Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780219-44581S3

Date of Document: 1999-05-09

آموزش نكات ايمني در كارگاههاي ساختماني گروه شهري: حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به منظور پيشگيري از وقوع حوادث ساختماني، دوره هاي آموزشي رعايت نكات ايمني در كارگاههاي ساختماني را برگزار مي كند. به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي و معماري، رعايت توصيه هاي ايمني محيط كارگاه توسط مهندسان، ناظران و سازندگان ساختمان، علاوه بر صرفه جويي در هزينه ها و وقت، سلامتي دست اندركاران پروژه و همسايگان را در پي مي آورد. با توجه به حوادثي كه ايمن نبودن محيط كارگاه ساختماني علت اصلي آن بوده، هرسال صدمات جاني و مالي قابل توجهي رخ مي دهد، لذا به دليل تاثيري كه آموزش و آگاهي مهندسان و مجريان ساختمان، آئين نامه هاي حفاظتي مصوب وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در پيشگيري از حوادث كارگاهي داشته باشد علاوه بر انتشار اين آئين نامه، از اين هفته دوره هاي پيش بيني شده از سوي حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مواد آئين نامه مهندسان ناظر تشريح و به آنان آموزش داده مي شود.