Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44602S5

Date of Document: 1999-05-11

نظام اداري بخشنامه اي نمي تواند استعدادها را در آموزش و پرورش شكوفا كند گروه علمي فرهنگي: سيستم دستور عملي و بخشنامه اي موجود در نظام آموزش و پرورش نمي تواند استعدادها را شكوفا كند. اين سيستم سرمايه و مديريت را نابود مي كند و توانايي رشددهي به مديران را ندارد. در سياست مدرسه محوري اصول و مباني به مديران داده مي شود تا آنان بتوانند با توجه به شرايط و امكانات تصميم مقتضي را اتخاذ كنند و منتظر دستور عمل نباشند.