Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780220-44597S6

Date of Document: 1999-05-10

محسن آرمين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي: نحوه برخورد قوه قضائيه با غلامحسين كرباسچي، امنيت، شجاعت و ابتكار مديران اجرايي را از بين مي برد * تاج الدين: زنداني شدن غلامحسين كرباسچي موجب ايجاد دلسردي و تشويش خاطر مديران كشور شده است گروه سياسي: پنجشنبه هفته گذشته (شانزدهم ارديبهشت ) غلامحسين كرباسچي به منظور اجراي حكم قضائي رهسپار زندان اوين شد. زنداني شدن كرباسچي در پي يك سال و نيم محاكمه و بركناري وي از مشاغل مديريتي بازتاب بسيار گسترده اي در سطح ايران و ديگر كشورهاي جهان داشت. عموم رسانه هاي داخلي و خارجي با انعكاس خبر زنداني شدن غلامحسين كرباسچي در صدر اخبار خود بر ميزان اهميت و عمق اين رويداد تاكيد كردند. در داخل كشور نيزي تيتر تمامي روزنامه هاي نخستين روزهاي پس از زنداني شدن كرباسچي به همين خبر اختصاص داشته است. گروه سياسي روزنامه همشهري در همين زمينه ضمن نظرسنجي از برخي شخصيتهاي سياسي، نمايندگان مجلس و نمايندگان احزاب و گروهها به انعكاس ديدگاه اين چهره ها درخصوص اجراي حكم زندان كرباسچي، تاثير اين حكم بر بدنه مديريت اجرايي كشور و پيش بيني وضعيت آتي پرونده وي پرداخته كه در پي مي آيد: محسن آرمين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و سردبير نشريه عصر ما در زمينه تبعات سياسي محكوميت كرباسچي به زندان و تاثير اجراي اين حكم بر كارگزاران سازندگي و نيروهاي دوم خرداد مي گويد: من فكر مي كنم فشارهايي كه از طرف جناح راست بر كارگزاران وارد شده با توجه به شرايط سياسي جامعه نهايتا به نفع گروههاي جنبش دوم خرداد و نيز افزايش پايگاه مردمي و تحكيم موقعيت سياسي كارگزاران شده و درواقع بخش مهمي از انتقاداتي كه از طرف جامعه سياسي متوجه كارگزاران بوده مرتفع شدو تحت الشعاع اين اقدامات قرار گرفته است. آرمين در توضيح اين نظريه مي افزايد: در مجموع حادثه پرونده شهردار تهران و پديده هايي مشابه آن كه از طرف مخالفان دولت عليه گروهها و جناحهاي جنبش دوم خرداد صورت مي گيرد براساس تجربه دو ساله همواره به تحكيم اين جنبش و تثبيت حركتهاي اصلاحي در مجموعه نظام منجر شده و آغاز دوران محكوميت كرباسچي از اين قاعده مستثنا نيست; به خصوص كه آن جار و جنجال و هياهويي كه تحت عنوان غارتگر بيت المال و از اين قبيل در آغاز رسيدگي به پرونده شهرداري بود اكنون به زنداني شدن آقاي كرباسچي به جرم اعطاي تخفيف بيست درصدي براي پنج قطعه زمين با مجوز وزير وقت كشور تقليل يافته كه خود، ملاك و معيار خوبي براي قضاوت در مورد آن جار و جنجالهاست. به عبارت ديگر پرونده اي كه به زعم رئيس قوه قضائيه ابعاد يك پرونده ملي را يافت و ايشان تمام اعتبار قوه قضائيه را براي آن هزينه كرد نهايتا به حدي تقليل يافت كه قابل بحث نيست. سردبير نشريه عصر ما در ادامه در خصوص تاثير سوء روند صدور و اجراي حكم كرباسچي چنين اظهار مي كند: عمده ترين تاثير سوء اين بازداشت، ايجاد احساس عدم امنيت شغلي و استفاده از قابليت هاي افراد در بدنه اجرايي كشور است كه خود به مخدوش شدن استحكام مديريت اجرايي منجر مي شود و مديران از اين پس اگر از هر گونه ريسك و ابتكار شخصي در حل معضلات موجود خودداري كنند يا حداقل احتياط به خرج دهند و خود را محدود به چهارچوبهاي مرسوم و سنتي كنند ايرادي بر آنها وارد نيست. آرمين