Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44611S5

Date of Document: 1999-05-11

نمايندگان مجلس با اشاره به نامه 146 نماينده: سازندگي كرباسچي الگوي، طرحهاي مديران كشور بوده است گروه سياسي: مجموعه كساني كه با تهيه گزارشهاي غلط يا ناقص كار را به جايي رساندند كه يكي از مديران توانمند جمهوري اسلامي به زندان برود بايد پيش وجدان خود و دربارگاه عدل الهي پاسخگو باشند. اين مطلب را غلامعباس آقاعليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج و شهردار سابق مناطق 18 و 19 تهران در گفتگو با خبرنگار همشهري عنوان كرد. وي گفت: آقاي كرباسچي در زمستان سال 68 به دعوت آقاي هاشمي رفسنجاني از مديريت استان اصفهان استعفا كرد و به عنوان شهردار به تهران آمد. وي در ابتدا رئوس روش هايي را كه براي ساماندهي شهر تهران در نظر داشت مطرح و پس از تاييد آن توسط آقاي هاشمي كار را شروع كرد. بنده هم به فاصله كمي از شروع كار ايشان به عنوان شهردار منطقه 19 و سپس 18 مشغول به كار شدم. در طي اين مدت با آقاي كرباسچي و مجموعه مديران شهرداري برخوردهاي كاري در زمينه هاي متعددي داشتم. زماني كه آقاي كرباسچي پست شهرداري تهران را به عهده گرفت به قول برخي از نشريات خارجي تهران پايتخت جمهوري اسلامي زير زباله ها مدفون بود. همچنين در ابداع كرد كه هزينه اي به مردم سراسر كشور براي درصد 2طرح جامع شهر تهران مصوب سال شهر تهران تحميل نشود و فقط تهراني ها هزينه ساماندهي شهرشان را بپردازند و از همين محل صدها كيلومتر راه، اتوبان، پل، پارك، فرهنگسرا، ورزشگاه و ساير امكانات مورد نياز شهروندان را ايجاد كرد. نماينده بوئين زهرا و آوج در مورد ساده زيستي آقاي كرباسچي گفت: در مقطعي كه اكثر مديران دستگاههاي اجرايي در حال تغيير دكوراسيون بودند ايشان حتي اتاق كار خود را نيز عوض نكرد و تغييري در آن نداد. وي اضافه كرد: كرباسچي از يك طرف براي امور رفاهي كاركنان شهرداري تلاش مي كرد و از طرف ديگر با تقويت سيستم حراست شهرداري و هيات تخلفات به شدت پيگير كنترل و كاهش تخلفات كاركنان بود. همان چيزي كه در گذشته با عث بدنامي سيستم شهرداري شده بود. آقاعليخاني گفت: يادم مي آيد در جلسه اي كه شب عيد، مديران با آقاي كرباسچي داشتند وي به نقل از امام علي (ع ) گفت: مولا مي گويد وقتي شتر گرسنه به سبزه زار مي رسد اول روي چمن غلت مي زند و بعد از آن مي خورد، اين غلت زدن را حيف كردن و خوردن را ميل كردن مي گويند، ما مديران نبايد مانند افراد نوكيسه بيت المال را حيف و ميل كنيم. آقاعليخاني اضافه كرد: طرحهاي شهري كرباسچي در مقطع سازندگي الگويي براي مديران كشور شد. انتظار اين بود كه اگر كارهاي ايشان مورد تاييد نيست عزل شود و يا به طريق جدي از انجام آن كارها جلوگيري به عمل آيد نه اينكه اجازه بدهند كار به اينجا برسد و براي بسياري از مديران اين تفكر پيش آيد كه نتيجه كار و دلسوزي فوق العاده، زندان و موءاخذه و مجازات است و نه تقدير و دادن مدال لياقت و شايستگي. آقاعليخاني تاكيد كرد كه مجموعه كساني كه با تهيه گزارشات غلط يا ناقص كار را به اينجا رساندند بايد پيش وجدان خود و در بارگاه عدل الهي پاسخگو باشند. وي در مورد خساراتي كه در طي دو سال گذشته به حقوق عمومي شهروندان تهراني وارد شده است گفت: در زمان آقاي كرباسچي درآمد شهرداري تهران از 8 ميليارد تومان تا متجاوز از ميليارد 200 تومان افزايش يافت و هزاران طرح و پروژه از اين محل در حال اجرا بود كه گردش مالي اين پروژه ها و اشتغالي كه ايجاد مي كردند سهم مهمي در حركت اقتصادي پايتخت كه الگوي كل كشور هم بود به حساب مي آمد. در حالي كه در دو سال اخير اكثر پروژه ها به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمدند و غير از خسارت هايي كه به