Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780222-44624S2

Date of Document: 1999-05-12

حفظ آثار تاريخي وظيفه همه مردم است يكي از بزرگترين افتخارات ما ايرانيان دارا بودن پيشينه عظيم تاريخي و آثار ارزشمند به جا مانده از قرون و اعصار گذشته اين مرزوبوم كهن است. تنوع، برجستگي و كثرت اين آثار بقدري است كه كشور ما را در رديف ده كشور اول جهان از نظر آثار باستاني قرار داده است. ليكن متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم آن گونه كه بايد و شايد اين آثار ارزشمند را به جهانيان معرفي كنيم. حتي در زمينه حفظ و نگهداري اين يادگارهاي تاريخ ميهنمان مطابق با استانداردهاي جهاني و استفاده از تكنولوژي امروزي اين فن به طور مناسب عمل نكرده ايم، تا آنجا كه بعضي از آثار تاريخي را فرصت طلبها به راحتي به سرقت برده اند. از جمله در ايام نوروز امسال بار ديگر درهاي چوبي بي نظير گنبدخانه امامزاده قاسم (ع ) واقع در 30 كيلومتري شمال شهرستان ازنا در استان لرستان كه با شيوه گره كاري ساخته شده و داراي كتيبه آيات قرآن (سوره اخلاص ) است و در سال 737 ه - -ق ساخته شده اند را به سرقت برده اند و تنها آگاهان و صاحبان فن مي دانند كه ارزش واقعي اين درها چقدر است. چند سال پيش قطعه اي از يك لنگه اين درها را ربوده بودند. و اين مي توانست زنگ خطري براي مسئولين باشد. ليكن باز به وضعيت امنيتي اين مكان توجه چنداني نشد. صرفنظر از اينكه اين درهاي ارزشمند پيدا خواهند شد يا خير كه بايد با تلاش پيگير و مجدانه بازگردانده شوند، سئوال اين است كه آيا مسئولين امر در اين زمينه كوتاهي ؟ نكرده اند آيا از ارزش تاريخي اين امامزاده و موقعيت مذهبي آن بخصوص در نزد مردم آگاهي؟ نداشته اند آيا بناي تاريخي و باشكوه آن كه در نوع خود در منطقه، بلكه در استان ما حداقل بي نظير است توجه و اهتمام بيشتري را از جانب متوليان امر؟ نمي طلبيد ذكر ويژگيهاي ممتاز و منحصر به فرد اين امامزاده و بناي زيباي آن با سابقه تاريخي چند صدساله در اين مقال نمي گنجد، تا خوانندگان و مردم نقاط ديگر كشورمان با اين گنجينه فراموش شده كه مورد بي مهري قرار گرفته است، بيشتر آشنا شوند. متاسفانه به دليل عدم توجه به ابنيه و آثار تاريخي در لرستان به جز چند مورد استثنايي آن هم در مركز استان وضعيت آثار باستاني در استان ما تعريفي ندارد. عليرضا دهقان - دبير علوم اجتماعي