در همين زمينه مي افزايد: البته براي رفع اين تاثيرات سوء، مديريت عالي اجرايي كشور مي تواند اقدامات ويژه اي به كار ببندد و از آنجا كه فضاي سياسي و منازعات قدرت در كشور تابع هيچ قانونمندي و ضابطه روشني نيست، مسئولين سياسي نظام بايد تدابيري بينديشند تا مصالح ملي تحت الشعاع منازعات سياسي واقع نشود; درواقع تجربه دادگاه شهردار تهران عليرغم دربر داشتن نتيجه منفي مي تواند مبناي تصميم گيري جدي نظام در اين موارد باشد. عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب در خصوص ارتباط و تاثير برگزاري دادگاه نقدي فرمانده حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در مورد پرونده مديران شهرداري و كرباسچي مي گويد: پرونده نقدي از پرونده شهرداري تهران قابل تفكيك نيست و اگر قوه قضائيه مي خواست عملكرد قانوني داشته باشد، قطعا مي بايست اين دو پرونده را به دليل ماهيت واحد آنها به موازات هم مورد رسيدگي قرار مي داد و باتوجه به حقايق پرونده نقدي در مورد شهرداران و كرباسچي صدور حكم مي شد، اما متاسفانه به دليل اين كه پرونده شهرداري مورد منازعات سياسي قرار گرفت، به تعويق انداختن رسيدگي به پرونده نقدي و تعجيل در صدور حكم براي شهرداران تا حدود زيادي به شائبه سياسي بودن اقدامات قوه قضائيه دامن زد. آرمين در ارزيابي وضعيت آينده ادامه محكوميت كرباسچي به زندان نيز مي گويد: من اميدوارم كه موضوع آقاي كرباسچي در سطح مسئولان عاليرتبه نظام به طور جدي و نه صرفا به عنوان پرونده شخص ايشان مورد نظر قرار گيرد و به عنوان پديده اي كه تاثير محتوم خود را بر ساختار سياسي كشور خواهد گذاشت، آن را مورد بررسي جدي قرار دهند و باتوجه به اين كه جامعه و نيروهاي سياسي قضاوت خود را درباره آقاي كرباسچي اعلام كرده اند، انشاءالله به خواست جامعه پاسخ مثبت داده شود و ما هر چه زودتر شاهد آزادي ايشان باشيم. عبدالرحمان تاج الدين نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و عضو حزب اسلامي كار نيز در خصوص اجراي حكم زندان كرباسچي و چگونگي اين حكم مي گويد: بنده ضمن اين كه معتقدم قانون بايد فراتر از هر سليقه و در جهت اعمال نظم و انضباط در جامعه و در سراسر كشور در مورد همگان اجرا شود، نسبت به اين مورد خاص به لحاظ ماهيت تشكيل پرونده و نوع بررسي هايي كه انجام شده و نيز اظهار نگراني هايي كه مسئولين طراز اول كشور - از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني - نسبت به آن عنوان كرده اند، اميدوارم با ارسال نامه اي كه توسط جمعي از نمايندگان مجلس تنظيم و امضا شده، مقام معظم رهبري به منظور ارتقاي روحيه، فداكاري بيشتر و انجام تلاشها و كارهاي موءثرتر در صحنه اداره جامعه اين موضوع را به طريقي كه مصالح عاليه را دربر بگيرد حل و فصل نمايند. نماينده خانه كارگر اصفهان همچنين در مورد تاثير زنداني شدن كرباسچي بر بدنه مديريت معتقد است: تاثير اين امر بر سيستم اجرايي كشور قطعا موجبات دلسردي، نگراني و تشويش خاطر مديران را فراهم مي آورد و قطعا وقوع مسائلي از اين دست، ذوق، خلاقيت و نبوغ مديران را به ورطه انفعال و بي تحركي سوق خواهد داد كه اين امر مسلما پيامدهاي زيانباري براي مديريت اجرايي كشور دربر خواهد داشت. تاج الدين همچنين در خصوص پيش بيني وضعيت رسيدگي نهايي به پرونده كرباسچي مي گويد: من اميدوارم با نظر مساعد مقام معظم رهبري و مديران طراز اول كشور اين مسئله به بهترين وجه حل و فصل شود.