سيستم شهرداري از جهت مالي وارد شد در كل كشور ناامني اقتصادي و مديريتي بوجود آمد. سرمايه هايي كه در اين مدت به كشورهاي حاشيه خليج فارس، اروپا، كانادا و ساير مناطق دنيا رفت قطعا در معادلات اقتصادي كشور ما چشمگير است. وي اضافه كرد: كار آقاي كرباسچي با زندان رفتن تمام شد اما قطعا فراهم كردن زمينه سرمايه گذاري مجدد در كشور مشكل خواهد بود. آقاعليخاني در مورد نحوه مديريت آقاي كرباسچي گفت: پيش از آقاي كرباسچي اختيارات مديران شهرداري براي بستن قراردادها 200 هزار تومان بود. ولي در زمان آقاي كرباسچي به 20 ميليون تومان افزايش يافت و با رعايت تشريفات قراردادهاي بزرگتر از اين هم بسته مي شد. به عبارت ديگر كارهايي را كه در زمان قبل از ايشان در يك واحد متمركز در شهرداري تهران انجام مي شد به واحدهاي عملياتي بيشتري تفويض شد. وي افزود: اقدامات شهرداري تهران در بسياري از موارد مانند تعديل نيرو، واگذاري خودرو و واگذري امور به بخش خصوصي در بين تمام دستگاههاي اجرايي نمونه بود. همچنين شهرداري در مكانيزه كردن صدور پروانه، صدور گواهي پايان ساختمان و كارهاي اداري و مالي، خود پيشتاز همه دستگاههاي اجرايي بود. نماينده بوئين زهرا و آوج گفت: اعتماد به افراد، تمركززدايي و نظارتي كه آقاي كرباسچي در شهرداري اعمال مي كرد به گونه اي بود كه پرونده تخلفات پرسنل شهرداري در مقطع مديريت ايشان در مقايسه با مقاطع قبلي بسيار كمتر بود در حالي كه بيش از سابق طرحهاي عمراني انجام مي شد. آقاعليخاني زنداني كردن كرباسچي با اين سوابق و خدمات روشن را باعث پايين آمدن روحيه شجاعت ساير مديران اجرايي كشور دانست و گفت: اين تضعيف روحيه و شجاعت در تصميم گيري ساير مديران تاثيرگذار خواهد بود. وي گفت: آيا مديران به اين نتيجه نمي رسند كه كرباسچي با اين حجم خدمات به دو سال زندان محكوم شد و مديران ديگر اگر خدمات بيشتري انجام دهند بايد زنداني بيشتري را متحمل؟ شوند! كوروش فولادي نماينده خرم آباد نيز برخورد دوساله اخير با شهرداري تهران را موجب بزرگترين ضربه مالي و مديريتي به كل كشور دانست و گفت: خدمات كرباسچي و ساير مديران شهرداري چيزي نيست كه از ديده مردم پنهان بماند و آنان در هر روز و هر ساعت از اين خدمات بهره مي برند لذا با زنداني شدن كرباسچي وي بزرگتر و محبوبتر خواهد شد. فولادي اضافه كرد: زندان براي مردان بزرگي چون كرباسچي سازنده است زيرا وي به دليل حق گويي و حق خواهي و سازندگي به زندان رفت. نماينده خرم آباد، آبادكردن همه نقاط تهران از شمال و جنوب و شرق وغرب را نشاندهنده تعهد و ايمان كرباسچي دانست و گفت: قطعا مردم از وي حمايت خواهند كرد و خداوند نيز پاداش او را خواهد داد. محمد باقر ذاكري نماينده قوچان نيز با اشاره به امضاي نامه اي توسط 146 نماينده مجلس گفت: وقتي نزديك به 150 نماينده مجلس با گرايش هاي سياسي مختلف چنين نامه اي را امضاء مي كنند نشاندهنده اهميت كاري است كه آقاي كرباسچي كرده است. وي گفت: اين نامه و تاثير آن را نبايد دست كم گرفت. نمايندگان مردم با امضاي اين نامه حكم زندان رفتن كرباسچي را به زير سئوال برده و نشان دادند كه قانونگذاران كشور آن را قبول ندارند. ذاكري اظهار اميدواري كرد كه مجموعه نظام تصميم بهتري در رابطه با آقاي كرباسچي اتخاذ كند. عباس جندقي نماينده گرمسار نيز با اشاره به امضاي نامه اي توسط نمايندگان به خبرنگار همشهري گفت: اميدواريم با توجه به نيت آقاي كرباسچي كه خدمت به مردم و حمايت از مديران براي افزايش كارآيي و جبران زحمات آنان بود در حكم پرونده ايشان تجديد نظر شود تا بتواند مجددا منشاء خدمات براي نظام و كشور باشد. جندقي حكم زندان كرباسچي را بر كار مديران كشور موءثر دانست و گفت: اين اعمال زمينه دلسردي و نگراني مديران كشور را فراهم كرده است.