Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780221-44600S10

Date of Document: 1999-05-11

سعيد بيابانكي - اصفهان آقاي شهردار! شب تلختان بخير دستان پر توان شما سرفراز باد اين شعر اين شكسته ترين شعر روزگار تقديم آن گذشته آينده ساز باد *** آقاي شهردار! پدر - آن سپور پير - با دست هاي خاكي روئيده از زمين پرسيد: باغبان گل افشان شهر؟ كو گفتم: كه روزگار غريبي است نازنين... *** اين سوي ميله ها دو رديف از چراغ ها چشم انتظار گام شما ايستاده اند اين سوي ميله ها همه كاج هاي سبز با آسمان به ياد شما دست داده اند *** اي پايتخت رنگ به رنگ پر از چراغ شبهاي شاعرانه بي رنگي ات به خير آن آشنا، امانت زاينده رود بود تهران بي وفا شب دلتنگي ات به خير... پيامهاي كتبي خود را براي درج در اين ستون حد اكثر در ده سطر به صندوق /19395 5446پستي يا نما بر (فاكس ) ارسال 2058811 كنيد.