Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780222-44621S2

Date of Document: 1999-05-12

اسامي نامزدهاي در جلسه شوراي شهر تهران مديريت شهرداري تهران اعلام شد غلامرضا قبه: روند نزولي وضعيت درآمد و بودجه شهرداري تهران نگران كننده است ابراهيم اصغرزاده: شوراها به عنوان قواي تكميل كننده دموكراسي و جمهوريت بايد تقويت شوند عليزاده طباطبايي: اظهارنظرهاي غيرمسئولانه برخي افراد در مورد پرونده نقدي داير بر عدم وقوع تخلف، قانوني نيست گروه شهري: اسامي نامزدهاي تصدي پست شهرداري تهران و نيز گزارش عملكرد واحد خدمات حمل و نقل شهري تهران در نشست روز گذشته شوراي شهر تهران اعلام شد. به گزارش خبرنگار همشهري شوراي شهر تهران در جلسه هفتگي خود كه روز گذشته به رياست عبدالله نوري و با حضور اعضا، چند تن از مديران شهرداري و مسئولان امور خدمات ترافيك و حمل و نقل شهرداري تهران برگزار شد ضمن اعلام اسامي حدود پنجاه تن نامزد مديريت شهرداري تهران، بررسي موقعيت و شرايط احراز صلاحيت آنان مشروط به راي موافق حداقل پنج تن از اعضاي شورا عنوان شد. در ميان اسامي اعلام شده مي توان به نام نامزدهايي از جمله محمد غرضي، محمد عطريان فر، ابراهيم اصغرزاده، غلامرضا فروزش، حسن ملك مدني، صفايي فراهاني، محمد هاشم مهيمني غلامرضا ثاني نژاد، زهرا رهنورد و... اشاره كرد. خاطرنشان مي شود كه كانديداتوري اين افراد عموما با اخذ آراء مردم و بدون مشورت و اطلاع كانديداها صورت گرفته است. همچنين در جلسه ديروز كه به بررسي مسائل حمل و نقل و ترافيك درون شهري تهران و ارائه گزارش مسئولان مربوطه اختصاص داشت، در ابتدا ابراهيم اصغرزاده و سيدمحمود عليزاده به عنوان ناطقان پيش از دستور سخنراني كردند. اصغرزاده در بحث جايگاه شوراها با اشاره به مباحث جمهوريت و اسلاميت نظام اظهار كرد: در حال حاضر با شروع به كار شوراها بايد براي جمهوريت به عنوان حلقه مفقوده فكر اساسي كرد و به مشكلاتي كه در ساز و كارهاي داخلي با روي كار آمدن شوراها احتمالا ايجاد مي شود توجه و آنها را مرتفع كرد. وي در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه مقوله اكثريت الزاما هميشه بيانگر افكار عمومي نيست گفت: با توجه به قانون اساسي تعريف ما از دموكراسي اين است كه هر گروهي كه به حكومت مي رسند مكلف هستند به حقوق اقليت توجه كنند. حال اگر اكثريت در هر مجمع قانونمند - مثل پارلمان - صرفا برخاسته از يك ديدگاه خاص باشند و درواقع اكثريتي باشند كه توسط اهرمهايي همچون نظارت استصوابي به نهادهاي قانونمند راه پيدا كرده باشند قطعا نماينده افكار عمومي نخواهند بود. وي با اشاره به راه حل هاي رفع اين معضل افزود: پارلمان هاي ديگر كشورها براي حل اين مشكل تلاش كرده اند كه كرسي ها را به تناسب احزاب و عمق پايگاه و حضور آنها در جامعه تقسيم كنند. در كشور ما هم با توجه به شكل گيري فرآيند شوراها بايد تلاش شود تا شوراها به عنوان قواي تكميل كننده دموكراسي و جمهوريت - و نه صرفا يك واحد حقوقي - موجوديت يابند، همچنين ضروري است نظام انتخاباتي براي مجلس ششم هر چه زودتر تصحيح شود تا شاهد وضعيتي نباشيم كه گاه تصميمات نمايندگان و ديدگاههاي مردم در تعارض با يكديگر قرار گيرد. در ادامه نشست شورا عليزاده طباطبايي رئيس كميسيون طرح و برنامه و پشتيباني به عنوان وكيل شاكيان پرونده نقدي كه گروهي از مديران شهرداري تهران هستند ضمن اعتراض به روند غيرعلني بودن دادگاه و اعلام درخواست براي برگزاري علني تاكيد كرد: در زمان محاكمه شهرداران، اتهاماتي كه به آنها وارد شد و نيز اقارير آنها به طور علني منتشر شد، پس در حال حاضر شاكيان نقدي كه همين شهرداران هستند حق دارند حرف هايشان را در دادگاه علني عنوان كنند. طباطبايي همچنين با اشاره به اين نكته كه از سويي دادگاه محمدرضا نقدي و نيروهاي تحت مسئوليت وي غيرعلني اعلام شده و از سوي ديگر رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در