كه دوران عيد را پشت سرگذاشته ايم. مردم ديگر پولي براي رفتن به سينما ندارند و ديگر فرقي ندارد كه محرم باشد يا خير. از طرف ديگر مصادف شدن اين ايام با فصل شروع امتحانات پايان سال، ديگر فرصتي براي استراحت مردم باقي نخواهد گذاشت. در چنين شرايطي اكران فيلم در بدترين زمان و فضاي ممكن صورت مي گيرد. اين بار سينمادار مطمئن خواهد بود كه فيلمش فروش نخواهد كرد. وقتي محرم در گيرودار پاييز يا زمستان باشد، اشكالي در اكران فيلم ها به وجود نخواهد آورد. جدا از تعطيلي سينما در ايام خاص، در روزهاي ديگر توقع فروش فيلم مانند ديگر فصل هاي سينمايي با قبول درصد كمي افت در فروش اما به طور كلي اكران در اين ماه اهميت خاصي ندارد. از سويي ديگر ما اصولا در عرصه اكران پويايي نداريم، چه تهيه كننده، چه سينمادار، يعني ما داراي موقعيت هاي خاصي در جامعه خود هستيم كه فصل جذابي براي اكران فيلم هايمان نيست و تا حدودي آزادي عمل از سينمادار و تهيه كننده سلب مي شود. اين موقعيتي است كه ديگر كشورها نيز در فصول متعددي از شرايط زماني و فرهنگي و اجتماعي خودشان با آن مواجه هستند و محدود به كشور ما نمي شود. به هرروي با يك برنامه ريزي درازمدت و آموزش هنر فيلم ديدن به تماشاگر مي توان زمان اين ايام را كاهش داد. * فواد نور: اكران فيلم هاي تكراري، بهترين راه گريز بحث اكران ناموفق به ماه محرم محدود نمي شود بلكه رمضان را نيز دربر مي گيرد. البته ما با اين مورد قبل از انقلاب نيز مواجه بوده ايم چون اين دو ماه ذهنيت مذهبي مردم ما از گذشته تاكنون بوده است، اما پس از انقلاب به علت توجهي كه مردم به مراسم مذهبي پيدا كردند طبيعي است كه اين بذل توجه تاثير بيشتر و فراواني در رفتارهاي روزمره زندگي آنها مي گذارد پس طبيعي است كه استقبال لازم از سينما نمي شود. عموما اكثر مردم تا ديروقت سرگرم انجام امور مربوط به ايام مذهبي اين دوران هستند در همين ايام طبيعي است كه نبايد فيلم هايي را نمايش داد كه جذابيت هاي بصري و موسيقيايي آن مناسب زمان خود نيست. شايد اكران فيلم هاي تكراري و خارجي بهترين راه گريز از افت فروش سينما در اين روزها چرا باشد كه اين دسته فيلم ها فروش خود را در دوره قبل اكران خود كرده اند و فروش آنها براي تهيه كننده، سينمادار چندان حياتي نيست. طبعا نمايش فيلم هاي اكران اول بازدهي اقتصادي دربرنخواهد داشت و افت تجاري به دنبال خواهد داشت. * مجيد بهشتي: اكران فيلم، ريسك در فروش اگر قرار باشد شروع اكران يك فيلم با شروع ماه محرم همزمان شود، نامناسبترين فصل را برگزيده ايم و من به عنوان تهيه كننده هرگز چنين ريسكي انجام نمي دهم به عنوان مثال اگر فيلمي مثل غريبانه كه اين ايام اكران مي شود به اين علت است كه نمايش آن از نوروز يعني چيزي حدود 35 روز قبل از محرم آغاز شده و طبعا فروش خود را كرده است. محرم زماني است كه حدود 50 درصد فروش فيلم ها را پايين مي آورد و اين افت بايد در جاي ديگري جبران شود اما شايد نمايش فيلم هايي كه به لحاظ موضوع مطابق با شرايط زماني اين روزها باشد نيز راه حل ديگري براي جلوگيري از افت گيشه باشد.