Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44609S4

Date of Document: 1999-05-11

تفكيك بخش هاي فرهنگي هنري از شهرداري مصلحت نيست گروه شهري: به باور برخي حقوق دانان، مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره طرح واگذاري بخش هاي فرهنگي وهنري شهرداري تهران به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري با برخي از اصول قانون اساسي منافات دارد. اين مطلب را دكتر صديقه وسمقي - سخنگوي شوراي شهر تهران در پايان جلسه اخير شوراي شهر اعلام كرد و افزود: به عقيده شوراي شهر تهران تفكيك بخش هاي فرهنگي و هنري از شهرداري تهران، عملي نادرست است و ما اميدواريم از طريق قانون اين مشكل رفع شود. وي با اشاره به اين كه در صورت بروز اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر، مرجع رسيدگي مشخص براي حل اختلاف وجود ندارد، افزود: تنها مرجعي كه مي تواند به حل اختلاف رسيدگي كند، هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است كه توسط رئيس جمهوري تشكيل شده است، اما اين هيات نيز تنها در مواردي كه مصوبات با مواد قانون اساسي منافات دارد، مي تواند مرجعي براي رسيدگي باشد در حالي كه اگر مصوبات با قانون اساسي مغايرت نداشته باشد و صرفا مصوبات شورا و مجلس در چارچوب قانون اساسي با يكديگر منافات داشته باشد، مرجع مشخصي براي رسيدگي وجود ندارد. در اين جلسه، گزارشي درباره طرح واگذاري بخش فرهنگي و هنري شهرداري تهران به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري كه به تصويب مجلس رسيده است، ارائه شد.