Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44602S7

Date of Document: 1999-05-11

شهريورماه امسال صد دانشگاه كشور در اينترنت به هم مي پيوندند گروه علمي فرهنگي: يكصد دانشگاه و مركز پژوهشي كشور، شهريورماه امسال از طريق پايگاه شبكه اختصاصي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در اينترنت، به يكديگر متصل مي شوند. به گزارش ستاد خبري هفتمين نمايشگاه اطلاع رساني، قنبري پور مسئول اجرايي اين طرح، با بيان اين مطلب، افزود: با افتتاح اين پايگاه، دانشگاه ها و مراكز پژوهشي زير پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي و دانشگاه پيام نور به يكديگر متصل مي شوند. وي كه در دومين سمينار علمي - تخصصي نمايشگاه اطلاع رساني در زمينه بررسي وضعيت كلي اطلاع رساني در ايران در پرتو فن آوري اطلاعات سخن مي گفت، اظهار داشت: در حال حاضر در تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير و جهاد دانشگاهي و در شهرستانها، دانشگاه شيراز به واسطه اين شبكه با هم در ارتباط مي باشند و چند دانشگاه ديگر كشور نيز تا اوايل خرداد به اين مجموعه افزوده مي شوند. قنبري پور با اشاره به اينكه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، مجري اين طرح است، افزود: با به راه افتادن اين شبكه، امكان استفاده از اطلاعات مختلف علمي - پژوهشي و تبادل آن ميان دانشگاهيان پديد خواهد آمد و بانك اطلاعاتي فهرستگان منابع لاتين موجود در كتابخانه هاي هر كشور نيز در اختيار كاربران اين شبكه قرار مي گيرد.