گفت وگو با مطبوعات در خصوص اين پرونده اظهار نظرهاي قضائي مي كند گفت: در شرايطي كه هنوز پرونده تحت بررسي است و اتخاذ تصميم نشده، معلوم نيست آقاي نيازي بر طبق كدام ادله صراحتا اظهارنظر مي كنند كه شكنجه اي در كار نبوده و نقدي عمل خلافي انجام نداده است. وي در ادامه ضمن تاكيد بر اين مطلب كه در كيفرخواست دادستان صريحا به مسئله آزار و اذيت شهرداران اشاره شده اعلام كرد: ما به شدت از كيفرخواست دادستان دفاع مي كنيم و در مقابل اين موضوع كه بخواهند به خاطر مصلحت انديشي واقعيات موجود در پرونده را ناديده بگيرند ايستادگي خواهيم كرد. در ادامه نشست روز گذشته طرح اصلاح تبصره ده بودجه سال شهرداري 78 تهران كه وزارت كشور به عنوان جانشين شوراي شهر وضع كرده از سوي غلامرضا قبه معاونت مالي شهرداري تهران با قيد دوفوريت مطرح شد كه پس از راي نمايندگان شورا قيد يك فوريت آن به تصويب رسيد و رسيدگي به آن به جلسه آينده موكول شد. برپايه اين تبصره كاركنان شركت هاي خدمات اداري وابسته به شهرداري تهران تا پايان خرداد ماه امسال از شركت هاي مربوطه فسخ قرارداد شده و به استخدام شهرداري درمي آيند. قبه در ادامه با ذكر آمار و ارقام در خصوص وضعيت درآمد و بودجه شهرداري تهران از سال 75 تا ارديبهشت 78 روند نزولي آن را نگران كننده دانست و گفت: درآمد شهرداري از اول فروردين تا نيمه ارديبهشت سال 1375 /24 2مبلغ ميليارد تومان بود و در مدت مشابه در 76 77 سالهاي و به 78 ترتيب /14 4 /21 2به /13 1و ميليارد تومان كاهش يافته است. در نشست روز گذشته شورا همچنين چند تن از مديران واحد حمل و نقل و ترافيك شهري با ارائه گزارشي از حوزه هاي تحت مديريت خود، اعضاي شورا را با بخشي از مسائل مربوط به خدمات حمل و نقل شهري آشنا كردند. موسوي معاونت حمل و نقل شهرداري تهران در تشريح گزارش مربوط به اين معاونت، سرفصل هاي عرضه خدمات، مديريت، اجراي مقررات، برنامه ريزي و آموزش را جزء زيرمجموعه هاي فعاليت واحد حمل و نقل شهرداري تهران دانست و با ذكر آمار در خصوص ترابري درون شهري اظهار كرد: عوامل بسياري در ميزان تردد و رفت و آمد شهري در تهران موءثر است، از جمله ميزان اشتغال، اشتغال به تدريس و ميزان درآمد كه بايد با مطالعه كارشناسانه اين عوامل را در ساماندهي خدمات ترافيكي مورد نظر قرار داد. همچنين ترفع مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني نيز از جمله ديگر مسئولين خدمات حمل و نقل شهري بود كه با ارائه گزارشي در خصوص بخشهاي مختلف خدماتي در حوزه اتوبوسراني تهران اظهار كرد: ميزان سفرهاي درون شهري از يك ميليون و هزار 750 سفر در سال 68 به /3 5حدود تا 4 ميليون سفر در روز در سال 78 ارتقا يافته و اين حجم عظيم از رفت و آمد با وسايل نقليه عمومي به كارگيري حداكثر ظرفيت در ناوگان اتوبوسراني (تا سقف 6000 دستگاه ) را الزامي مي كند. در ادامه نشست مهندس محسن هاشمي مديرعامل مترو شهري تهران نيز با تاكيد بر اين نكته كه در صورت رسيدگي به مشكلات مترو، اين واحد خدماتي ظرف دو تا سه سال آينده به مطلوبترين درجه بهره برداري مي رسد پيشنهاد ادغام شركت واحد و شركت مترو را به شوراي شهر تهران ارائه كرد. وي همچنين با اشاره به اين نكته كه در كشورهاي پيشرفته سالي دو الي سه ايستگاه به خطوط مترو اضافه مي شود گفت: ما انتظار داريم خط مترو به مقصد توپخانه امسال با پنج ايستگاه به بهره برداري برسد، همچنين سال آينده بخشي از خط ميرداماد - شهرري نيز گشايش خواهد يافت، اما براي خط بهشت زهرا و بخش شرقي تهران، مترو در حال حاضر دچار بحران است كه اميدواريم با تامين بودجه و توجه مسئولان مترو اين بخش از شهر را هم بتوانيم به خط بهره برداري برسانيم. خاطرنشان مي شود در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران مقرر شد تصويب طرحها در اين شورا به سه صورت عادي، يك فوريتي و دوفوريتي مورد بررسي قرار گيرد.