Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780220-44597S11

Date of Document: 1999-05-10

توضيح يك خبر كامران نماينده اصفهان با ارسال نامه اي، خبر كوتاه همشهري را درباره اجتماع كارگران آن شهر و اعتراض به ايشان و خانم اخوان تكذيب كرد. در نامه مذكور آمده است در اجتماع سالن پيروزي اصفهان عده اي دست به جوسازي زدند و پس از آنكه آقاي كامران توضيح داده اند كه نه ايشان و نه خانم اخوان طرح معافيت كارگاههاي داراي سه نفر از قانون كار را امضا نكرده اند و از طرفي طرح بازنشستگي پيش از موعد را كه به نفع كارگران است امضا كرده اند، كارگران متقاعد شده و جو به نفع ايشان شده است.