Hamshahri corpus document

DOC ID : H-780219-44578S3

Date of Document: 1999-05-09

نرخ تورم در فروردين امسال اعلام شد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تهران در فروردين ماه سال /713رسيد 5جاري و نسبت به ماه مشابه سال /19 7گذشته درصد افزايش يافت. به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در فروردين ماه امسال ازافزايشي /6 1معادل درصد نسبت به اسفندماه 77 برخوردار شد. براساس اين گزارش، آنچه به طور عمده موجب بالارفتن شاخص گروه مذكور شدافزايش قابل ملاحظه شاخص بهاي گروه ميوه ها و سبزي هاي تازه به /20 2ميزان درصد بود. در فروردين ماه امسال شاخص بهاي گروه روغن حيواني، نباتي و كره معادل /5 1 درصد غذا در خارج از /3 7خانه درصد نان و برنج و فراورده هاي غلات /0 6درصد و /25 4آشاميدني ها درصد افزايش داشت. در اين ماه شاخص ارزش اجاره خانه هاي مسكوني شخصي و كرايه خانه هاي مسكوني اجاره اي هر كدام /1 1با درصد افزايش مواجه شاخص بود بهاي گروه مسكن، سوخت و روشنايي نيز افزايشي /2 6معادل درصد داشت كه در اين گروه شاخص بهاي گروه برق و آب و سوخت افزايش چشمگيري معادل 29 درصد را در پي داشت. بر اساس اين گزارش شاخص بهاي گروه حمل و نقل و ارتباطات /9 1معادل درصد افزايش داشت كه بيشتر به علت بالارفتن شاخص بهاي گروه حمل و نقل شخصي به /8 6ميزان درصد بود عامل اصلي اين افزايش متعلق به بالارفتن قيمت بنزين خودرو به ميزان 75 درصد مي باشد. در ماه مورد گزارش شاخص بهاي حمل و نقل /9 7عمومي درصد ترقي كرد كه به طور عمده تحت تاثير بالارفتن كرايه تاكسي در داخل شهر قرار داشت. در گروه ارتباطات به علت افزايش حق مكالمه تلفن در داخل كشور شاخص بهاي گروه مذكور /11 3معادل درصد بالارفت. در همين ماه شاخص بهاي گروه درمان و /4 3بهداشت درصد شاخص بهاي گروه تفريح تحصيل و /1 4مطالعه درصد و شاخص گروه كالاها و خدمات /5درصد 2متفرقه افزايش داشتند.