Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44604S2

Date of Document: 1999-05-11

آتش سوزي در 3 پست فشار قوي برق در تهران پست هاي برق فشار قوي و كابل هاي تير برق در سه نقطه تهران آتش گرفت و براثر آن ميليون ها ريال خسارت به بار آورد. ماموران آتش نشاني كه اطفاي حريق را به عهده داشتند علت اين آتش سوزيها را وارد آمدن فشار بيش از حد به اين پست ها بر اثر مصرف زياد برق اعلام كردند. آتش نشاني گفت بيشترين خسارت وارده در يكي از پست هاي برق شهرك ولي عصر در جاده ساوه رخ داده است. از ابتداي ارديبهشت امسال اين پانزدهمين بار است كه آتش سوزي در كابل هاي برق و پست هاي انتقال نيروي شهر تهران خسارات زيادي به بار مي آورد.